Park de Meer in Amsterdam. Foto: Willem Mes

Kleinschalige woonprojecten met domotica gezocht

Syntens zoekt nog vijf projecten voor deelname aan het project Kleinschalig wonen en domotica. In totaal kunnen tien projecten deelnemen. Vijf zijn er al gestart.

Kennis delen en synergie

Doel van het project van het ministerie van VWS en Syntens is in totaal tien regionale initiatieven voor kleinschalig wonen met domotica van de grond te laten komen. Nico van den Brink (Syntens): 'Een belangrijke eis voor deelname is dat instellingen zelf al bezig moeten zijn. Er wordt niet geŽxperimenteerd, we gaan niet het wiel uitvinden. Kennis delen en synergie, daar gaat het om.' Per regionaal initiatief is 120.000 euro beschikbaar voor aanschaf, inrichting en exploitatie van innovatieve ICT-producten en diensten. Een initiatief dient zelf ook 120.000 euro aan uren en/of geld in te brengen.

Regionale samenwerking

Naast een zorgorganisatie moeten per regionaal initiatief drie bedrijven meedoen. Daarnaast kunnen ook provincies, gemeenten, woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars en installateurs participeren. Het project moet voldoen aan het functionele Programma van Eisen dat is opgesteld door Vilans.

Procedure

Uiterlijk 5 maart 2010 kunnen initiatieven die mee willen doen hun voorstellen indienen bij Syntens. Eind maart wordt bekend gemaakt welke initiatieven kunnen meedoen.

Meer informatie

  • Project Kleinschalig wonen met domotica
  • Aanmelden
  • Functionele Programma van Eisen in presentatie Vilans (pdf, 139 kb)

17-02-2010