Donatieprogramma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' van start

Tot 1 oktober†kunt u een aanvraag indienen voor financiŽle ondersteuning voor projecten die vitale senioren en kwetsbare ouderen met elkaar in contact brengen. Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo stellen samen 1,4 miljoen euro beschikbaar voor het†donatieprogramma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'. Beide fondsen willen investeren in de kwaliteit van leven van ouderen.

De ontmoeting centraal

"Vitaal ben je als je op eigen kracht kunt participeren en kwetsbaar als dit niet (meer) lukt, ook als je het nog wel zou willen".
Het nieuwe themaprogramma stelt de ontmoeting centraal. Projecten die vitale en kwetsbare ouderen in contact brengen met elkaar, op zo'n manier dat allen zich er beter bij voelen, komen in aanmerking voor een financiŽle bijdrage. Daarbij is het resultaat niet zaligmakend. Projecten waarvan de uitkomst onzeker is, omdat ze uitgaan van nieuwe concepten of werkwijzen, kunnen ook een bijdrage ontvangen. Beide fondsen willen 'leren en ontdekken in de praktijk' ondersteunen.

Wie kan meedoen?

Verschillende organisaties kunnen een bijdrage aanvragen:

  • vrijwilligersorganisaties
  • seniorenorganisaties
  • zorg- en welzijnsorganisaties
  • thuiszorgorganisaties
  • verenigen en stichtingen gericht op het welzijn van ouderen
  • lokale en particuliere initiatieven gericht op het welzijn van ouderen

Hoe meedoen?

Heeft u een projectvoorstel dat past binnen het thema Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid? Dan kunt†u†tussen 1 september en 1 oktober 2012 een vooraanvraag in te dienen. De randvoorwaarden zijn beperkt en de aanvraagprocedure is eenvoudig. Op de website www.vitok.nl vindt u alle informatie.

Delen van kennis en ervaring

Het programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' biedt veelbelovende projecten financiŽle ondersteuning. Maar er is meer: het programma zal projectleiders ook bijeen brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie

  • Themaprogramma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' www.vitok.nl

11-09-2012