Zoekresultaten: Instrumenten

84 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

Effectief ontwerp draagt bij aan gezonde omgeving
Prikkels als geluid en licht kunnen het welbevinden versterken, maar kunnen ook leiden tot stress en ziekteverschijnselen. Ook concept- en ontwerpkeuzes hebben gevolgen voor het welbevinden door het bieden van bewegingsruimte en ondersteuning van privacy en sociale interactie. Als een gebouw goed is ontworpen en ingericht, versterkt dit het welbevinden en kunnen zorgorganisaties besparen op de.. 04-01-2012

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?
Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van beheer. De verplichtingen bestaan uit twee delen: een algemene zorgplicht en de extra wettelijke verplichtingen voor het zorgvastgoed. Sommige corporaties delen daarom hun woningbezit in op basis van.. 25-08-2011

CliŽnt heeft contact met verpleegkundige via beeldscherm. Foto: Thuiszorg Het Friese Land.

Publicatie Wegwijs in zelfmanagement met technologie
Vilans publiceert een praktische handreiking met een overzicht van technologieŽn en ict-toepassingen die patiŽnten kunnen helpen bij het zelf managen van zijn of haar leven met een chronische ziekte. Het aanbod is behoorlijk groot, van bijvoorbeeld meetapparatuur tot online hulpprogramma's. 19-08-2011

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed 
Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiŽle onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.†Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft in een nieuwe webspecial†overzicht en inzicht om hierbij te helpen.. 14-07-2011

Foto: Chris Pennarts

Handreiking Zorgfinanciering bundelt kennis voor woningcorporaties 
De nieuwe publicatie 'Zorgfinanciering' bundelt de fragmentarisch beschikbare informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering. De gratis handreiking is onderdeel van een†KCWZ-webspecial over rekenen aan zorg en zorgvastgoed met extra informatie en presentaties van experts. De handreiking is een hulpmiddel voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. 14-07-2011

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?†Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert†de gratis handreiking 'Werken aan toegankelijkheid'†met†voorbeelden en praktische adviezen.†De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en.. 03-05-2011

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente
Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!. 02-05-2011

Van Harte restaurant.

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants
De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te stellen. Het betreft een uitgave van Attema & Van de Wetering, mogelijk gemaakt door onder meer het Fonds Sluyterman van Loo en het Aedes-Actiz.. 07-04-2011

Van Harte restaurant.

Bestellen publicatie 'Van de kook'
De digitale publicatie bestelt u kosteloos via onderstaand formulier. De originele gedrukte oplage van voorjaar 2011 is wegens grote belangstelling niet meer verkrijgbaar. Daarom stelt de auteur de PDF voor alle geÔnteresseerden beschikbaar. 07-04-2011

Foto: Chris Pennarts

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg
De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning voorbeelden, tips en lessen uit bestaande samenwerkingsinitiatieven. De gepresenteerde inzichten zijn ook bruikbaar voor de samenwerking in wonen en zorg.. 07-03-2011

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen
Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is†als download beschikbaar. Download ook: 'Werk maken van regie', 'Het alledaagse mogelijk maken'†en 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. 01-03-2011

Toegankelijk bouwen in 3D
Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of aanpassing van woningen en gebouwen. 17-02-2011

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen
TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van zorgorganisatie om brandveiligheid ter hand te nemen.†Het betreffen handreikingen om wettelijk vereist niveau op het gebied van brandveiligheid inzichtelijk te maken, maar zijn zelf geen onderdeel van wetgeving.. 15-12-2010

Fragment omslag vragenlijst 'Hoe woont het hier?'

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed' 
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed†'†bestellen. U krijgt de†publicatie met†de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd. 22-09-2010

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Rekenen aan zorgvastgoed 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan corporaties en zorgondernemingen'. De publicatie helpt woningcorporaties en zorgorganisaties soepeler samenwerken. Bij de publicatie hoort ook een interactief rekeninstrument. 17-09-2010

Stappen naar een Evidence-based design
De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de publicatie staat een masterclass 'Evidence-based design' van hoogleraar en architect Kirk Hamilton. 20-07-2010

iStockphoto.com

Geschikt wonen nķ aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp van start voor corporaties en gemeenten. 10-06-2010

Adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes (geheel rechts) en anderen met het vernieuwde handboek Woonkeur bestaande bouw. Foto: Joppefotografie.\n\n

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid en in mindere mate levensloopgeschiktheid. 03-06-2010

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie. 19-05-2010

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd 
Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. De geboden informatie is gebaseerd op actuele mensmaten en Arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen biedt kennis en inzicht aan corporaties.. 11-05-2010

