Zoekresultaten: eenzaamheid, onderzoek

8 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Eenzaamheidsprojecten weinig effectief
Uit recentelijk onderzoek naar de effecten van eenzaamheidsprojecten blijkt dat de resultaten mager zijn. Van de tien onderzochte projecten gericht op het tegengaan of verminderen van eenzaamheid bij ouderen zijn er twee effectief. Stichting Sluyterman van Loo, een Stimuleringsfonds van ouderenprojecten, heeft de effectmeting laten verrichten naar de door de stichting gesubsidieerde projecten. 21-11-2005

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Foto: Claudia Kamergorodski.

Onderzoek kwaliteit van leven oudere migranten
Oudere migranten verlangen naar wat zij gewend zijn in het vroegere leven en/of in het land van herkomst. Dat is één van de uitkomsten uit onderzoek in opdracht van ActiZ naar de kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg. Onderzoekers van het NIVEL interviewden 83 Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse/Arubaanse ouderen. 07-09-2010

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving". 17-01-2006

Foto: Stichting GetOud

Meer zicht op kwetsbare ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan één aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er.. 10-02-2011

Weinig participatie bij zelfstandig wonen
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de mensen' dat gedaan is door de Universiteit van Amsterdam, DSP-groep en Bureau Ruyterveer. 19-01-2009

Wonen in de wijk vraagt aandacht
De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en recreëren zij grotendeels te midden van andere mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de NIVEL Participatiemonitor 2006 'Anders of toch.. 09-08-2007

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen
Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft verricht onder ouderen woonachtig in dorpen in de provincie Drenthe. De onderzoekspublicatie 'Ouderen onder dak' bevat landelijk bruikbare.. 08-06-2006