Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

145 resultaten gevonden met "kcwz-publicatie"

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van.. 30-10-2014 12:23

Veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar! 09-07-2012

Webspecial Woonwensen van ouderen

In dit praktijkoverzicht vindt u de belangrijkste informatie over het ontwikkelen en bouwen van woningen voor senioren. WIe zijn deze ouderen, wat willen ze en hoe kunnen investeerders, ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten op hun wensen.. 06-02-2014

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

Het 'scheiden van wonen en zorg' houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk', waarin.. 03-10-2013

Artikelenreeks Het gezicht van extramuralisering

De overheid zet de vaart achter het extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. In een artikelreeks brengt het Kenniscentrum de gevolgen van dit beleid.. 29-01-2013

Rekenen aan zorgvastgoed

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan corporaties en zorgondernemingen'. De publicatie helpt.. 17-09-2010

Dijckstate, Maartensdijk

Beschrijving van een kleinschalig woonzorgcomplex met een functie als wijkservicecentrum voor het hele dorp. Het complex ligt midden in het centrum en was onderdeel van de herontwikkeling van het centrumgebied. Het woondeel is door een glazen.. 01-07-2002

Zorgwoningen in de wijk passen in bestemmingsplan

De planologische toelaatbaarheid van kleinschalige zorgwoningen in de wijk wordt nog vaak betwist. Vorige maand heeft de bestuursrechter bevestigd dat hier, in termen van het bestemmingsplan, sprake is van wonen. 21-09-2011

Skewiel, Trynwâlden

In de Trynwâlden in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft het plaatselijke verzorgingshuis plaatsgemaakt voor een multifunctioneel servicecentrum met functies voor de hele dorpsgemeenschap. 01-04-2003

Webspecial Levensloopgeschikt bouwen

Het is belangrijk om meer en betere levensloopgeschikte woningen te realiseren. De vergrijzing staat voor de deur, mensen willen in toenemende mate zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen en er is meer aandacht voor de.. 02-02-2011

Boek over interculturele ouderenzorg neemt u mee op ontdekkingsreis

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek ‘De ontdekkingsreis’. Het boek neemt u mee naar 25 jaar.. 21-06-2010

Historische panden voor wonen en zorg

Wat zijn de lessen die geleerd kunnen worden uit het onderzoek naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg? In dit artikel gaan we kort in op de conclusie uit het onderzoek 'Van oude gebouwen en nieuwe.. 01-03-2009

Multifunctioneel centrum Guisveld, Zaandijk

Beschrijving van een multifunctioneel gebouw waarin een verpleeghuis, buurtcentrum, kinderopvangorganisatie en een organisatie voor verstandelijk gehandicapten samenwerken. 01-04-2003

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Florastate, Leeuwarden

Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking of een somatische verpleeghuisindicatie. 10-01-2004

Leven zonder zorg - nieuwe functies voor zorgvastgoed

Dit is het derde deel in een drieluik van onderzoeken naar herbestemming en zorg. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies ditmaal zorggebouwen die een nieuwe functie.. 24-11-2011

BaLaDe: multifunctioneel wijkpunt

In Waalwijk wilden zeer uiteenlopende partijen hun panden onder handen nemen. Ook kon de leefbaarheid van de betrokken wijken wel een positieve impuls gebruiken. Zo is het idee van samenwerking ontstaan. Een van de eindresultaten is BaLaDe, een.. 26-05-2010

De Oliemolen te Delft

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Zorghotel De Palatijn

De Palatijn is een sfeervol viersterrenhotel met 56 kamers, gestart in 2004. Het heeft de uitstraling van een uitnodigend, kleurig, goed verzorgd hotel. 19-04-2006

Groepswonen op een A-locatie

Omring Zorggroep bouwt bij voorkeur op A-locaties zodat bewoners midden in het leven staan. Het Koggenlandhuis is hier een voorbeeld van. Het staat tegenover het winkelcentrum en heeft binnen zijn muren groepswoningen voor mensen met dementie.. 10-01-2008

