Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: scheiden wonen zorg

Scheiden wonen en zorg

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiënt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum maakt u wegwijs.

Veelgestelde vragen

De meestvoorkomende vragen over scheiden van wonen en zorg zijn door ons gebundeld. Ze zijn gesteld door medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisaties, corporaties, zorgorganisaties en cliënten. Lees meer »

Voor specifieke of urgente vragen over het scheiden van wonen en zorg kunt u contact opnemen met adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of [email protected].

Het gezicht van extramuralisering

Het Kenniscentrum geeft de praktijk van scheiden wonen zorg een gezicht met een artikelenserie van Antoinette Reerink. Lees meer »

28-11-2013 16:03

Voor u geselecteerd » (9)

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt vanaf oktober 2014 een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van.. 10-10-2014

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties (ZZP1 en 2) geschrapt. Deze 'extramuralisatie' kennen.. 14-05-2014 13:37

Ouderen en wonen met zorg (2013-2023)

De kaart van Nederland toont de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio over de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen. In de donkergroen gekleurde regio’s.. 03-04-2014

Nieuws » (70)

Nog veel vragen over verhuur (zorg)woningen

Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek vorige week tijdens een symposium over dit thema. Een geslaagde dag met volop uitwisseling van.. 13-10-2014 10:57

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de.. 29-09-2014 13:53

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van ActiZ, Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en.. 25-09-2014 16:43

Bijeenkomsten » (7)

18nov

Verdiepingscursus Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties
18 november 2014

Veel zorgorganisaties worden voor het eerst geconfronteerd met alle vraagstukken rond verhuur van zorgwoningen. In deze cursus maakt u kennis met de vele aspecten van het huur(prijs)beleid en de beleidskeuzes die zorgorganisaties kunnen maken. ..

20nov

Leerkring wonen-zorg voor corporaties
20 november 2014

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. De komende jaren blijven in totaal 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven, zelfstandig thuis..

25nov

Verdiepingscursus Opzetten van een verhuurorganisatie
25 november 2014

Veel zorgorganisaties hebben de keuze gemaakt om voormalige intramurale woningen voor lage ZZP’s direct te gaan verhuren aan extramurale klanten. Ze kiezen er hiermee voor om naast zorgverlening ook woningen aan te bieden. Maar welke gevolgen..

Achtergrond (1)

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Praktijk » (13)

Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de schijnwerpers te zetten: Wie is je klant, wat zijn de.. 06-03-2014 11:19

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast het ministerie van BZK ondersteunt tevens het.. 17-12-2013

Financiële dekking voor collectieve ruimten

Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de recreatiezaal, de receptie en de activiteitenruimten.. 03-10-2013

Tools » (4)

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www.huistest.nl test u eenvoudig deze woningen en .. 11-11-2013 10:12

Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over de huurovereenkomst.. 08-08-2013

Voorbeeld huurcontract met koppeling van wonen en zorg

In woonzorgarrangementen is flink geïnvesteerd in wooncomfort, veiligheid, ontmoetingsgelegenheid en persoonlijke alarmering. Om dat mogelijk te maken is een koppeling tussen huur- en zorgcontract meestal noodzakelijk. Op verzoek van het Aedes.. 19-03-2013

Onderzoek (3)

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de.. 29-09-2014 13:53

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van Woonzorg Nederland of het omvormen.. 24-04-2014

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Blog (3)

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen met zorg aan huis. Maar corporaties en.. 24-02-2014 11:30

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen.. 02-04-2013

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We zullen..

Gerelateerd

                  Aedes Actiz