Foto: Willem Mes

Experimenten zorg en krimp gezocht

In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven/burgerkracht zijn twee van de onderwerpen die genoemd worden in het inspiratiedocument als mogelijke invalshoeken voor nieuwe experimenten. Aanvragen moeten voor 23 april worden aangemeld.

Extramuraliseren in krimpgebieden

In de langdurige zorg zet het beleid van scheiden wonen-zorg en extramuralisering de bestaande ouderenvoorzieningen zoals verzorgingshuizen onder druk. In krimpgebieden waar de voorzieningen toch al onder druk staan, komt dit beleid extra hard aan. Zorg- en welzijnsorganisaties zoeken samen met woningcorporaties en gemeenten naar oplossingen om voorzieningen in krimpende dorpen te behouden. Want zoals Gerard Schoep bestuurder van directeur-bestuurder van Zorgcentra Zuidwest Drenthe betoogt in een artikel op deze site: 'Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd'.

Experimenten gezocht

In een inspiratiedocument noemt Platform31 een aantal mogelijke oplossings- en experimenteerrichtingen:

  • De ontwikkeling van innovatieve concepten van wonen met zorg in een 'thuissituatie' die geschikt zijn voor krimpregio's.
  • De digitalisering van diensten op gebied van wonen, welzijn en zorg, bijvoorbeeld de inzet van ICT om toezicht en consulten op afstand mogelijk te maken.
  • Het aanpassen van woningen aan de behoeften van thuiswonende ouderen.
  • Grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders voor het aanbieden van voorzieningen en realiseren van ondersteuning.  
  • Zelfbeheer door bewoners, bijv. de buurt of het dorp zelf verantwoordelijk laten zijn voor de openbare ruimte.
  • Het aanboren en ondersteunen van de zilveren kracht.

Meer informatie

08-04-2013