Zoekresultaten: "healing environment", "kleinschalig wonen", woningontwerp, woongroepen, instrumenten

28 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Fragment omslag vragenlijst 'Hoe woont het hier?'

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Stappenplan en handleiding kleinschalig wonen
Een stappenplan ťn een handleiding bieden u houvast bij het opzetten van een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie. Handleiding en stappenplan zijn gepubliceerd door het Centrum Kleinschalig Wonen in samenwerking met AMstelring en Habion. 01-02-2004

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

Effectief ontwerp draagt bij aan gezonde omgeving
Prikkels als geluid en licht kunnen het welbevinden versterken, maar kunnen ook leiden tot stress en ziekteverschijnselen. Ook concept- en ontwerpkeuzes hebben gevolgen voor het welbevinden door het bieden van bewegingsruimte en ondersteuning van privacy en sociale interactie. Als een gebouw goed is ontworpen en ingericht, versterkt dit het welbevinden en kunnen zorgorganisaties besparen op de.. 04-01-2012

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?†Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert†de gratis handreiking 'Werken aan toegankelijkheid'†met†voorbeelden en praktische adviezen.†De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en.. 03-05-2011

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen
Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is†als download beschikbaar. Download ook: 'Werk maken van regie', 'Het alledaagse mogelijk maken'†en 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. 01-03-2011

Toegankelijk bouwen in 3D
Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of aanpassing van woningen en gebouwen. 17-02-2011

Stappen naar een Evidence-based design
De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de publicatie staat een masterclass 'Evidence-based design' van hoogleraar en architect Kirk Hamilton. 20-07-2010

iStockphoto.com

Geschikt wonen nķ aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp van start voor corporaties en gemeenten. 10-06-2010

Adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes (geheel rechts) en anderen met het vernieuwde handboek Woonkeur bestaande bouw. Foto: Joppefotografie.\n\n

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid en in mindere mate levensloopgeschiktheid. 03-06-2010

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie. 19-05-2010

Foto: Willem Mes

Healing environment meten met behulp van OAZIS
De positieve effecten van de zorgomgeving op bewoners in de care is nu met een instrument te meten. Het hulpmiddel OAZIS brengt in beeld of aan verschillende voorwaarden van een healing environment is voldaan. De afkorting OAZIS staat voor Onderzoek Aantrekkelijkheid Zorgomgevingen door middel van de Impact Scan. OAZIS is zowel te gebruiken voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het Centrum.. 04-05-2010

Fragment van omslag 'Thuis op de zorgboerderij'

Handreiking: realisatie van†zorgboerderij voor ouderen met dementie
De†handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De†brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip 'levensloopbestendig bouwen'. De eisen werden uitgewerkt voor het Handboek Seniorenlabel, dat nu niet meer bestaat: de eisen zijn grotendeels overgenomen in het Handboek WoonKeur. 19-08-2009

Internationale prijs voor Zorg in Woningen† 
ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in Londen tijdens het driedaags-congres van IAHSA in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz.. 24-06-2009

Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat†ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een.. 01-04-2009

Kleinschalig wonen: een full-servicepakket
Voor initiatiefnemers van kleinschalig wonen hebben Vilans en het TNO Centrum Zorg en Bouw gezamenlijk het full-servicepakket ontwikkeld: een zesstappenplan met aandacht voor de (zorg)inhoudelijke, organisatorische, bouwkundige en financiŽle aspecten van kleinschalig wonen. 01-02-2009

Met handboek bouwen aan veiligheid
De vormgeving van de gebouwde omgeving beÔnvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. Sociale veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen, woningen en buitenruimten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het nieuwe Handboek Veilig Ontwerp en Beheer laat zien hoe dat kan. 16-12-2008

Brochure veilig en toegankelijk wonen
In een brochure van Vilans is voor zorgmedewerkers praktische informatie te vinden over de eisen voor toegankelijkheid, veiligheidheid,† bruikbaarheid ťn uitgankelijkheid van de woning van cliŽnten. 04-09-2008

Nibra-congres: werkatelier Positie van gehandicapten in rampenzorg

Uitgankelijkheid: veilig vluchten bij calamiteiten
Steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking wonen zelfstandig. Met hun behoeften wordt bij de bouw van nieuwe woningen steeds meer rekening gehouden. Snel en veilig je huis uit komen bij brand blijft echter onderbelicht. Dit wordt ook wel 'uitgankelijkheid' van de woning genoemd. 10-10-2007

Centrale stalling scootmobielen
Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn daarbij van belang. 19-09-2007

Kijkpunten kleinschalig wonen voor mensen met dementie
De Kijkpunten levert een instrument met scorelijsten met uitspraken over inhoud en vormgeving van de groepswoning die helpen bij het formuleren van de eigen visie op wonen en zorg in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. 01-10-2006

Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of allergie
Het cahier 'Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of een allergie' gaat in op de gevolgen van de diverse handicaps en bevat een groot aantal aanbevelingen over de inrichting van gebouwen en de buitenruimte. De checklist is bruikbaar voor intramurale zorgbouw, maar ook voor de woningbouw. 09-03-2005

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Actualisatie handreiking voor particuliere initiatiefnemers
Het Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft de handreiking voor ouders voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten geactualiseerd en verbreed tot 'Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg, een handreiking voor particuliere initiatiefnemers'. Veranderingen in de wet- en regelgeving, zoals het PGB nieuwe stijl, en nieuwe ervaringen met particuliere wooninitiatieven hebben.. 23-08-2004

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling voor mensen met dementie. 01-07-2004

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Schema ontwikkelen domotica bij wonen met zorg en diensten
Domotica is geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en de wijze van zorg verlenen. Omgekeerd†beÔnvloedt domotica de manier waarop zorg geleverd kan worden en het wonen. 01-04-2004

PvE groepswonen dementerenden beschikbaar
Zorgaanbieder Antaris (onderdeel van CareWest) stelt haar Programma van eisen voor groepswonen voor ouderen met dementie beschikbaar. Het Programma van eisen is gebaseerd op de visie van Antaris en de filosofie van 'Huiselijk en vertrouwd'. 31-05-2006