Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Warmtewet

Moet ik bij scheiden van wonen en zorg ook rekening houden met de Warmtewet?

De Warmtewet is van toepassing als er sprake is van verhuur van zelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, keuken en toilet. De zorgaanbieder of corporatie die zelfstandige woningen verhuurt, wordt gezien als warmteleverancier. De bewoners van zelfstandige woningen zijn verbruikers in de zin van de Warmtewet en hebben recht op individuele afrekening van hun warmteverbruik. Dit staat los van de servicekosten. Bij intramuraal verblijf en de verhuur van onzelfstandige wooneenheden is de Warmtewet niet van toepassing.

Hoe bereken ik de kosten van warmteverbruik?

Volgens de Warmtewet moet een warmteleverancier alle kosten die te maken hebben met de opwekking en levering van warmte individueel doorberekenen aan de verbruikers. Hiervoor is een maximumtarief bepaald. Om individuele doorberekening mogelijk te maken moet het warmteverbruik individueel worden gemeten.

Ik kan geen individuele berekening maken; wat nu?

Als dat technisch of financieel onhaalbaar is, mag u volstaan met een ander systeem van kostenverdeling. Voorwaarde voor het hanteren van een kostenverdeelsystematiek is dat u de keuze hiervoor kunt verantwoorden door aan te geven waarom het niet kostenefficiƫnt is om gebruik te maken van individuele warmtemeters of individuele warmtekostenverdelers. Daarnaast moet u de kostenverdeelsystematiek kunnen uitleggen aan de verbruikers en de toedeling van kosten kunnen verantwoorden.

Welke verdeelsystematiek kan ik toepassen?

De voorwaarde die de Warmtewet stelt, is dat een voor alle verbruikers inzichtelijke kostenverdeelsystematiek wordt gehanteerd. Het omslaan van het totale warmteverbruik over de huurders, rekening houdend met het oppervlak van de gehuurde woning en een toerekening van het warmteverbruik in gemeenschappelijke ruimten, is een voorbeeld van een inzichtelijke kostenverdeelsystematiek.

Aedes heeft een handreiking Warmtewet opgesteld. Hierin is o.a. achtergrondinformatie, een stappenplan voor corporaties, een voorbeeld voor de leveringsvoorwaarden en een rekenmodel voor het maximumtarief opgenomen. In een situatie waarin het technisch en financieel wel haalbaar is voor een zorgaanbieder, zal met individuele bemetering of warmtekostenverdelers moeten worden gewerkt. De handreiking van Aedes biedt ook voor zorgaanbieders waardevolle informatie over hoe dit het beste kan worden aangepakt.

26-11-2014 14:55

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
In 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' van start gegaan. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

Aedes Actiz