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel.. 07-03-2013

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in

Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiërende of trekkende rol vervullen.. 23-09-2009

Eliasdreef, Poeldijk

De Eliasdreef in Poeldijk bestaat uit 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap in het Westland. 10-08-2004

Bedankt voor uw bestelling

Wij hebben uw bestelling van de publicatie 'Kleinschalig wonen in de wijk' ontvangen. U ontvangt direct een bevestiging van uw bestelling per e-mail. De publicatie krijgt u zo snel mogelijk toegestuurd. Voor vragen over uw bestelling kunt u.. 22-09-2010

Waarom die drempel tot ontmoeten?

Soms ontmoeten buren elkaar, soms niet. Waarom is er die drempel tot ontmoeten? Kunnen we misschien zo bouwen dat ontmoeting als vanzelf plaatsvindt? Bestaat zoiets als ontmoetingsgericht bouwen? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werkte in het.. 07-11-2012

Een thuis, meer dan een dak en vier muren

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie.. 01-02-2004

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie

De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het.. 21-01-2010

Aafje ZorgHotels Rotterdam

Al in 2007 werkte zorgorganisatie Aafje (voorheen De Stromen) aan de ontwikkeling van twee ZorgHotels in Rotterdam nabij ziekenhuizen. De ZorgHotels zijn primair gericht op gasten die herstellen na een ziekenhuisopname. Hoe Aafje de visie 'leven.. 16-04-2007

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd

Zorghotels zijn kansrijk maar vragen ondernemerschap. Dat blijkt uit 'Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!', een onderzoek van RIGO Research en Advies BV in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. 19-04-2006

Chinese ouderen genieten van samen wonen

Het Tai Wai Huis in Utrecht opende begin 2007 zijn deuren voor 48 Chinese ouderen die graag samen willen wonen. De ouderen zijn inmiddels gewend aan hun eigen wooncomplex en zijn naar eigen zeggen erg tevreden. In een artikel van het Aedes-Actiz.. 21-11-2007

Kleinschalig wonen: De Melkweg, Wageningen

De drie woningen van De Melkweg zijn gerealiseerd in 2002 in een bestaande woonwijk. Ondanks de beperkte ruimte is de opzet ruimtelijk dankzij de vormgeving. De Melkweg is een woonzorgvoorziening voor licht dementerende ouderen die niet meer.. 10-07-2009

Boerderij Dorpzigt te Korendijk

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Zorghotel Veghel

Zorghotel Veghel is een particulier zorghotel met 33 kamers in het centrum van Veghel. Optimaal zorg genieten staat in Veghel voorop. Hoe Zorghotel Veghel 24-uurs-zorg en een scala aan voorzieningen vorm geeft leest u in het artikel. 26-06-2007

Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van.. 16-04-2012

Varianten van woonservicegebieden

De eerste projecten met woonzorgzones waren gericht op het realiseren van een losse zone. Al snel volgden projecten die zich gingen richten op 'woonzorgzonering'. Het idee is dat één woonzorgzone niet volstaat in een gemeente of regio. Gezien de.. 29-07-2009

Odensehuis: tussen diagnose en zorg

Dementie sluipt erin. Langzaam maar zeker gaat de ziekte een steeds grotere rol spelen in het leven van de dementerende én diens omgeving. Tussen de diagnose en professionele zorg verstrijkt gemiddeld zeven jaar. Dat zijn moeizame jaren voor de.. 26-05-2010

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt

In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de.. 23-09-2009

Multifunctioneel centrum De Barte, De Knipe

In het dorp De Knipe nabij Heerenveen is onder andere op iniatief van de bewoners het multifunctionele complex MFC De Barte gerealiseerd. 01-03-2006

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen

Het boek 'Design for Aging' met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker. Weidevogelhof en 25.. 21-03-2012

