Zoekresultaten: dementie, domotica, "kleinschalig wonen", onderzoek

49 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is ťťn van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

Herkenbare ruimtes belangrijk voor kleinschalige woonvormen
In hoeverre is een kleinschalige groepswoning te herkennen als een huis? Ligt overal hetzelfde linoleum of kunnen bewoners een woonkamer herkennen als zodanig? Ook het bewust plaatsen van deuren blijkt van invloed te zijn op het welbevinden. Een blik op een dichte voordeur blijkt agitatie te versterken. 01-07-2010

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Levendige omgeving belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Kleinschalige woonvormen bestaan als onderdeel van grootschalige voorzieningen, maar ook als zelfstandige, kleinschalige setting in de wijk. De locatie en de schaalgrootte hebben invloed op het leven in de woongroep. Het wonen aan de straat maakt bijvoorbeeld dat bewoners actiever zijn, er regelmatiger uit gaan en vrolijker zijn. 01-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Een privťkamer belangrijk voor kleinschalige woonvormen
Een eigen zit- slaapkamer kamer wordt steeds meer de standaard ook in kleinschalige woonvormen. Toch is de eigen slaapkamer niet vanzelfsprekend een eigen plek waar ook gasten ontvangen kunnen worden. Wanneer de kamer groot genoeg is en naar eigen smaak is ingericht neemt het gebruik van de ruimte toe. 01-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Een toegankelijke buitenruimte belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Een buitenruimte die mensen met dementie zelfstandig kunnen gebruiken vermindert de mate van onrust aanzienlijk. Opmerkelijk is de samenhang tussen de buitenruimte en het ontvangen van bezoek. Kleinschalige groepswoningen met een tuin ontvangen vaker bezoek dan andere kleinschalige groepswoningen. 01-07-2010

Foto: Willem Mes

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet mťťr, maar wel een Šndere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-ĎMonitor Woonvormen Dementieí. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Wonen op zorgboerderijen†stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Meer toegankelijke corporatiewoningen
Bij een afnemende voorraad sociale huurwoningen is het aantal toegankelijke corporatiewoningen in 2006 gestegen. Er kwamen er bijna 11.000 bij. Ook steeg het aantal woningen voor ouderen en gehandicapten. Dit blijkt uit het Toezichtsverslag Sociale Huursector 2006 van de VROM-Inspectie. 23-01-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Trimbos onderzoekt 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?'
Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met het EMGO Instituut (VUmc) de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Kleinschalige zorg heeft diverse positieve effecten op het functioneren en welbevinden van bewoners ťn personeel. Dat leest u in de publicatie 'Kleinschalig wonen: doen of laten?' waarin de onderzoeksresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. 01-02-2007

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw
Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

Basisdocument kleinschalig wonen
Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden voor Lorentzhof en Robijnhof. 01-10-2006

Kleinschalige zorg, grote verschillen in zorgverlening
Onderzoek van Martine van IJperen naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. 01-08-2005

Toekomstschets kleinschalige verpleeghuiszorg
Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. 01-08-2005

Het is nu alsof het mijn thuis is
Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. 01-08-2005

Een thuis, meer dan een dak en vier muren 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het†onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie studenten ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. 01-02-2004

Leren van veranderen
Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. 01-01-2004

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

State-of-the-art rapport zet alle kennis over licht en ouderen op een rij
Een uitgebreid TNO rapport†biedt inzicht in eisen voor een goede en gezonde verlichting voor senioren. Het biedt inzichtelijke aanbevelingen en verlichtingseisen per ruimte. Dat is van belang omdat bij ouderen de functie van het oog afneemt. Het rapport†'Inventarisatie en vastlegging van de state-of-the-art kennis over licht en ouderen' vertaalt zo de actuele kennis in praktische informatie. 20-07-2010

Huiselijke woonkamer belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Een huiselijke inrichting van de woonkamer wordt belangrijk gevonden voor het welbevinden van mensen met dementie. Daarnaast blijkt ook de keuze om zelf te weten waar je wil zitten, bijvoorbeeld tijdens het eten, een positief effect te hebben op het welbevinden van bewoners. 01-07-2010

