S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

Foto: Chris Pennarts

De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning voorbeelden, tips en lessen uit bestaande samenwerkingsinitiatieven. De gepresenteerde inzichten zijn ook bruikbaar voor de samenwerking in wonen en zorg omdat ze de positie van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren verhelderen en goede handvatten voor versterking van het samenwerkingsproces bieden.

Gemeenten en zorgverzekeraars weten elkaar in toenemende mate te vinden. Samenwerking van gelijkwaardige partijen komt echter niet vanzelf van de grond. Dit komt onder meer door verschillende wettelijke regimes, de daaruit voortvloeiende cultuurverschillen en het ontbreken van een sturend machtscentrum.

De leidraad van ZN en VNG doet aanbevelingen aan zorgverzekeraars en gemeenten om de samenwerking ter hand te nemen.Deze aanbevelingen hebben elk het karakter van een afweging of dilemma, waar partijen samen hun positie in moeten bepalen om resultaten te kunnen boeken. Om die afwegingen verder in te vullen en concreet te maken bevat de handreiking als een viertal concrete uitwerkingen

Samenwerking voor woonservicegebieden

De uitwerking vindt plaats in mini-toolkits. Eén toolkit gaat over woonservicegebieden. De beoogde effecten van woonservicegebieden zijn een hogere kwaliteit van leven en een lager beroep op duurzame zorg. Mechanismen, ingrediënten, verschijningsvormen en knelpunten bij de ontwikkeling geven inzicht in het concept van woonservicegebieden. Daarna komt een aantal aangrijpingspunten aan bod om de samenwerking vorm te geven, zoals het opstellen van een gezamenlijke agenda (gebied in kaart, resultaten, acties en procesafspraken) en aandachts- en uitgangspunten (eigen kracht voorop, het benutten van kennis, inzicht in het krachtenveld, schaalkeuze, de omgang met marktwerking en de keerzijde van langer thuis wonen). De toolkit eindigt met goede voorbeelden en is ook door andere partijen dan gemeenten en zorgverzekeraars te gebruiken.

07-03-2011

Meer informatie

D E F