De Nieuwe Nachtegaal verbindt Charlois-bewoners

Wat doe je als een solide pand dat nog jaren mee kan, leeg komt te staan? Een nieuwe bestemming ervoor zoeken! Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kreeg wooncorporatie Woonbron het voor elkaar, samen met omwonenden en met steun van de.. 03-06-2010

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wie meer wil.. 16-04-2012

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio

In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige.. 24-04-2012

Zorg in Woningen met innovaties in de lift

Het ontwerpprogramma van het Kenniscentrum voor ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen is uitgebreid. Het is nu ook mogelijk te kiezen voor een nieuw type tillift. Deze nieuwe plafondlift voor staande transfers gebruikt minder ruimte dan een.. 14-12-2010

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed.. 29-10-2014

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten

Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht.. 14-06-2006

Studiereis naar multicultureel Manchester

Manchester, in Groot-Brittannië, heeft veel ervaring met oudere migranten. De Stichting Zorgcentra Escamp (SZE), een samenwerkingsverband van woonzorgcentra in Den Haag maakte een tweedaagse studiereis naar Manchester om inspiratie op te doen om.. 13-11-2006

Utrecht: losse regie voor levenslustig Ondiep

Dát het in de Utrechtse wijk Ondiep anders moest, was al jaren duidelijk. Maar hóe moest het anders? Toen de provincie Utrecht aankondigde de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken te ondersteunen, pakte de gemeente Utrecht die kans.. 26-04-2007

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed'

Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed ' bestellen. U krijgt de publicatie met de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd. 22-09-2010

Breda: methodiek voor levensloopbestendige wijken

Langzaam maar zeker komt 'Geschikt wonen voor iedereen' in Breda binnen handbereik. Dit van oorsprong gemeentelijk programma moet ervoor zorgen dat alle wijken en buurten levensloopbestendig worden. Vanaf 1998 is de gemeente Breda trekker en.. 07-05-2007

Multifunctioneel centrum Loericker Stee, Houten

Beschrijving van een multifunctioneel gebouw met een combinatie van ouderenzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, een apotheek, huisartsenpost, transmuraal centrum, kinderopvang en een dienstencentrum. 01-04-2003

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Provinciale cijfers kleinschalig wonen

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

Medezeggenschap in servicewijken

Hoe worden cliënten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geïntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar.. 04-01-2007

De Daniël te Nijmegen

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Webspecial Mantelzorg

Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Kenniscentrum liet een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. 29-04-2010

Zorg en herbestemming, een goede combinatie

Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Ook levert.. 17-11-2011

Nieuwe Energie te Leiden

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk

De handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk' is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor.. 10-02-2011

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg

'Je moet wel zakelijk blijven', dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking.. 30-11-2009

Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen

Eerst hebben wij courant vastgoed ontwikkeld dat binnen de omgeving en het bestemmingsplan paste. Daarna hebben wij bekeken hoe wij daar intensieve zorg konden leveren. Deze opmerkelijke volgorde heeft geleid tot Royal Rustique: vier herenhuizen.. 07-06-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk

Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Sint Rosaklooster te Amsterdam

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Samen woonzorgcomplexen bouwen

Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw.. 01-11-2003

Nieuw boek over herbestemming van vastgoed in de zorg

Het nieuwe boek 'Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen' bevat inzichten over herbestemming van vastgoed in de zorg. De publicatie is bedoeld voor opdrachtgevers, zoals bestuurders, managers en stafmedewerkers van.. 10-05-2012

Bestelformulier publicatie 'Kleinschalig wonen in de wijk'

Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming' bestellen. U krijgt de publicatie dan zo snel mogelijk toegestuurd. 16-11-2010

Het alledaagse mogelijk maken

Het welzijnswerk heeft de potentie om uit te groeien tot een krachtige schakel in de eerste lijn die kwetsbare burgers mogelijkheden geeft om te participeren en de zelfredzaamheid versterkt.  De nieuwe brochure Het alledaagse mogelijk maken is.. 13-01-2011

