Burgerkracht | Lokale Kracht in Engeland | KCWZ

Organisatie

Aedes-Actiz Kenniscentrum
Wonen-Zorg

Partners

  • ActivAge 
  • HabiPro

Belangstellingsformulier

 

Studiereis: Lokale Kracht in Engeland (VOL)

Burgerkracht neemt toe nu de voorzieningen van de verzorgingsstaat onder druk staan. Zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen komen steeds meer op. Dat schept nieuwe kansen in wonen, zorg en welzijn. Maar het gaat niet vanzelf. Nu burgers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken en elkaars kracht benutten? Het Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie op dit gebied en is inspiratiebron en bestemming van een studiereis, die van
17 t/m 20 september 2013 plaatsvindt. De Studiereis zit helaas VOL, maar u kunt zich hieronder aanmelden voor de reservelijst of uw belangstelling aangeven voor een volgende reis.

Tijdens de studiereis naar het Verenigd Koninkrijk komen vragen aan bod als: Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties elkaar vinden? Wat zijn de nieuwe vitale coalities? En wat wordt uw bijdrage aan deze transitie als u graag de valkuilen wilt voorkomen? Want: worden burgers niet overvraagd? Worden de zeer kwetsbaren ook straks nog bereikt? Kortom, hoe ziet de nieuwe balans tussen overheid, markt en actieve burgers eruit in úw gemeente?

Gidsland Engeland

In het kader van de Big Society komt burgersturing in Engeland sterk op. Zo zijn er Development Trusts, ondernemingen voor, door en met burgers, gericht op maatschappelijke zorg en leefbaarheid in een bepaald gebied. Bewoners vormen de meerderheid in het bestuur. Vitale senioren zetten zich in voor kwetsbare mensen in hun omgeving via het Retired Senior Volunteer Program (RSVP). Ook de wetenschappelijke evaluatie van civil engagement staat op hoog peil. Een nieuw fenomeen zijn community budgets. Vice premier Nick Clegg: "We moeten condities creëren waardoor communities kunnen investeren in hun eigen succes."

Thema's

  • Ontmoet lokale helden: in gesprek met vrijwilligers, initiatiefnemers en bestuurders
  • Wat motiveert de Engelse burger eigenlijk tot zelfbeheer in nieuwe communities?
  • Burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn: nieuw elan of excuus voor bezuinigingen?
  • Het primaat van overheid naar markt naar burger... en straks weer de overheid? Of samenwerking op basis van gelijkwaardigheid?
  • Succes en faalfactoren: over communicatie, kleinschaligheid, lokale verankering, ontschotting, zelfbeschikking, regie en andere werkzame organisatieprincipes
  • Het rendement tussen leefbaarheid en substitutie: harde en zachte opbrengsten in beeld

Programma 17-20 september

Datum Programmaonderdeel
dinsdag 17 september 's Avonds vertrek vanaf Schiphol, transfer naar viersterrenhotel in Londen
woensdag 18 september Uitleg over het Well London programma, geïnitieerd vanuit maatschappelijke organisaties in zorg en
welzijn. Kunnen de vele initiatieven die hier uit zijn ontstaan inmiddels zonder subsidie verder? Kan de community dit zelf dragen?

Bezoek aan Community Enterprise en White City Food Coop (samen groenten verbouwen en verhandelen), die als een van de eerste organisaties een neighbourhood community budget krijgt. We spreken met professionals en vrijwilligers van het project, bezoeken de tuin en markt die door vrijwilligers wordt gerund en lunchen met producten uit eigen tuin.

Bezoek aan Brixton, een bruisende voorstad van Londen waar twee bijzondere initiatieven zijn: Brixton Green (burgerinitiatief tot herontwikkeling van Summerlayton Road in het hart van de wijk) en Brixton Pound (community currency project waarin mensen diensten met elkaar uitwisselen). 
donderdag 19
september
Bezoek aan Sunlight Development Trust (winnaar diverse awards) in Gillingham, Kent, waar de gemeenschap eigenaar is van een buurtcentrum, waarin zij een restaurant en de lokale radio runnen, cursussen en spreekuren organiseren op gebied van zorg, dementie en gezonde voeding. We lunchen in het buurtrestaurant.

Bezoek aan Coin Street, een van de oudste en meest succesvolle projecten op het terrein van buurtregeneratie door burgerkracht. Als protestbeweging in 1984 begonnen en nu een lichtend voorbeeld van een levendige mixed use buurt in het hart van Londen. De Coin Street Community Builders hebben diverse monumentale panden van de sloop gered en tot appartementen, winkels, ateliers, zalen, restaurants en een park omgetoverd. Een tour door dit gebied met uitleg over de bereikte resultaten.
vrijdag 20 september Bezoek aan RSVP, een landelijke netwerkorganisatie die actieve ouderen ondersteunt om maatschappelijk actief te worden in kleinschalige ondernemingen en lokale projecten. De coaching gebeurt door lokale ouderen die getraind zijn tot Organisers. Zilveren kracht in optima forma! We bekijken een van de projecten en leren meer over empowerment van actieve ouderen tot dragers van de community.

Tijd om nog een laatste souvenir te kopen en 's avonds terugreis naar Schiphol
  Tijdens en na de diners wordt de dag nabesproken en schuiven lokale experts aan voor verdere discussie

Wijzigingen voorbehouden

Kennismakingsbijeenkomst

Met deze reis willen we het netwerk rond Lokale Kracht in Nederland verstevigen. Als voorbereiding op de reis is er een meeting voor alle deelnemers om uw voorkennis te delen, kennis te maken met de overige deelnemers en van experts te horen welke actuele ontwikkelingen er in Engeland zijn. De Kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 juni van 14.00 tot 16.30 uur te Utrecht.

Doelgroep

De studiereis is bedoeld voor mensen die werkzaam in/bij zorg en welzijn, woningcorporaties, overheid, fondsen, verzekeraars, consultancy en onderzoek. We gaan uit van een groepsgrootte van circa 15 tot maximaal 25 personen.
We bieden deelnemers de mogelijkheid een actieve burger uit hun eigen netwerk uit te nodigen voor de studiereis. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers) en geldt een gereduceerd tarief. Neem contact op voor meer informatie.  

Kosten

De prijs voor deze reis bedraagt circa 2.100,- euro excl. 21% btw (afhankelijk van een eventuele toeslag in verband met oplopende vluchtprijzen naarmate de datum van vertrek nadert). Bij de prijs zijn inbegrepen: alle vluchten (economy class), verblijf in viersterrenhotel (op basis van eenpersoonskamers), lokaal transport, alle maaltijden (behoudens maaltijden die u nuttigt in de vrije tijd), programma gerelateerde kosten, reisbegeleiding en informatiemateriaal.

U wordt verzocht contact op te nemen over de voorwaarden met met Eric Schlangen van HabiPro via  of telefoon 06 50 25 46 86.

Wijzigingen in het programma door omstandigheden buiten ons om zijn voorbehouden. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Voor beide dient u zelf zorg te dragen.

Reisleiding en verdere informatie

De reis wordt begeleid door Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (, telefoon 030 2739 773), Kees Penninx, directeur van ActivAge (, telefoon 06 18 22 49 58) en Eric Schlangen van HabiPro (, telefoon 06 50 25 46 86). Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de reis.  

Meer informatie

02-04-2013

17 september 2013 Studiereis: Lokale Kracht in Engeland (VOL)