Dijckstate Maartensdijk. Foto: Willem Mes

Nieuw voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed beschikbaar

De meeste woningcorporaties maken bij het verhuren van woonzorgcomplexen aan zorgaanbieders gebruik van de huurovereenkomst die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tien jaar geleden uitbracht. Inmiddels is de vergoedingssystematiek van de zorg echter ingrijpend gewijzigd en is gestart met scheiden van wonen en zorg. VBTM Advocaten maakte op verzoek van het Kenniscentrum een actualisatie. Na uitgebreid overleg met de sector is er nu een nieuw voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed.

Gebruik

Het voorbeeldcontract is met name bruikbaar bij (ver)huur van intramurale huisvesting, maar houdt rekening met de mogelijkheid van het geleidelijk doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. Bij het voorbeeld hoort ook een uitgebreide toelichting. Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk besluiten over het benutten van (onderdelen van) de voorbeeld-huurovereenkomst bij het vastleggen van hun afspraken. Om dit te vergemakkelijken is de tekst als Word-document te downloaden. Het Kenniscentrum heeft ook een†huurcontract beschikbaar gesteld voor rechtstreekse verhuur aan een cliŽnt, waarbij een koppeling is aangebracht met het afnemen van zorg.†

Meer informatie

20-03-2013