Zoekresultaten: financiering, samenwerking, zorgvastgoed, achtergrond

23 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed 
Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiŽle onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.††Deze special geeft u overzicht en inzicht om hierbij te helpen. 14-07-2011

Stappenplan rekenen aan zorg
Bij de ontwikkeling van woonzorgprojecten is er vaak direct veel aandacht voor de bouwkundige plannen. Hoe begrijpelijk en verleidelijk dit ook is, vanuit huidige wet- en regelgeving is het belangrijk om eerst aan zorg te rekenen, daarna aan vastgoed en vervolgens met goede plannen een financier te vinden. 14-07-2011

Actualiteit en kader
Op de bekostiging van zorg en zorgvastgoed is nieuwe wet- en regelgeving†van toepassing. Gecombineerd met veelvoorkomende strategieŽn van zorgorganisaties levert dit een belangrijk kader voor de succesvolle realisatie van woonzorgprojecten. 14-07-2011

Financiering met een businesscase
Met uw plan voor een nieuwe woonzorglocatie gaat u in eigendomssituaties meestal naar een bank voor financiering. Dat is tegenwoordig niet zo eenvoudig; banken kijken kritisch en zien veel risico's. Financiering is alleen mogelijk op grond van een businesscase. 14-07-2011

Samenwerken aan vastgoedexploitatie
Steeds vaker werken woningcorporaties en zorgaanbieders samen bij de realisatie van zorgvastgoed. Rondom financiering van zorgvastgoed ontstaan vaak lange discussies en lang niet altijd resulteert dit in een geslaagde huurovereenkomst. Belangrijk is de vraag: wat is een passende huur die de zorgorganisatie aan de woningcorporatie moet betalen? 14-07-2011

Fragment van de cover van 'Design for Aging'.

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen 
Het boek 'Design for Aging' met†inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen†uit vier verschillende werelddelen†is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker.†Weidevogelhof en 25 andere case studies†zijn beschreven door een vijftal auteurs uit verschillende landen, waaronder Kenniscentrum-adviseur Monique Wijnties. De voorbeelden uit.. 21-03-2012

Plattegrond Anton Pieckhofje

Plattegronden kleinschalig wonen
Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie kent vele vormen. Variaties daarin zijn goed te zien aan de plattegronden. Het Kenniscentrum zette de plattegronden van kleinschalig wonen uit de Databank Wonen-Zorg voor u op een rij. 25-02-2012

Foto: Architect

Leven zonder zorg - nieuwe functies voor zorgvastgoed 
Dit is het derde deel in een drieluik van onderzoeken naar herbestemming en zorg. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies ditmaal zorggebouwen die een nieuwe functie buiten de zorg hebben gekregen. 24-11-2011

Zorg en herbestemming 
Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Ook levert herbestemming een bijdrage aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 17-11-2011

Webspecial CliŽnteninbreng bij bouwplannen 
ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van 2011 met cliŽntenraden en zorgorganisaties over hun ervaringen met bouwtrajecten. Daarmee bieden wij andere organisaties zicht op de verschillende mogelijkheden, ervaringen met hulpmiddelen, het samenspel als derden investeren, op wat nuttig bleek, wat zwaar weegt en wat minder.. 29-09-2011

Foto: Flickr: -JvL-

Prinsjesdag 2011: Reacties Aedes, Actiz en VGN
22-09-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliŽnten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Gevolgen staatssteundossier woningcorporaties voor zorgorganisaties
Krijgt de verhurende woningcorporatie staatssteun voor dit zorgcomplex? Moeten we mensen afwijzen op grond van hun inkomen? De zogeheten staatssteunregeling voor woningcorporaties levert ook bij zorgorganisatie die met corporaties werken de nodige vragen op. Per 1 januari 2011 gaat de Europese beschikking over staatssteun voor woningcorporaties in. 06-12-2010

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een Ďschijnhouvastí. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek 'CoŲrdineren als balanceren.. 25-11-2010

Foto: De Magneet Hoogeveen

Multifunctionele centra kijken te weinig naar vraag in de wijk
Multifunctionele centra betrekken bij het programmeren van hun dienstenaanbod onvoldoende de behoeften van de doelgroepen. De centra leunen daarbij te zwaar op de geldstromen van de rijksoverheid (AWBZ), gemeente (Wmo) en woningcorporaties (onrendabele huur). Dat zijn enkele conclusies die onderzoeker Lucas Delfgaauw trekt in zijn onderzoek 'Het multifunctionele dienstencentrum in de woonservice.. 18-11-2010

De Nieuwpoort in Alkmaar. Foto: Monique Wijnties

Webspecial Met zorg bouwen 
Hoe kan de omgeving positief bijdragen aan het sociaal, mentaal en lichamelijk welbevinden van de bewoners en andere gebruikers. Dat is de kernvraag die bij 'healing environment' wordt gesteld. Het lijkt vanzelfsprekend dat de omgeving ons kan beÔnvloeden. Maar wat werkt voor wie? 11-11-2010

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiŽrende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt 
In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de voortdurend veranderende regelgeving en financieringsmogelijkheden spelen een rol. Extra lastig zijn de verschillen in tijdshorizon van wonen en zorg. Er.. 23-09-2009

Meer weten over 'Het boekje van Ellen' 
Lees alles over de outline, productie en gebruik van de film en het werkboek 'Het boekje van Ellen'. Deze†korte werkfilm van Paula van der Oest biedt stof voor discussie over samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 01-06-2009

Oliemolen te Delft. Foto Jos Sikkink en Staedion.

Historische panden voor wonen en zorg 
Wat zijn de lessen die geleerd kunnen worden uit het onderzoek naar herbestemmen van†bestaande historische panden†tot projecten voor wonen en zorg? In dit artikel gaan we kort in op de conclusie uit het onderzoek 'Van oude gebouwen en nieuwe functies' van architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies. De uitgebreide rapportage vindt u†via de links.† 01-03-2009

Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren
Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is. Woningcorporaties spannen zich al jaren in om hun woonwensen te realiseren. 26-11-2008

Verplichte zorgafname toegestaan
In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch op alle punten in het gelijk gesteld. 22-02-2006

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com