Foto: Kwartiermakersfestival

Wat levert burgerparticipatie op?

Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de gemeente Opsterland.

Overheid trekt zich terug

Burgerparticipatie past bij de trend van een zich terugtrekkende overheid. De overheid legt meer verantwoordelijkheden neer bij de burgers en stimuleert zelfwerkzaamheid van hen. Veel gemeenten vinden het lastig om processen van burgerparticipatie goed vorm te geven. Van de ervaringen van de gemeente Opsterland kunnen andere gemeenten veel leren. In de brochure zijn trajecten beschreven over participatie. Vier participatieprojecten die op elkaar aansluiten passeren de revue en laten zien wat zij de bewoners en gemeenten hebben opgeleverd.

Lange adem nodig bij burgerparticipatie

Opsterland is een van de grootste plattelandsgemeente in zuidelijk Friesland. De gemeente bestaat uit 16 dorpen die gezamenlijk 30.000 inwoners hebben. Burgerparticipatie heeft zich in Opsterland gefaseerd ontwikkeld. Het is een kwestie van lange adem geweest. De eerste stap was het ontwikkelen van Dorpsspiegels, een instrument om de kwaliteit van leven in ene dorp in kaart te brengen. Daarna is een Integraal DorpsOntwikkelingsplan (IDOP) gemaakt. Vervolgens zijn er Dorpssteunpunten ontwikkeld en daarna woonservicegebieden. Ook startte een traject Visie op voorzieningen met als doel om met bewoners en maatschappelijke partijen in discussie te gaan over de verdeling van de voorzieningen binnen de gemeente.

Consequente en doordachte aanpak

Belangrijk leerpunt uit bovengenoemde participatieprojecten is dat de participatie van burgers geÔntegreerd moet raken in de manier van werken ťn denken, zowel binnen de gemeente als in de dorpen. Het vergt een consequente en doordachte aanpak. Opsterland laat zien dat het kan en succesvol kan zijn.

Meer informatie

18-05-2011