Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Ervaringen met scheiden van wonen en zorg

Is er al ergens sprake van scheiden van wonen en zorg?

Ja. Vaak is in woonzorgcomplexen al sprake van scheiden van wonen en zorg. Dat betekent dat men daar al in een huur- of koopwoning woont. En daarnaast zorg en/of diensten aan huis ontvangt of gebruik maakt van dagopvang.

BrabantZorg en BrabantWonen hebben het scheiden van wonen en zorg uitgelegd door middel van een video.


Zorgorganisatie Inovum
sloot in 2012 twee verzorgingshuizen 'oude stijl' in het Gooi en zette de stap naar zelfstandig wonen met zorg dichtbij. "Ouderen willen uiteindelijk graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de vereiste en gewenste voorzieningen bij de hand. Dat kan in Veenstaete: zelf je huur en je wonen regelen en zelf bepalen voor wie je de deur open doet. En dus bepaal je ook zelf waaraan je je geld uitgeeft. Het is als een menukaart in een goed restaurant." Communicatie blijkt bij dit proces onontbeerlijk. Lees de ervaringen van Inovum

Ouderenhuisvester SOR uit Rotterdam verhuurt aan Lelie Zorggroep op zeven verschillende locaties zo'n 1000 eenheden. Ze besloten gezamenlijk de boeken op tafel te leggen en de consequenties van scheiden van wonen en zorg in kaart te brengen. Vervolgens is gekeken hoe de verliezen en winsten op complexniveau tegen elkaar kunnen worden weggestreept om zo de exploitatie van de totale vastgoedportefeuille zo veel als mogelijk kostendekkend te krijgen. De exploitatieverliezen die als gevolg van de maatregel ontstaan, worden door woningcorporatie SOR en de Lelie Zorggroep gedeeld. Lees artikel op Aedesnet (januari 2013)

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten. Samen met ZZG Zorggroep werden de problemen benoemd. Hiervoor werden vervolgens praktische oplossingen bedacht. Lees artikel op Aedesnet (februari 2013)

Wat zijn de ervaringen van cliënten met scheiden van wonen en zorg?

LOC Zeggenschap in Zorg heeft een enquête uitgevoerd onder cliëntenraden en gevraagd naar hun ervaringen met het scheiden van wonen en zorg. En naar de ervaringen met de medezeggenschap bij scheiden van wonen en zorg

11-08-2014 16:46

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
In 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' van start gegaan. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

Aedes Actiz