S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Actualisatie puntentelling huurwoningen

Zorgwoningen onder de huurtoeslaggrens hebben te maken met het Woningwaarderingstelsel (WWS), ook wel puntentelling genoemd. Per 1 juli 2016 en 1 oktober 2016 wijzigt de puntentelling voor zelfstandige huurwoningen op enkele onderdelen. De wijzigingen staan in een circulaire van het ministerie van BZK. Voor de zorgwoningtoeslag wordt een fout in het huidige Woningwaarderingsstelsel hersteld.

Wijzigingen per 1 juli 2016

  • de indexering van de WOZ-normbedragen voor de puntentoekenning
  • Bij de puntentoekenning wordt gerekend met een WOZwaarde die minimaal € 40.480 bedraagt (tot 1 juli 2016 € 40.000). Er geldt 1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door € 7995 (tot 1 juli 2016 € 7900) én 1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte gedeeld door € 122 (tot 1 juli 2016 € 120).

Wijzigingen per 1 oktober 2016

De beoogde wijzigingen per 1 oktober 2016 vergen een aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte. Het voorstel hiervoor moet eerst worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Het gaat om de volgende wijzigingen, waarvan de details in de circulaire zijn terug te vinden.

  • de puntentoekenning in het geval van renovatie
  • de puntentoekenning van kleine woningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht
  • de puntentoekenning bij de zorgwoning

Zorgwoningen

Bij zogenaamde zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast. Het gaat daarbij om een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. De daaraan verbonden eisen zijn per 1 oktober 2015 vastgelegd in de wettelijke regeling van het WWS. Abusievelijk is de toeslag van 35% in de regelgeving slechts van toepassing verklaard over de onderdelen 1 tot en met 8. Beoogd echter was deze toeslag van toepassing te verklaren over de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10. Met de aanpassing van het WWS, beoogd per 1 oktober 2016, wordt dit in de regelgeving hersteld.

06-06-2016 14:26

Meer informatie

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F