Zorg in Woningen
Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. De geboden informatie is gebaseerd op actuele mensmaten en Arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen biedt kennis en inzicht aan corporaties, zorgorganisaties, gemeenten, architecten en bouwers.. 06-05-2010

Foto: Willem Mes

Healing environment meten met behulp van OAZIS
De positieve effecten van de zorgomgeving op bewoners in de care is nu met een instrument te meten. Het hulpmiddel OAZIS brengt in beeld of aan verschillende voorwaarden van een healing environment is voldaan. De afkorting OAZIS staat voor Onderzoek Aantrekkelijkheid Zorgomgevingen door middel van de Impact Scan. OAZIS is zowel te gebruiken voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het Centrum.. 04-05-2010

Telezorg en succesvolle business cases
Dit jaar vond de WoHIT plaats in Barcelona. De NVEH presenteert op de website van ICTzorg.com een samenvatting van presentaties over business cases voor Telezorg. 13-04-2010

Fragment van omslag 'Thuis op de zorgboerderij'

Handreiking: realisatie van†zorgboerderij voor ouderen met dementie
De†handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De†brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Inventarisatie van standaarden
Onlangs verscheen het rapport 'Zorg op afstand, dichterbij'. Inventarisatie van domeinen: gegevensuitwisseling, procesprotocollen, techniek en opleidingen van de organisatie van zorgondernemers ActiZ. Zorg op afstand (ZOA) wordt in het rapport als een van de oplossingen beschouwd voor kwalitatief hoogwaardige zorg in de toekomst. Het rapport spitst zich toe op een onderdeel van zorg op afstand.. 01-02-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u†vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken,†die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De†handreiking 'Woonruimteverdeling' toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen.† 21-12-2009

Peil de†verbinding binnen uw gemeente 
De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. 03-11-2009

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het†werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de†website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Boekje van Ellen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een korte speelfilm over samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg: 'Het boekje van Ellen'. De film is uitgebracht samen met een werkboek met tips en suggesties. Werkboek en film zijn verkrijgbaar via het Kenniscentrum. 09-10-2009

Huistest: test woningen op comfort en veiligheid
De Huistest is een op internet gebaseerde applicatie waarmee bewoners zelf online hun woning kunnen testen op comfort en veiligheid aan de hand van eenvoudige vragen. Na het beantwoorden van de vragen kan de bewoner oplossingen kiezen. De bewoner ziet direct wat de kosten en gevolgen zijn van de gekozen oplossingen. Op verzoek van de klant worden de uitslagen van de test geprint, ingebonden en.. 25-09-2009

Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen
Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De Doorzonscan is een computermodel dat gemeenten en woningcorporaties in staat stelt snel en eenvoudig te achterhalen welk deel van de voorraad eengezinswoningen het eerste in aanmerking komt voor woningverbetering. 25-09-2009

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg 
Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op†de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. †Het programma is te gebruiken voor†bestaande woningen ťn voor nieuwbouw. Met Zorg in Woningen kunt u kiezen op welke bewonersgroep u zich richt. Dit instrument is interessant voor.. 25-09-2009

Danielle Harkes ontvangt eerste exemplaar

Meer rendement uit zorgvastgoed
Voor zorgorganisaties is de keuze voor een vastgoedstrategie van groot belang. Door veranderingen in de regelgeving heeft vastgoed in de zorg meer risico's maar ook meer kansen. Ellen Olde Bijvank verkent in haar boek de sale & leaseback constructie. Door de heldere stappen en handige checklisten kunnen zorgorganisaties een goede afweging maken van de voor- en nadelen van deze vastgoedstrategie.. 21-09-2009

Bouwopgave instrumenten
Gemeenten worden geconfronteerd met de regievraag. Zij laten behoefteprognoses opstellen voor wijken en dorpen en gaan structuurvisies voor wonen en zorg opstellen, op grond waarvan bestemmingsplannen worden aangepast. Ook provincies gaan op regionaal niveau toekomstverkenningen uitvoeren en scenario's en kengetallen afgeven. 18-09-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn†ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt† gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers† en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip 'levensloopbestendig bouwen'. De eisen werden uitgewerkt voor het Handboek Seniorenlabel, dat nu niet meer bestaat: de eisen zijn grotendeels overgenomen in het Handboek WoonKeur. 19-08-2009

Instrumenten voor klantondersteuning
Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Instrumenten voor de klant
Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliŽntenraden, waarin klanten kunnen participeren. Maar ook kunnen klanten deelnemen aan niet-formeel georganiseerde inspraakbijeenkomsten of panels. Daarnaast zijn er diverse testen ontwikkeld aan de hand waarvan klanten actie.. 06-08-2009

