S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Stichting Omzien heeft in de afgelopen drie jaar bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht ondersteund. Op 17 november organiseerde de stichting een bijeenkomst samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Institutions for Collective Action (Universiteit Utrecht). Er werd gesproken over de resultaten van drie jaar ondersteuning van bewonersinitiatieven. Daarnaast werd voortgebouwd aan een onderzoeksagenda voor burgerinitiatieven. Dit onderwerp stond ook centraal op een eerdere Denktankbijeenkomst van het Kenniscentrum en Universiteit Utrecht.

Groei

Het aantal bewonersinitiatieven is in de regio Utrecht de afgelopen drie jaar flink toegenomen. Deze initiatieven zijn in sommige gevallen nog wat wankel, maar hebben veel eigenheid, zijn vaak innovatief en hebben gemeen dat zij allen bezig zijn met de bundeling van vraag en aanbod.

Thematafels

Tijdens de bijeenkomst schoven deelnemers aan bij diverse thematafels, waar werd gesproken over onderwerpen als samenwerking, initiatieven en de toekomst. Lees hier een weergave van de besproken onderwerpen. Danielle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, coördineerde met Anita Boele (Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving, Universiteit Utrecht) een tafelgesprek over samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties.

Samenwerking

Het Kenniscentrum en de Universiteit Utrecht onderzochten de samenwerking tussen zorgcoöperaties en zorgorganisaties en de succes- en faalfactoren die hiermee samenhangen, onlangs werd een onderzoeksrapport gepubliceerd. Een gedeelde visie op zorg blijkt essentieel. Burgerinitiatieven kunnen aanvullend werken op de activiteiten van professionele organisaties of taken overnemen. Nieuwe vraag bij deze ontwikkelingen is hoe een gelijkwaardige rol in het gehele proces van ketensamenwerking in de lokale zorg gerealiseerd kan worden voor burgerinitiatieven.

28-12-2015 13:43

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F