Publicaties om eenzaamheid te voorkomen

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. Het NIZW heeft twee publicaties uitgebracht, gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het betreft een handreiking signaleringsnetwerken voor sociaal ge´soleerde ouderen en een checklist voor lokale organisaties.

Handreiking Signaleringsnetwerken

De Handreiking Signaleringsnetwerken is een beschrijving van hoe een signaleringsnetwerk voor sociaal ge´soleerde ouderen opgestart kan worden. Aan de orde komen de rol van co÷rdinator, de formulering van de doelen en taken van het netwerk en de samenstelling ervan. Ook de signalering en uitvoeringstaken van het netwerk komen aan bod.

Checklist Beter Verbonden

De Checklist beschrijft voor organisaties op lokaal niveau in vijf stappen het opzetten van een lokaal aanvalsplan om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Achtereenvolgens komen aan de orde: oriŰnteren, agenderen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Werkboek Eenzaamheid Ouderen

De Handreiking Signaleringsnetwerken en de Checklist Beter Verbondenámaken onderdeel uit van het werkboek Eenzaamheid Ouderen. In dit werkboek vindt u achtergrondinformatie en praktische handreikingen om eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen aan te pakken. Het werkboek is een product van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen.

Eenzaamheid en woningcorporaties en zorgaanbieders

Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties trekken steeds vaker gezamenlijk op om eenzaamheid van mensen en met name van senioren te voorkomen of te verminderen. Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten van november 2005 zijn er door het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg workshops georganiseerd rond het thema 'Voorkomen van eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen' en de rol van woningcorporaties en zorgaanbieders.

Meer informatie

24-04-2006