Internationale prijs voor Zorg in Woningen† 
ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in Londen tijdens het driedaags-congres van IAHSA in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz.. 24-06-2009

Alles over†brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op ťťn website.†De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente
Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart†problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma 'Verbinding wonen, welzijn en zorg' van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz.. 02-04-2009

Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat†ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een.. 01-04-2009

Kleinschalig wonen: een full-servicepakket
Voor initiatiefnemers van kleinschalig wonen hebben Vilans en het TNO Centrum Zorg en Bouw gezamenlijk het full-servicepakket ontwikkeld: een zesstappenplan met aandacht voor de (zorg)inhoudelijke, organisatorische, bouwkundige en financiŽle aspecten van kleinschalig wonen. 01-02-2009

Met handboek bouwen aan veiligheid
De vormgeving van de gebouwde omgeving beÔnvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. Sociale veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen, woningen en buitenruimten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het nieuwe Handboek Veilig Ontwerp en Beheer laat zien hoe dat kan. 16-12-2008

Telehealth en homecare in de VS
In juli 2008 verscheen een artikel over kansen, toepassingen en valkuilen rondom het gebruik van zorg op afstand. Het artikel 'The Home Telehealth Primer' is geschreven door Audrey Kinsella MA, MS. 16-11-2008

Strategische checklist Zorg op afstand
ActiZ heeft de 'Strategische checklist Zorg op afstand' gepubliceerd. De checklist is opgesteld vanuit het standpunt van een ondernemer van zorg-op-afstand-diensten. Aan de hand van gerichte en gestructureerde vraagstellingen beschikt de zorgondernemer met dit instrument over een handvat als ondersteuning bij de ontwikkeling, invoering en borging van zorg-op-afstand-diensten. 02-11-2008

Brochure veilig en toegankelijk wonen
In een brochure van Vilans is voor zorgmedewerkers praktische informatie te vinden over de eisen voor toegankelijkheid, veiligheidheid,† bruikbaarheid ťn uitgankelijkheid van de woning van cliŽnten. 04-09-2008

Handreiking 'Klant in beeld'
ActiZ heeft de handreiking 'Klant in Beeld' gepubliceerd. Het†betreft een 'handreiking cliŽntprofielen en aanbodsarrangementen bij zorg op afstand en beeldcommunicatie'. 25-08-2008

Website helpt bewoner bij woningaanpassing
Aanpassingen in de woning kunnen het leven van mensen met een chronische ziekte of beperking een stuk aangenamer en makkelijker maken.†De website www.vilans.nl/woningaanpassingen wijst de bewoner de weg bij het realiseren van zo'n woningaanpassing. De site richt zich op ouders met een kind met een beperking, maar biedt ook anderen nuttige tips. 21-08-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Brochure over toegevoegde waarde domotica
De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. 16-07-2008

Op weg naar een particulier wooninitiatief
Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriŽntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van het oprichten van een wooninitiatief een leidraad tijdens de verschillende fases van de oprichting. 26-03-2008

Nibra-congres: werkatelier Positie van gehandicapten in rampenzorg

Uitgankelijkheid: veilig vluchten bij calamiteiten
Steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking wonen zelfstandig. Met hun behoeften wordt bij de bouw van nieuwe woningen steeds meer rekening gehouden. Snel en veilig je huis uit komen bij brand blijft echter onderbelicht. Dit wordt ook wel 'uitgankelijkheid' van de woning genoemd. 10-10-2007

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht
Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis' is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die zelf een woonvoorziening willen starten maar is ook informatief voor zorgaanbieders en woningcorporaties die dergelijke initiatieven willen ondersteunen. 28-09-2007

Centrale stalling scootmobielen
Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn daarbij van belang. 19-09-2007

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Foto: Chris Pennarts

Project 'De mantel verlicht'
De toename van het aantal mantelzorgers, maar ook van het aantal vrijwilligers, vormden voor MOVISIE en Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, een aanleiding om gezamenlijk een nieuw project ter ondersteuning van mantelzorgers te starten. 26-07-2007

Van experimenten naar arrangementen
Actiz, Meavita Nederland en Zuidzorg hebben in april 2007 gezamenlijk een document opgesteld; 'Van†experimenten naar arrangementen'. Dit document heeft geleid tot de ontwikkeling van het programma Zorg op Afstand. 01-05-2007

Classificatiesystemen toegankelijke woningen
Sinds de jaren tachtig is er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van woningen. Zo zijn het Handboek voor Toegankelijkheid en het WoonKeur certificaat ontwikkeld. Niet alle woningen voldoen aan alle gestelde eisen. Daarom hebben corporaties classificatie-systemen bedacht om de woningvoorraad te kunnen indelen op grond van toegankelijkheid. Classificatiesystemen zijn ook bruikbaar bij.. 01-05-2007

