S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Toolkit Zorg met ICT

Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie – en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. Het maken van een keuze en implementeren van ICT-toepassingen in de zorg blijft een complex traject waar zorgorganisaties zich in verdiepen. 

ECD van Nedap

In 2012 ontwikkelden ActiZ, Vilans en TNO de Toolkit Zorg met ICT. De Toolkit ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij het doorlopen van alle noodzakelijke stappen. Aan de orde komen onder meer het vormen van een visie op zorg met ICT, het maken van keuzes voor de gewenste technologie, het kiezen van een leverancier, het maken van een (maatschappelijke) business case en het veranderen van werkprocessen, scholing en implementatie.

Door de snelle ontwikkelingen is de Toolkit Zorg met ICT verouderd. Het komend jaar houden wij u op deze website op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en projecten met betrekking tot zorgtechnologie. Tot die tijd blijft de Toolkit beschikbaar als pdf.

De Toolkit bevat de verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica.

10-12-2012Vragen over de Toolkit

De Toolkit Zorg met ICT is ontwikkeld door ActiZ, Vilans en TNO. Heeft u vragen over de Toolkit, dan kunt u zich wenden tot  of  (ActiZ) en 

D E F