De ontdekkingsreis, boek over interculturele ouderenzorg

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek De ontdekkingsreis. Het boek neemt u mee naar 25 jaar.. 21-06-2010

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. 23-05-2005

Steunpunten en andere variaties

Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan nieuwe knooppunten. In deze knooppunten worden voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebundeld en ontstaat er een.. 06-08-2009

Wie de woning houdt, passe haar aan

Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen. Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt.. 01-07-2005

Samenwerking loont in Culemborg

Door goede samenwerking en passie is BonVie tot stand gekomen: een wooncomplex met grand café/restaurant. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laat in een artikel meer zien over het goede leven in Culemborg. 22-09-2009

Voor jong en oud. Onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave

In opdracht van het Kenniscentrum is geïnventariseerd welke voorbeelden er zijn van onderwijs- en zorgvoorzieningen die in een gecombineerde bouwopgave zijn gerealiseerd. Het onderzoek naar de realisatie van dergelijke functionele complexen biedt.. 01-03-2006

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum

In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de.. 01-09-2006

Bestelformulier boek 'De ontdekkingsreis'

Via onderstaand formulier kunt u het boek 'De ontdekkingsreis' bestellen. U krijgt het boek en de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd. 21-06-2010

Postkantoor te Oudenbosch

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Wie groen doet, gezond ontmoet

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nam in 2011 en 2012 deel aan een Community of Practice Groen & Gezond. De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van.. 12-09-2012

Naoorlogs (zorg)vastgoed lastig herbestemmen

Verzorgings - en verpleeghuizen uit de tweede helft van de twintigste eeuw lenen zich niet goed voor herbestemming. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed'. In opdracht van het.. 28-11-2011

Meer weten over 'Het boekje van Ellen'

Lees alles over de outline, productie en gebruik van de film en het werkboek 'Het boekje van Ellen'. Deze korte werkfilm van Paula van der Oest biedt stof voor discussie over samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 01-06-2009

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd

Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig.. 11-05-2010

Onderzoek naar woonzorgcomplexen

Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand woonzorgcomplexen geactualiseerd. De eerste landelijke inventarisatie van woonzorgcomplexen in Nederland vond plaats in 1998 (Survey Woonzorgcomplexen, SEV.. 12-06-2004

Webspecial Woonwensen oudere migranten

Hoe kunnen we het beste van twee werelden bij elkaar brengen? Dat is een vraag die veel oudere migranten bewust of onbewust zichzelf stellen. Oud (ge)worden in Nederland maar geboren in een ander land, of in een familie met wortels in het.. 08-09-2011

Lokale Kracht bij onze oosterburen

De staat Noordrijn-Westfalen heeft het ‘quartier’ - de buurt - tot speerpunt van beleid gemaakt. In een goed functionerend quartier kunnen mensen met een beperking en ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. 23-01-2013

Woonzorgproject Rundgraafpark, Veldhoven

In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. 01-07-2006

Het wonder van Middelburg

Middelburg is in hoog tempo bezig om alle zes wijken en drie kernen te transformeren tot woonservicezones. In een tijdsbestek van een paar jaar is veel tot stand gebracht; zorgkruispunten, groepswoningen, een participatiefonds en talloze projecten.. 12-03-2007

Impressie bijeenkomst 'Ontmoetingsgericht bouwen'

Met ruim 80 bezoekers verkenden Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de mogelijkheden van ontmoetingsgericht bouwen. Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag 16 februari 2012 werden ideeën, plannen en inspirerende.. 01-03-2012

Eerste complete overzicht levensloopgeschikt bouwen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een actueel overzicht van mogelijkheden, praktische tips en meer dan vijftien casussen over levensloopgeschikt bouwen. Daarmee biedt het Kenniscentrum woningcorporaties, gemeenten en andere.. 09-02-2011

Zorghotel Breda: Hotel Merlinde

Hotel Merlinde is een zorghotel in het centrum Breda en is gericht op herstel na operatie, op kracht komen en overname mantelzorg. In Hotel Merlinde is vierentwintig uur per dag een team van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam, ondersteund.. 19-04-2006

