Zoekresultaten: "wwz maak het samen" achtergrond

5 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van hun woning via Opplussen Nieuwe Stijl. Op deze pagina vindt u de meest relevante inzichten, kennis en documentatie: een beknopte omschrijving, met.. 16-04-2012

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemÍleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Meer weten over 'Het boekje van Ellen' 
Lees alles over de outline, productie en gebruik van de film en het werkboek 'Het boekje van Ellen'. Deze†korte werkfilm van Paula van der Oest biedt stof voor discussie over samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 01-06-2009

Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt'
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007