Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Centrale stalling scootmobielen

Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn daarbij van belang.

Aantal plaatsen in verhouding tot het aantal woningen

Het aantal bewoners met een scootmobiel is afhankelijk van een aantal kenmerken als leeftijd en mobiliteit, maar ook van het Wmo-beleid. De ene gemeente verstrekt in verhouding meer scootmobielen dan een andere gemeente. Ervaringsgegevens van vergelijkbare complexen in dezelfde gemeente geven nuttige informatie.

Bereikbaarheid

De stalling moet goed bereikbaar zijn vanaf de straat én vanuit de woning. Let op breedte van de doorgang, hoogteverschillen (ook op drempels), het openen en sluiten van deuren, de afstelling van automatische deuren (zorg dat ze lang genoeg open staan). Let ook op de afstand van de woning naar de stalling. Alle gebruikers van scootmobielen hebben namelijk een beperkte mobiliteit. (De gemeente verstrekt wellicht pas een scootmobiel als een bepaalde afstand niet meer zelf kan overbrugd kan worden).

Maatvoering

Zorg voor voldoende parkeerruimte, verkeersruimte en manoeuvreerruimte voor handelingen als: op- en afstappen (evt. overstappen naar handbewogen rolstoel), boodschappen overzetten en de oplaadapparatuur aansluiten. Als iemand met de scootmobiel weg is, is de parkeerruimte vaak nodig voor de handbewogen rolstoel, de rollator of voor een ander loophulpmiddel. Parkeerruimte en verkeersruimte is afhankelijk van de maatvoering en draaicirkel van de op dat moment gangbare scootmobielen.

Oplaadpunten/stroomvoorziening & ventilatie

Per scootmobiel is een oplaadpunt nodig. De wandcontactdozen en de plaatsingsruimte voor acculader moeten net als alle andere bedieningselementen goed bereikbaar zijn. De meeste scootmobielen hebben onderhoudsvrije droge accus (ook wel dry fit-accus of gel-accus genoemd). Soms worden natte accus toegepast. Het is daarom belangrijk dat de vloer bestand is tegen kleine hoeveelheden accuzuur. Zowel bij natte als bij droge accus is tijdens het opladen goede ventilatie belangrijk.

Veiligheid

Denk aan: goede verlichting, vloeren die vlak en antislip zijn, een veilige route (vermijd bijvoorbeeld dat de route vlak langs een trapgat loopt) en brandveiligheid. De elektrische installatie moet geschikt zijn voor gelijktijdig opladen van de scootmobielen. Een brandalarm met rookmelders signaleert tijdig eventuele calamiteiten bijvoorbeeld als gevolg van het opladen. Zorg daarnaast dat ook de personenalarmering in de stalling werkt.

Meetbare eisen:

Bereikbaarheid

 • Vrije breedte doorgangen minimaal 850 mm.
 • Verkeersruimte naar gemeenschappelijke scootmobiel-parkeerruimte minimaal 1800 mm breed.
 • Drempel maximaal 20 mm hoog.
 • Eventuele dwarshelling niet steiler dan 1:50.

Maatvoering

 • Stallingruimte 900 x 1500 mm per scootmobiel (afmeting scootmobiel 700 x 1400 mm).
 • Ten minste na iedere 40 meter een keerruimte voor scootmobielen met draaicirkel van minimaal 2100 mm.

Oplaadpunten / stroomvoorziening & ventilatie

 • Aantal afhankelijk van aantal bewoners.
 • Maximaal 15 woningen per stalling.
 • Alle bedieningselementen zoals wandcontactdozen en de acculader: 350- 500 mm uit de hoek op een hoogte tussen 900 en 1200 mm boven vloerniveau.

Veiligheid

 • Verlichtingssterkte minimaal 60 lux op 1000 mm boven de vloer met een gelijkmatigheid van tenminste 0,5 Uh met RA-waarde van minimaal 60.
 • Wrijvingscoëfficiënt anti-slipvloer minimaal 0.30, maximaal 0.90.
23-02-2010 11:30
Aedes Actiz