S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Introductie

Hoe werken organisaties op lokaal niveau aan meer samenhang tussen wonen, welzijn en zorg? Hoe verbeteren ze met elkaar de condities voor een inclusieve samenleving? Condities voor het vergroten van het vermogen om beter met verschillen tussen mensen om te gaan en iedereen mee te laten doen.

De betrokken organisaties hebben elk uiteenlopende belangen, motieven en mogelijkheden. De lokale samenwerkingsopgave is om hieruit effectieve coalities te vormen rond constructieve oplossingen.

Met het thema Lokale Samenwerking werkt het Kenniscentrum op verschillende manieren aan die collectieve capaciteit van lokale coalities in wonen, welzijn en zorg.

Uitgelicht

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

Gemeenten, woningcorporaties en huurders moeten veel regelen om mensen die zorg nodig hebben zelfstandig te laten wonen op een comfortabele en veilige manier. In de prestatieafspraken kunnen zij daarvoor afspraken vastleggen. Om hen daarbij te helpen maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking.

Het Connect Effect Programma

Voor lokale netwerkers organiseert het Kenniscentrum tweedaagse trainingen over meer-partijen samenwerking en praktijkkringen rond actuele samenwerkingsopgaven.

09-11-2015 13:24

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum

D E F