Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Huurtoeslag

Ik ga zelfstandige eenheden verhuren. Kunnen mijn cliënten aanspraak maken op huurtoeslag?

Ja dat is mogelijk indien er sprake is van zelfstandige woonruimte, dat wil zeggen woonruimte waarbij de bewoner beschikt over een eigen ingang, toilet, was- en kookgelegenheid.

Ik wil onzelfstandige woonruimtes aan mijn cliënten verhuren. Komen zij in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag voor bewoners van onzelfstandige woonruimte is alleen mogelijk indien:

  1. De woonruimte geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd voor begeleid wonen, groepswonen door ouderen of een daarmee vergelijkbare woonvorm;
  2. Zowel eigenaar als verhuurder een rechtspersoon is die zonder winstoogmerk mede op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is (hetgeen bij corporaties en zorgorganisaties wordt verondersteld);
  3. Het woongebouw waarin de woonruimte zich bevindt door de Belastingdienst is aangewezen.  De aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Bij begeleid wonen is er sprake van een lichte vorm van professionele begeleiding in het zelfstandig wonen. Bij het groepswonen heeft de bewoner bewust voor deze woonvorm gekozen. 

Kunnen bewoners van intramurale huisvesting huurtoeslag ontvangen?

Indien de huisvesting via de AWBZ wordt bekostigd, is geen huurtoeslag mogelijk.

Is het voor het verkrijgen van huurtoeslag noodzakelijk dat ik mijn cliënten een apart huur- en zorgcontract aanbied?

Een geïntegreerd (of gemengd) woon-zorgcontract hoeft geen probleem te zijn, mits duidelijk is welk gedeelte betaald wordt voor het wonen.
In het geval van groepswonen door ouderen en daarmee vergelijkbare woonvormen (woonvormen waarbij dus geen koppeling met zorg bestaat) kan het woongebouw of een woning waarvan onzelfstandige woonruimte deel uitmaakt slechts door de Belastingdienst worden aangewezen indien alle huurders van de desbetreffende woonruimten zijn genoemd in één overeenkomst van huur en verhuur.

14-10-2014 14:07

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
In 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' van start gegaan. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

Aedes Actiz