VSB fonds

Het VSBfonds steunt op het gebied van zorg en welzijn projecten die de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van deelnemers aan de Nederlandse samenleving bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor ouderen, GGZ-cliŽnten, m antelzorgers, gehandicapten, allochtonen en dak- en thuislozen. Andere terreinen waarop het VSB-fonds actief is, zijn; natuur& milieu, kunst& cultuur en sport& recreatie.

Meer informatie

VSB fonds

15-09-2007