S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Thuistechnologie voor corporaties

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Benutten van thuistechnologie waardoor huurders (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen

Corporaties staan voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen, woningen levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie¹ kan hieraan een bijdrage leveren. Dat zal altijd gebeuren in samenwerking met zorgaanbieders, gemeente en welzijnspartijen.

Toolkit Zorg met ICT voor zorgaanbieders

Zorgorganisaties benutten Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. Het kiezen en implementeren van ICT-toepassingen in de zorg is een complex traject. Ter ondersteuning kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de Toolkit Zorg met ICT, die is ontwikkeld door ActiZ, Vilans en TNO. Ook bij corporaties is er behoefte aan een vergelijkbaar instrument dat zich richt op thuistechnologie.

Stappenplan voor corporaties

Bij het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties doorlopen corporaties verschillende stappen alvorens ze overgaan tot aanschaf en implementatie van domotica. Het gaat om afwegingen over de inzet van domotica, de aansluiting bij gestelde doelen, maar ook over risicos en kosten. Het Stappenplan kent dezelfde opbouw en structuur als de Toolkit Zorg met ICT, zodat de corporaties en zorgaanbieders eenvoudig met elkaar kunnen communiceren over hun aanpak. Het stappenplan is naar eigen inzicht te gebruiken. Soms worden alle stappen doorlopen, soms een gedeelte, en sommige stappen worden mogelijk herhaald en krijgen een steeds verdere invulling. Het Stappenplan is gemaakt in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg door Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement.

(Klik een hoofdstap aan voor een toelichting op deze hoofdstap, voor de substappen en voor downloads met handleidingen en meer informatie.)

Training Thuistechnologie voor corporatiemedewerkers

Zonder kennis over domotica en de (on-)mogelijkheden ervan, is het lastig om zomaar met het stappenplan aan de slag te gaan. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft, met financiële steun van FLOW, een eendaagse training voor corporatiemedewerkers ontwikkeld: Oriëntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties

Vragen

Heeft u vragen over het stappenplan? Neem contact op met Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg via  of 030-2739750.
Het Kenniscentrum probeert de informatie up-to-date te houden. Tips of informatie:

¹Thuistechnologie wordt hier gedefinieerd als het deel van domotica dat de bewoner en zijn omgeving ondersteunt in het streven naar gemakkelijk leven en behoud van onafhankelijkheid en zelfstandigheid in de thuissituatie, ook als men iets mankeert. Overigens zullen in het stappenplan de termen thuistechnologie en domotica door elkaar heen worden gebruikt.

06-05-2013
D E F