Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online

TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt  gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers  en de (verwachte) vraag naar woningen.

Prognose tot 2030

Het marktanalysemodel is bedoeld voor lokale overheden, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Via www.horizonline.nl wordt informatie gepresenteerd over de gezondheid en huisvesting van ouderen die gedownload kan worden in kaartjes, tabellen, staafdiagrammen en lijngrafieken. De vraag van ouderen naar (woon)voorzieningen wordt bepaald op basis van (fysieke) beperkingen. Zelfs uitsplitsing naar gemeente, wijk en straat (op 4-positie postcodeniveau) is mogelijk. Niet alleen de huidige situatie wordt in beeld gebracht. Dankzij geavanceerde rekenmodellen is ook een prognose mogelijk tot 2030, waarbij rekening is gehouden met bevolkingsontwikkelingen.

Download

De website www.horizonline.nl is sinds 1 september 2009 beschikbaar. Gegevens over demografische ontwikkelingen, gezondheidsprofielen en de vraag naar (woon)voorzieningen voor ouderen per Nederlandse gemeente kunnen worden gedownload.

Onderzoek prognosemodellen

Horizononline zal worden betrokken in een onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van verschillende prognose-instrumenten voor wonen, welzijn en zorg die de laatste jaren zijn ontwikkeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! van de ministeries van VROM en VWS. Movisie, Vilans en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zijn gezamenlijk betrokken bij het ondersteuningsprogramma.

Meer informatie

09-09-2009