Licht heeft positief effect op mensen met dementie
Mensen met dementie die blootgesteld worden aan helder licht ontwikkelen een beter slaapritme. Een hoge lichtsterkte heeft, mede door verbeterde nachtrust, positieve effecten op zelfstandigheid, mate van depressie en oriŽntatievermogen. Een lichtsterkte van duizend lux†blijkt†te leiden tot een beter slaapritme dan een lichtsterkte van driehonderd lux. 01-07-2010

Mensen met dementie hebben herkenningspunten nodig
Met†het ouder worden neemt het oriŽntatievermogen af. Daarbij komt dat bepaalde†gebouwen de oriŽntatie bepaald niet ondersteunen. Vooral voor†mensen met dementie zal†een nieuwe woonplek voor veel verwarring zorgen. Iedereen heeft herkenningspunten nodig om zich te kunnen oriŽnteren maar dat geldt zeker voor mensen met dementie. 01-07-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand
Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering.. 23-02-2010

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De†Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio's. 13-05-2009

Weinig participatie bij zelfstandig wonen
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de mensen' dat gedaan is door de Universiteit van Amsterdam, DSP-groep en Bureau Ruyterveer. 19-01-2009

Nieuw perspectief†kleinschalig wonen ouderen
Voor private ťn publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen.†Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincťritť, die†private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens 'Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen'. 03-12-2008

Ouderen blij met zorg op afstand
05-11-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport 'Meedoen en gelukkig zijn' van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Brochure over toegevoegde waarde domotica
De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. 16-07-2008

Meer woningen voor kwetsbare ouderen
Er komen steeds meer woningen voor kwetsbare ouderen, dat meldt het SCP in zijn publicatie 'Grijswaarden; monitor ouderenbeleid 2008'. De toename van het aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. Het aantal ouderenwoningen met thuiszorg op afroep is gestegen. Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie groeit zelfs sneller dan gepland. 03-07-2008

Zorg op afstand heeft de toekomst
ActiZ ziet 'Zorg op afstand' als ťťn van de meest veelbelovende innovaties van de toekomst. ActiZ voert sinds een paar jaar een programma uit om zorgorganisaties bij deze initiatieven te helpen, te ondersteunen en hun belangen te behartigen. In het ActiZ programmaplan 2007-2010 worden de ambities en resultaten beschreven voor de komende twee jaar. 02-04-2008

Wonen in de wijk vraagt aandacht
De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en recreŽren zij grotendeels te midden van andere mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de NIVEL Participatiemonitor 2006 'Anders of toch.. 09-08-2007

Geen aanpassingen voor 40% van gehandicapten
Van de matig of ernstig lichamelijk gehandicapten heeft 40% niet de gewenste woningaanpassingen, blijkt uit de rapportage "Meedoen met beperkingen" van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan de participatie van mensen met lichamelijke handicaps en hun ervaringen op het terrein van onderwijs, arbeid en wonen. 12-07-2007

Vraag om inclusief beleid
Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht†knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf' zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten voor deelnemen aan de samenleving te verhelpen. 01-07-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Provincie Utrecht deelt ervaringen domoticapilots
De provincie Utrecht deelt binnen het project Toekomst Thuis haar ervaringen uit de domotica-pilots 'zorg op afstand'. Op de website van de provincie Utrecht vindt u naast de projectinformatie, een tussenrapportage van de monitoring met de eerste ervaringen en een film over alle pilots uit het project Toekomst Thuis. 04-04-2007

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven
Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wťl uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. 17-10-2006

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten
De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten'. 14-09-2006

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven
De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit een SCP-onderzoek onder mensen met bewegings- en/of zintuiglijke beperkingen naar de ervaren kwaliteit van leven. 01-05-2006

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving". 17-01-2006

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?
Uit onderzoek van TNS NIPO naar 'Beeldvorming over psychiatrische patiŽnten en mensen met een beperking' blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook oordeelt 80 procent positief over de dagelijkse praktijk van vermaatschappelijking: samen werken, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding. 01-10-2005

Publicatie over vermaatschappelijking in de zorg
Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de publicatie 'Vermaatschappelijking in de zorg: ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten' verschenen. Vermaatschappelijking staat voor het zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie voor alle mensen met beperkingen. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de factoren die vermaatschappelijking kunnen bevorderen.. 29-08-2005

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes bij kleinschalig groepswonen en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. 01-07-2004

De generieke groepswoning
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002