Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar

Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport.

De rapportage omvat beschrijvingen van de pilots, een overzicht van de belangrijkste ervaringen, dertien tips, een korte technische introductie, een overzicht van andere domotica-initiatieven voor dementerenden en een literatuurlijst.

Leo Polak en Molenkwartier

Leo Polak in AmsterdamBeide projecten pionieren met volledig nieuwe systemen die bedoeld zijn om de veiligheid van de bewoners en hun bewegingsvrijheid te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt van technieken om 's nachts een hulpvraag bij bewoners te detecteren en via handsets door te geven aan het personeel. Cameratoezicht behoort in Molenkwartier tot de mogelijkheden. In het Leo Polak gebruikt men leefcirkels: de mogelijkheid om bewoners een grotere of kleinere leefruimte aan te bieden.
In Molenkwartier wordt de domotica sinds 2004 gebruikt. Het Leo Polak is in het voorjaar van 2006 in gebruik genomen.

Leefcirkels

In het Leo Polak worden met domotica leefcirkels gecreëerd. Bewoners krijgen een sensor die een signaal doorgeeft aan de medewerker als de bewoner zich buiten de gekozen leefcirkel begeeft. Er zijn vier mogelijke leefcirkels:

  • Leefcirkel 1: de woning zelf.
  • Leefcirkel 2: de woning en de binnenstraat waaraan de groepswoningen liggen.
  • Leefcirkel 3: ook de algemene voorzieningen van het Leo Polakhuis (zoals de kapper en de winkel).
  • Leefcirkel 4: omvat ook de ruimte buiten het complex. Deze leefcirkel wordt echter niet gehanteerd voor mensen met dementie.

Ervaringen

Voor beide projecten zijn de ervaringen beschreven betreffende de domotica-functies, de techniek, bekostiging en exploitatie, totstandkoming en gebruikerservaringen (laatste alleen in geval van Molenkwartier).

Enkele van de dertien tips

  • Domotica voor de doelgroep dementerenden is nog in ontwikkeling en dus nog geen gesneden koek.
  • Domotica voor de doelgroep dementerenden moet zich nog bewijzen in de praktijk: houd daarom een gezonde scepsis en kies eventueel voor een beperkt aantal functies.
  • Betrek personeel en familie.
  • Begin tijdig! Het ontwikkelen van zorgvisie, gebouw en domotica gaan hand in hand.
    Het Kenniscentrum heeft een schema waarin deze samen komen.

Open source

Ook wordt in het rapport aandacht gevraagd voor het belang van standaardisatie, open standaarden en open source. Het DAP-concept is een systeem gebaseerd op open standaarden en open source. Een voorloper van het DAP-concept is toegepast in het Leo Polak. In het Leo Polak is de techniek gebaseerd op een open standaard TCP/IP. Het DAP-concept is dat ook maar is tevens open source.

Programma van Eisen groepswonen voor mensen met dementie

De Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg stelt een funtioneel Programma van Eisen beschikbaar voor groepswonen voor mensen met dementie. Het is gebaseerd op de ervaringen in het Leo Polak en Molenkwartier.

Meer informatie

09-05-2006