De Meerpaal, Vlaardingen

Met het bungalowwonen realiseert De Meerpaal in Vlaardingen kleinschalige zorg binnen de muren van een verzorgingshuis. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. 01-04-2005

Alle partijen hebben hetzelfde doel

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen van woon-zorgcentrum St. Jozef in.. 28-07-2011

Multifunctioneel centrum Pannenhoef, Kaatsheuvel

In de kern Kaatsheuvel van de gemeente Loon op Zand is het multifunctioneel centrum Pannenhoef gerealiseerd. In het centrum zijn zowel onderwijs, wonen, welzijn als zorg onder één dak gebracht. 01-03-2006

Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete

Bij Zorggroep Noord-Limburg kunnen mensen met dementie in kleinschalige groepswoningen zo normaal mogelijk wonen in een veilige en huiselijke omgeving. In het artikel 'Kleinschalig groepswonen voor dementerende ouderen in Maasduinen Staete' leest.. 05-06-2007

Film over samenwerking goed beoordeeld

De speelfilm Het boekje van Ellen heeft in januari 2011 door gebruikers het rapportcijfer 8 gekregen. Het woonzorgsamenwerkingsinstrument wordt als zeer bruikbaar en herkenbaar omschreven. Op basis van de feedback is nu ook een.. 10-02-2011

Checklist samenwerkingsovereenkomst

Samenwerken op projectmatige basis wordt vaak geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, voorafgegaan door een intentieverklaring. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een samenwerkingsovereenkomst, dan kunt u hierbij de checklist.. 01-06-2003

Lokale Kracht bij onze oosterburen

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema.. 17-12-2012

Vogelaarwijken vergrijzen niet

Vreewijk in Rotterdam en Hatert in Nijmegen zijn de meest vergrijsde wijken van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar. Het merendeel van de wijken is echter weinig vergrijsd en zal dat ook de komende jaren niet worden. Dit blijkt uit een.. 11-12-2007

Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten

Is er wel behoefte aan multiculturele voorzieningen? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? Welke goede voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal in het artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme.. 16-08-2007

Woonservicezone is wijkontwikkeling

'Verbind werken aan wonen, welzijn en zorg met andere trajecten in de wijk; wijkontwikkeling = woonservicezone'. Marc van Leent van De Kopgroep ziet werken vanuit netwerken als manier om woonservicezones te bevorderen. Zestig projectleiders van.. 09-10-2007

Dagactiviteiten op nieuwe leest

Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn. Maar hoe worden.. 27-06-2013

Internationale prijs voor Zorg in Woningen 

ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in.. 24-06-2009

Magistraat te Rotterdam

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Vraaggestuurde projectontwikkeling voor wonen en zorg

Altus is een integrale projectontwikkelaar voor wonen en zorg in het middensegment. Altus levert nieuwbouwappartementen, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen dat de VvE een speciale taak heeft, namelijk het verlenen van comfort- en.. 01-11-2005

Zotel Hengelo

Op de derde verdieping van het Streekziekenhuis Midden-Twente bevindt zich het Zotel: een hotelvoorziening binnen de muren van het ziekenhuis. 19-04-2006

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij.. 15-11-2010

Groningen: gemeente zorgt voor morgen

Met het rapport 'Zorgen voor Morgen' legde de gemeente Groningen in 2004 een solide basis voor het stedelijk beleid rond wonen, welzijn en zorg. Onderdeel is een ingrijpende transformatie van de intramurale sector. Het is de gemeente gelukt om de.. 03-04-2007

Webspecial Cliënteninbreng bij bouwplannen

ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van 2011 met cliëntenraden en zorgorganisaties over hun ervaringen met bouwtrajecten. Daarmee bieden wij andere organisaties zicht op.. 29-09-2011

