S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

Kosten van arrangementen bij gedeeltelijke verhuur

Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En sluiting van een verzorgingshuis is niet zomaar op te lossen met een voldoende hoge huurprijs of door transformatie. Juist de exploitatie van de zorg- en dienstverlening is het knelpunt. Dat blijkt uit berekeningen met de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg die Henk Nouws (Ruimte voor zorg) ontwikkelde op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De online rekentool is nu gratis beschikbaar voor alle zorgorganisaties.

Quick Scan

De Rekentool Scheiden Wonen en Zorg is een hulpmiddel dat inzicht geeft in de financiële consequenties van het scheiden van wonen en zorg voor een woonzorglocatie. De invoer van de rekentool bestaat uit de financiële gegevens uit de exploitatiebegroting of het exploitatieoverzicht van de woonzorglocatie. Uitgangspunt is dat op die woonzorglocatie nu nog intramurale zorg wordt verleend.

Cliënt en Zorgaanbieder

In verzorgingshuizen komen eenheden leeg te staan. Deze zijn geschikt (te maken) voor verhuur aan cliënten met een extramurale zorgindicatie. In de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg kan men het aantal plaatsen voor intramurale zorg aangeven dat wordt omgezet in scheiden wonen en zorg. De rekentool toont vervolgens de consequenties vanuit het perspectief van de cliënt van de zorgaanbieder. De kosten zijn voor de cliënt zichtbaar in twee varianten: een basispakket en een full-service pakket. De rekentool laat voor de zorgorganisatie zien wat de afname aan inkomsten is voor de organisatie ten opzichte van de intramurale begroting.

Kosten van arrangementen

De uitkomsten van de berekeningen met de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg geven een schatting van de productprijzen van wonen en diensten. Deze schatting is niet exact, maar voldoende precies om een goed beeld te krijgen van de financiële consequenties van scheiden wonen en zorg. De rekentool verschaft daarmee inzicht in de kosten en opbrengsten van de huidige arrangementen. Vaak ontbreekt dit inzicht nog bij organisaties. Zonder kennis van deze kostenstructuur van de locatie is het lastig om de keuze te maken om een deel van de appartementen te gaan verhuren aan cliënten met een extramurale indicatie. De Rekentool Scheiden Wonen en Zorg biedt de informatie die de organisatie helpt bij het nemen van deze beslissing.

Aanbod 10 juli voor snelle beslissers 

Henk Nouws, ontwerper van de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg, en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren op 10 juli 15.00 – 17.00 uur te Utrecht eenmalig een gratis workshop rond de rekentool. De workshop gaat niet alleen over de financiën, maar ook over beleidskeuzes op het gebied van het scheiden van wonen en zorg.
De workshop is als volgt opgebouwd:

  • Proefberekening scheiden wonen en zorg voor de eigen locatie
  • Aanwijzen financiële knelpunten vanuit perspectief van de cliënt en vanuit perspectief van de exploitatie
  • Bedenken van oplossingen en alternatieven

De workshop is toegankelijk voor zorgorganisaties/woningcorporaties die lid zijn van Aedes, ActiZ of een van de kennispartners van het Kenniscentrum. Aanmelden voor deze workshop kan bij Rogier Goes van KCWZ: . Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Technische informatie

De tool werkt op alle moderne recente browsers. De tool werkt níet op Internet Explorer 9 en lager. U moet "javascript" en "cookies" geactiveerd hebben: dit is vrijwel altijd het geval. De ingevoerde gegevens gaan verloren als u in de instellingen van de browser het geheugen wist.

Bekijk de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg

30-06-2014 11:02
D E F