Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: regelgeving wonen

Regelgeving wonen

Wet- en regelgeving wonen die van belang is voor wonen en zorg:

regelgeving wonen

Bouwbesluit

Huurtoeslag

Ruimtelijke ordening

Woningtoewijzing

Woningwaarderingsstelsel

Gerelateerd:

  • Regelgeving zorg en welzijn
  • Op de site Overheid.nl staan in het onderdeel wetten de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten en regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO).
22-07-2015 11:16

Voor u geselecteerd » (4)

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar! 09-07-2012

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Nieuws » (66)

In mijn maag met mevrouw Janssen

Ik zit in mijn maag met mevrouw Janssen. Ze is 87 jaar, loopt met een rollator en ze heeft beginnende dementie. Ze komt de deur niet uit, kan geen trap meer lopen en wordt steeds passiever. De thuiszorg komt drie keer per dag en op allerlei.. 12-11-2015 09:54

Vergeten groep: inwoners met een zorgvraag

Gemeenten met een krappe woningmarkt hanteren sinds dit jaar nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, daarbij geholpen door de handreiking en model-huisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG.. 09-11-2015 16:58

Verhuizen naar zorgwoning wordt moeilijker

Er lijkt geen uitzondering te komen op passend toewijzen voor zorgwoningen. Het CDA had hierom verzocht, maar minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij hier niets voor voelt. Onderzoeken van Aedes en ActiZ laten zien dat de nieuwe eis in.. 15-10-2015

Praktijk (3)

Scheiden van wonen en zorg: in Kortenhoef voeren ouderen de regie

Het scheiden van wonen en zorg is dichterbij dan we denken. Op veel plekken in Nederland gebeurt het al. Zoals in Kortenhoef, waar veertig bewoners van voormalige verzorgingshuizen zelfstandig in één van de 137 huurappartementen wonen.  'We.. 26-09-2012

Experimenten voor doorstroming senioren

Senioren hebben vaak moeite met de stap maken van een eengezinswoning naar een seniorenwoning. Daardoor blijven zij zitten in woningen die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Woningcorporaties Vidomes en Woonstede experimenteren.. 13-08-2012

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Tools » (13)

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met regionale afspraken over woningaantallen. Dit bedreigt de.. 01-10-2015

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties. Het hulpmiddel, ontwikkeld in samenwerking.. 09-06-2015 17:06

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van wonen en zorg leidt tot onduidelijke.. 30-04-2015 14:24

Onderzoek » (4)

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het.. 21-05-2015 17:06

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn

Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van.. 01-03-2010

Blogs » (5)

In mijn maag met mevrouw Janssen

Ik zit in mijn maag met mevrouw Janssen. Ze is 87 jaar, loopt met een rollator en ze heeft beginnende dementie. Ze komt de deur niet uit, kan geen trap meer lopen en wordt steeds passiever. De thuiszorg komt drie keer per dag en op allerlei.. 12-11-2015 09:54

Zorgwoning in de knel door huisvestingsverordening

Veel gemeenten stellen op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening vast en regelen daarin de toewijzing van sociale huurwoningen. Gastblogger Margrieta Haan beschrijft de gevolgen voor zorgcomplexen waarin appartementen worden verhuurd. Om.. 03-06-2015 16:00

Passende toewijzing of ongepaste afwijzing?

Als het aan de minister ligt, wijzen corporaties straks aan huurders alleen nog maar een woning toe waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit passend toewijzen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, constateert Rogier Goes van Aedes-Actiz.. 12-03-2015 14:52

Achtergrond » (7)

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Gevolgen staatssteundossier woningcorporaties voor zorgorganisaties

Krijgt de verhurende woningcorporatie staatssteun voor dit zorgcomplex? Moeten we mensen afwijzen op grond van hun inkomen? De zogeheten staatssteunregeling voor woningcorporaties levert ook bij zorgorganisatie die met corporaties werken de nodige.. 06-12-2010

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit formuleert de Rijksoverheid de minimum technische voorschriften voor bouwwerken, zoals woningen, verzorgingshuizen, kantoren, winkels en dergelijke. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid.. 14-09-2009

Aedes Actiz