Webspecial Kleinschalig wonen in de wijk

Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten ervaren dat kleinschalig wonen met zorg in de wijk lastig te realiseren is. Dat komt mede doordat deze woonvorm in bestemmingsplannen vaak als zorg wordt gezien en niet als wonen. Buurtbewoners.. 16-12-2010

Iedereen een eigen woongroep

Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten.. 18-09-2008

Zelf shoppen voor de zorg

Artikel over burgers die het heft zelf in handen nemen en arrangementen rond wonen zorg en welzijn De auteurs beschrijven . Een aantal praktijkvoorbeelden komt aan bod: een senioreninitiatief in het Limburgse Ysselsteyn, Zorgcoöperatie Hoogeloon.. 17-02-2006

Het Tweede Begin

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur.. 06-01-2011

Ouderen langer in eengezinswoningen

Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd.. 12-07-2005

Schefferstaete te Dordrecht

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Planoform Wonen en Zorg

Planoform Wonen en Zorg ontwikkelt projecten waarin wonen en zorg in combinatie worden aangeboden aan kopers of huurders. De bewoners kunnen à la carte gebruik maken van een uitgebreid assortiment aan comfort-, welzijns en zorgdiensten. Een.. 01-01-2004

Nesselint en de brede school Nesselande, Rotterdam

In de VINEX-wijk Nesselande in Rotterdam hebben drie opdrachtgevers (corporatie, dienst stedelijk onderwijs en dienst sport en recreatie) een brede school, een dienstencentrum, een medisch cluster en 116 woningen in één complex samengebracht. 01-03-2006

Multifunctioneel centrum De Meridiaan, Veendam

Het multifunctionele centrum De Meridiaan, dat in oktober 2004 is opgeleverd, biedt een gemeenschappelijk onderdak aan een wooncomplex voor senioren, een Brede School en zorgorganisaties. 01-10-2004

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd.. 22-12-2011

Idealen in aanbouw: woonwijken met diensten en zorg

Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In.. 01-10-2005

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris Bakker en Jan de Boon gaan in de publicatie in op.. 09-10-2012

Dorpzigt geknipt voor spontane ontmoeting

In Zuid-Beijerland is een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie gehuisvest in de monumentale boerderij Dorpzigt. De groepswoning staat ver van de zorginstelling, maar werkt nauw samen met lokale partners in en buiten de boerderij. In.. 31-10-2007

Tips voor het inrichten van de servicewijk

Hoe creeër je een prettige en toegankelijke woonomgeving in een servicewijk? In Breda en Eindhoven is men al langer bezig met het "opplussen" van de woonomgeving in het kader van de ontwikkeling van geschikte wijken voor iedereen. Kennis en.. 01-10-2006

Onderzoek naar historische panden voor wonen en zorg

In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Architectuur Lokaal samen met RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar de herbestemming van bestaande historische panden (zoals industrieel erfgoed, kerken, boerderijen.. 01-03-2009

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer nam in opdracht van.. 01-03-2007

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur.. 06-01-2011

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg

Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn.  Het programma is te gebruiken.. 25-09-2009

Multifunctionele accommodatie St. Joseph, Hilversum

Ambitieus is het project St. Joseph zeker te noemen. Het betreft een groot complex, bestaande uit meerdere, verbonden bouwblokken, waarin circa 200 woningen en meerdere functies zijn ondergebracht. 01-07-2006

Eenzaamheid samen aanpakken

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Eén op de drie Nederlanders is eenzaam volgens onderzoek van TNS/NIPO. Ook voor woningcorporaties is een rol weggelegd. 28-02-2011

De Eigen Huurwoning: een vorm van gedeeld eigendom

Het model de Eigen Huurwoning is een echte tussenvorm tussen kopen en huren. Wonen Noord-Limburg heeft het model in de praktijk toegepast en er sinds 1997 ervaring mee opgedaan. 01-03-2003

