Verplaatsbare zorgkamer

Mantelzorgwoningen mogelijk maken: tips voor gemeenten

De vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor mantelzorg bij een bestaande woning neemt toe. Regels en vergunningsprocedures lijken hierbij in de weg te zitten maar dat hoeft niet zo te zijn. Zowel de provincie Utrecht als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten onlangs de mogelijkheden op een rij.

Succesvol project in De Bilt

In de brochure van de provincie Utrecht wordt ingegaan op de procedures voor het plaatsen van mantelzorgwoningen en andere zorggerelateerde uitbouwen. Ook wordt besproken hoe een gemeente die procedures eventueel kan verkorten. Als voorbeeld voor dit boekje diende een project in de gemeente De Bilt. In de brochure kunt u lezen voor welke aanpak deze gemeente heeft gekozen. Het boekje is onderdeel van het provinciale programma 'Wel Thuis!'.

Versoepeling Wro†

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) kent sinds de invoering in 2008 een soepele planologische ontheffing voor zorgbehoevenden met mantelzorg.†Gelet op de tijdelijkheid van de woonvoorziening zal het meestal gaan om niet-permanente bouw.†De tijdelijkheid is lastig vooraf te bepalen. De tijdelijkheid is gekoppeld aan de zorgbehoefte van een persoon en aan de locatie. In het VNG-document†wordt ingegaan op enkele aspecten die een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag en bij het beŽindigen van een situatie.

Meer informatie

  • Brochure 'Mantelzorgwoningen mogelijk maken'†provincie Utrecht, januari 2010.
  • Programma 'Wel Thuis!' van de provincie Utrecht
  • VNG: Tijdelijke woonruimte bij mantelzorg
  • Bezoek een mantelzorgwoning

23-03-2010