Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

Het 'scheiden van wonen en zorg' houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk', waarin steeds een ander thema centraal staat.

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

In zeven artikelen hebben Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. In de artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk' komen zorgondernemers en corporaties aan het woord die aan de slag zijn gegaan met het scheiden van wonen en zorg. Meer (feitelijke) informatie over de onderwerpen die in deze artikelenreeks behandeld worden, is te vinden in het KCWZ-dossier Scheiden Wonen Zorg.

De auteurs ontwikkelden ook een factsheet (143 kb, pdf) over de belangrijkste feiten waar verzorgingshuizen mee te maken hebben bij de transitie, waarbij alle belangrijke begrippen aan bod komen.

Aflevering 1: Verhuur en wat erbij komt kijken

Als een zorgorganisatie besluit om verzorgingshuiseenheden te verhuren als zelfstandige wooneenheden, dan zijn er veel zaken die aandacht vragen. Dit artikel behandelt de overwegingen om te verhuren, de bepaling van de huurprijs en de rol van gemeenten bij de veranderingen.
Lees het artikel 'Verhuur in het verzorgingshuis: hoe doen corporaties en zorgondernemers dat?'

Aflevering 2: Collectieve ruimten

Algemene ruimten (restaurant, keuken, winkeltje, recreatieruimte) vormen een belangrijk deel van de meerwaarde van een verzorgingshuis. De betaalbaarheid van deze ruimten is echter problematisch indien scheiden van wonen en zorg wordt doorgevoerd. Het artikel beschrijft enkele oplossingsrichtingen uit de praktijk.
Lees het artikel 'Financiële dekking voor algemene ruimten in het verzorgingshuis'

Aflevering 3: Woonruimteverdeling 

De toestroom naar een verzorgingshuis ging bijna vanzelf, daar hoefde een zorgorganisatie weinig reclame voor te maken. Nu eenheden zelfstandig verhuurd worden, ontstaan nieuwe vraagstukken. Potentiële klanten dienen de weg naar deze accommodaties te vinden. Marketing en PR komen dan om de hoek kijken. Ook aandacht voor de voor- en nadelen van meedoen in de regionale woonruimteverdelingsystematiek van corporaties en gemeenten.
Lees het artikel 'Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling'

Aflevering 4: Samenwerking woningcorporatie en zorgorganisatie

Bijna de helft van alle verzorgingshuizen is in bezit van woningcorporaties. De veranderingen rondom zorgvastgoed raken dan ook zowel woningcorporaties als zorgorganisaties. Wat betekent dit in de praktijk voor de verhouding tussen woningcorporaties en zorgorganisatie; staat hun samenwerking onder druk?
Lees het artikel 'De pijn verdelen: samenwerken bij scheiden van wonen en zorg'

Aflevering 5: Service en verblijf

De diensten die geleverd worden in het verzorgingshuis, zijn niet altijd vanzelfsprekend als er sprake is van zelfstandig wonen. Tegelijkertijd maken die services het verschil uit tussen gewoon wonen in de wijk en wonen op zo’n speciale locatie. Hoe gaan corporaties en zorgaanbieders om met services; wat bieden ze aan en hoe zit het met de kosten?
Lees het artikel 'Meeliften op bestaande huizen: een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg'

Aflevering 6: Bouwkundige wijzigingen

Kan scheiden van wonen en zorg zonder bouwkundige aanpassingen? De variatie in uitrustingsniveau tussen de verschillende locaties is groot. Op het moment dat er zelfstandig verhuurd gaat worden, zijn wellicht diverse aanpassingen nodig. Is het slim om grootschalig te gaan verbouwen? Welke keuzes maken woningcorporaties en zorgorganisaties hierin?
Lees het artikel 'Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk'

EXTRA Aflevering 7: Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de schijnwerpers te zetten: Wie is je klant, wat zijn de behoeften van de klant, hoe verandert deze vraag, en hoe pas je het nieuwe aanbod daar op aan? Daarom een zevende artikel, over de marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen.

Lees het artikel 'Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen'

20-11-2014 16:59
Aedes Actiz