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

Kleinschaligheid moet niet het nieuwe dogma worden

Jos Stienen is één van de voorvechters van kleinschalig wonen, maar woont zelf liever niet kleinschalig. In een gesprek over de toekomst van kleinschalig wonen beaamt hij dat hij deze uitspraak in het verleden heeft gedaan. 'En daar schaam ik.. 25-11-2010

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Meelpakhuizen Zierikzee

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Torenstad Verzilverd Wonen

De eigenaar-bewoner verkoopt zijn woning aan een corporatie en huurt hem terug. Dat is de kern van het concept van Torenstad Verzilverd Wonen. Het concept komt tegemoet aan de wens van veel oudere eigenaar-bewoners om in hun huis te blijven wonen.. 01-11-2003

AMVEST Home free

AMVEST Home Free biedt de mogelijkheid het eigen huis te verkopen en terug te huren. Het product speelt in op de wens van vele senioren om verlost te zijn van de zorgen van het (groot) onderhoud aan de eigen woning, niet te hoeven verhuizen en.. 01-01-2004

Steunpunt IJsduikerstraat, Leidschenveen

Beschrijving van het steunpunt IJsduikerstraat voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in de VINEX-wijk Leidschenveen. 01-04-2003

Hoe maken we kleinschalige zorg groot?

Een artikel uit 2004 over de voortgang en uitdagingen van kleinschalig groepswonen voor dementerenden. Kleinschalig groepswonen voor dementerenden staat volop in de belangstelling. Het is nog maar zelden nodig mensen te overtuigen van de.. 01-03-2004

Pavia te Zeist

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Financiering personenalarmering

Overzicht van de huidige organisatie en financiering van personenalarmering. 10-10-2006

Helden: liever normale wijk dan servicezone

Woonservicezones ontwikkelen met relatief eenvoudige middelen. In Helden zijn ze er na een aantal jaren expert in. In deze dunbevolkte plattelandsregio met veel kleine kernen is de motor van de ontwikkeling de eigen kracht van bewoners. De.. 13-04-2007

Peil de verbinding binnen uw gemeente

De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele.. 03-11-2009

Zorghotels in het buitenland

Informatie over zorghotels in het buitenland. 01-03-2006

De dilemma's van zorglokketten

Peter Dercks, coördinator van het loket Zorgwijzer in Bergen op Zoom, vertelt over de vragen en dilemma's waar het loket voor staat. Hoe waarborg je de onafhankelijkheid? Welk registratiesysteem kies je? Hoe vindt de klant antwoord op zijn vraag.. 01-10-2006

Praktijkvoorbeelden 'Samenwerken bij wonen en zorg'

Achtergrondinformatie over de geïnterviewde projecten bij onderzoek 'Samenwerken bij wonen en zorg'. 30-11-2009

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen.. 08-03-2013

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
купить свидетельство о браке
можно ли купить диплом куплю диплом купить аттестат за 9 классов купить диплом нового образца купить диплом о среднем специальном купить диплом специалиста купить свидетельство о браке купить диплом колледжа купить диплом врача купить диплом техникума купить диплом бакалавра где купить диплом купить диплом ссср купить диплом о среднем образовании купить аттестат за 9 класс купить аттестат за 11 класс купить диплом купить аттестат
где купить диплом
https://originality-diplomas.com/
купить дипломы о высшем
https://rudiplomis24.com/
купить диплом автомеханика
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат за 9 класс
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
купить диплом колледжа
https://originality-diplomans.com/
купить свидетельство о рождении
rudiplomis24.com
купить диплом
www.lands-diplom.com
купить диплом нового образца
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
купить диплом нового образца
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом института
https://rudiplomista24.com/
купить диплом бакалавра
http://https://lands-diplom.com/
купить диплом автомеханика
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
купить свидетельство о рождении
http://https://originality-diplomas.com/
купить свидетельство о браке
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом колледжа
http://https://diploma-asx.com/
купить аттестат
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
купить диплом о среднем специальном
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com Купить диплом о среднем образовании https://originality-diploma24.com/диплом-бакалавра Купить диплом в Спб http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com