Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Multifunctionele accommodaties

Het hart van een woonservicegebied is vaak een multifunctionele accommodatie (MFA). Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn.

Jong en oud zijn geen gescheiden werelden in MFC De Barte, De Knipe. Foto: Rufus de Vries
Een multifunctionele accommodatie is qua opzet en samenwerking meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het multifunctionele gebruik dient om inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties te ondersteunen. Door functies of ruimten te delen, kunnen groepen gebruikers met elkaar in contact komen. Ontmoeting en integratie zijn uitgangspunten van vrijwel elk multifunctioneel opgezet project. Een zelfde idee heeft ook geleid tot de vorming van brede scholen.

22-09-2013 23:23

Achtergrond (2)

Multifunctionele accommodaties

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is vaak het hart van een woonservicegebied. Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn. Vaak gecombineerd met andere functies zoals het gezondheidscentrum, kinderopvang en grand café. 06-08-2009

Steunpunten en andere variaties

Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan nieuwe knooppunten. In deze knooppunten worden voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebundeld en ontstaat er een.. 06-08-2009

Nieuws » (4)

Terras aan de Maas: woontoren als spil in de wijk

Vanuit hun gemeenschappelijke visie om mensen in staat te stellen om zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen - met of zonder zorg- hebben Stichting Humanitas en woningcorporatie Maasdelta Groep het Terras aan de Maas in Spijkenisse.. 19-05-2015

Top tien burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn

In het land ziet het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mooie initiatieven van burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn ontstaan. Steeds vaker nemen burgers zelf het heft in handen. De initiatieven zijn divers: zorgcoöperaties, dorpsco.. 22-05-2014 13:06

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na.. 26-02-2014

Praktijk » (31)

Terras aan de Maas: woontoren als spil in de wijk

Vanuit hun gemeenschappelijke visie om mensen in staat te stellen om zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen - met of zonder zorg- hebben Stichting Humanitas en woningcorporatie Maasdelta Groep het Terras aan de Maas in Spijkenisse.. 19-05-2015

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een belangrijk project was 'Van buiten naar binnen en van.. 18-11-2013 13:49

Lokale Kracht bij onze oosterburen

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema.. 17-12-2012

Tools » (5)

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te.. 07-04-2011

Het boekje van Ellen

De korte speelfilm Het boekje van Ellen is een instrument om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versterken. De film is in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg gemaakt, samen met een gelijknamig werkboek en.. 01-10-2010

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. 23-05-2005

Onderzoek (2)

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum

In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de.. 01-09-2006

Voor jong en oud. Onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave

In opdracht van het Kenniscentrum is geïnventariseerd welke voorbeelden er zijn van onderwijs- en zorgvoorzieningen die in een gecombineerde bouwopgave zijn gerealiseerd. Het onderzoek naar de realisatie van dergelijke functionele complexen biedt.. 01-03-2006

Blogs (1)

Zin en onzin van multifunctionele accommodaties

Is het clusteren van voorzieningen in multifunctionele gebouwen wel altijd de beste oplossing? Klaas Mulder zet vraagtekens bij veelgenoemde voordelen als makkelijk combineren, een breder aanbod en kostenbesparing. Hij is niet tegen.. 01-03-2006

Aedes Actiz