S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

"Zonder de gedeelde visie wordt het niets"

Impressie denktankbijeenkomst over zorgcoöperaties 'Samen of liever alleen?' (10 juni 2015)

Burgerinitiatieven die naast diensten ook zorg willen gaan leveren, komen op het terrein van professionele zorgorganisaties. Nu het aantal zorgcoöperaties groeit, komen de vrijwilligers van de coöperatie en de professionals van de zorgorganisatie elkaar steeds meer tegen. Hoe verloopt die samenwerking? Wat helpt en wat belemmert? Kunnen we aanbevelingen formuleren voor de praktijk? De Universiteit Utrecht, ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deden onderzoek bij vijf voorlopers. De resultaten werden besproken op 10 juni tijdens een denktanksessie, waar praktijk, beleid en wetenschap elkaar ontmoetten. "Zonder de gedeelde visie wordt het niets", daar is Jan Snijders voorzitter van zorgcoöperatie Austerlitz zeer stellig in. Zijn uitspraak wordt ondersteund door het onderzoek van de studenten Babs den Dulk en Nick ten Brinke van de Universiteit Utrecht onder vijf zorgcoöperaties en hun samenwerkingspartners in de zorg. 

Lokale Kracht | Burgerkracht

Goede communicatie, inzicht in elkaars beweegredenen en afstemming op alle niveaus van de organisatie maken de samenwerking succesvol. Dat is ook de ervaring van promovendus Ludo Glimmerveen van de Vrije Universiteit. Hij volgt het omgekeerde proces waarbij een zorgorganisatie intensieve samenwerking zoekt met burgers in het dorp om zo een verzorgingshuis open te kunnen houden. Wantrouwen vanuit het dorp belemmerde in eerste instantie de samenwerking. Door open te zijn over beweegredenen en het initiatief meer bij het dorp te leggen is het wij-zij gevoel weggeëbd. "Wij zien de samenwerking met een zorgcoöperatie als kans om vorm te geven aan onze nieuwe rol in een veranderende samenleving", zegt Moniek van Jaarsveld van zorgorganisatie Warande. "Als die visie goed verankerd is binnen de hele organisatie, kunnen burgerinitiatieven tot bloei komen."

Download de volledige impressie van de denktankbijeenkomst »

Uitkomsten discussies

Tijdens het vervolg van de denktankbijeenkomst werd in groepjes gediscussieerd. De eerste discussieronde had betrekking op het centrale thema van de middag, de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties. Centrale vragen die hierbij aan de orde kwamen waren die naar andere voorbeelden van samenwerking en de mogelijke succesfactoren in de samenwerking. In de tweede ronde werden de mogelijkheden voor een onderzoeksagenda besproken en de mogelijke thema’s die hierbij leidend zouden kunnen zijn. In het verslag hieronder staan per ronde de gemaakte opmerkingen thematisch weergegeven.

Download het verslag van de discussierondes »


Meer informatie

Gerelateerd

    D E F