Foto: Chris Pennarts

Belgisch programma voor valpreventie ouderen
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007

Opplussen woningen oudere eigenaar-bewoners
Het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen de 'Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners' opgesteld. De handreiking geeft gemeenten inzicht in de succes- en faalfactoren van gemeentelijke opplusprojecten voor oudere eigenaar-bewoners. 21-12-2006

Woonzorgcomplexen en mededinging
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. 01-11-2006

Kijkpunten kleinschalig wonen voor mensen met dementie
De Kijkpunten levert een instrument met scorelijsten met uitspraken over inhoud en vormgeving van de groepswoning die helpen bij het formuleren van de eigen visie op wonen en zorg in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. 01-10-2006

Toenemende aandacht voor daklozen
Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar is. Er zijn diverse initiatieven in het land te vinden. 04-08-2006

Publicaties om eenzaamheid te voorkomen
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. Het NIZW heeft twee publicaties uitgebracht, gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het betreft een handreiking signaleringsnetwerken voor sociaal geÔsoleerde ouderen en een checklist voor lokale organisaties. 24-04-2006

VROM-woontest: langer wonen in eigen woning
Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld waamee mensen kunnen bepalen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral is bedoeld voor eigenaar-bewoners, geeft voorbeelden van (kleine) aanpassingen om de woning 'toekomstbestendig' te maken, zodat men er langer comfortabel en veilig kan blijven wonen. 10-11-2005

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

Twee publicaties over vraagsturing
Tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken van de provincie Noord-Brabant en het Innovatiecentrum Vraagsturing. 01-08-2005

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. 23-05-2005

Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of allergie
Het cahier 'Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of een allergie' gaat in op de gevolgen van de diverse handicaps en bevat een groot aantal aanbevelingen over de inrichting van gebouwen en de buitenruimte. De checklist is bruikbaar voor intramurale zorgbouw, maar ook voor de woningbouw. 09-03-2005

WoonZorgWelzijn Verkenner online beschikbaar
De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een geografisch informatiesysteem dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. Het instrument kan kosteloos worden gedownload via de website van Object Vision. 12-01-2005

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Publicatie woonservicebuurt Amsterdam
Woonstichting De Key heeft een boekje uitgebracht over het realiseren van de woonservicebuurt Czaar Peterstraat. In het boekje worden de ervaringen met het ontwikkelde basismodel 'Woonservicebuurt' beschreven. 02-11-2004

Actualisatie handreiking voor particuliere initiatiefnemers
Het Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft de handreiking voor ouders voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten geactualiseerd en verbreed tot 'Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg, een handreiking voor particuliere initiatiefnemers'. Veranderingen in de wet- en regelgeving, zoals het PGB nieuwe stijl, en nieuwe ervaringen met particuliere wooninitiatieven hebben.. 23-08-2004

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling voor mensen met dementie. 01-07-2004

Organisaties onder ťťn dak: beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen
Steeds meer organisaties krijgen te maken met meerdere gebruikers in een pand. Woonzorgcomplexen worden uitgebouwd tot multifunctionele gebouwen of in het woonservicegebied wordt een wijkcentrum gepland met diverse participanten. Dan is het van belang dat gebruikers vroegtijdig het gesprek met elkaar aangaan hoe het pand straks gebruikt gaat worden. 01-05-2004

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Schema ontwikkelen domotica bij wonen met zorg en diensten
Domotica is geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en de wijze van zorg verlenen. Omgekeerd†beÔnvloedt domotica de manier waarop zorg geleverd kan worden en het wonen. 01-04-2004

Stappenplan en handleiding kleinschalig wonen
Een stappenplan ťn een handleiding bieden u houvast bij het opzetten van een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie. Handleiding en stappenplan zijn gepubliceerd door het Centrum Kleinschalig Wonen in samenwerking met AMstelring en Habion. 01-02-2004

Checklist samenwerkingsovereenkomst 
Samenwerken op projectmatige basis wordt vaak geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, voorafgegaan door een intentieverklaring. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een samenwerkingsovereenkomst, dan kunt u hierbij de checklist samenwerkingsovereenkomst gebruiken. 01-06-2003

PvE groepswonen dementerenden beschikbaar
Zorgaanbieder Antaris (onderdeel van CareWest) stelt haar Programma van eisen voor groepswonen voor ouderen met dementie beschikbaar. Het Programma van eisen is gebaseerd op de visie van Antaris en de filosofie van 'Huiselijk en vertrouwd'. 31-05-2006