Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Steunpunten en andere variaties

Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan nieuwe knooppunten. In deze knooppunten worden voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebundeld en ontstaat er een integraal en uitgebreid aanbod. Voorbeelden zijn zorgsteunpunt, steunstee en kulturhus.

Zorgsteunpunt

Vanuit het zorgsteunpunt wordt 24-uurs zorg in de directe omgeving geboden. Vaak is er ook ruimte voor ontmoeting en advies. Zorgsteunppunten zijn vaak gevestigd in een woonzorgcomplex. De zorgaanbieder huurt ruimte in het complex om vandaaruit 24 uurs-zorg te kunnen bieden.
Zorgsteunpunten beslaan ongeveer het oppervlak van een eengezinswoning en omvatten de functies 24-uurs zorgpost en overdag inloop/huiskamerfunctie. Hiervoor kunnen één of twee woningen worden gehuurd en aangepast.

Steunstee

In Bellingwedde, Oost-Groningen is gekozen voor een kleinschalig antwoord op de afname van voorzieningen op het platteland. In elke kern is een Steunstee gerealiseerd, die bewoners ontmoeting en een aanspreekpunt in de directe nabijheid biedt. Het Steunsteemodel breidt zich uit over andere delen van Groningen. Meer informatie over het Steunstee idee is te vinden op de website van Steunstee.

Kulturhus

Het Kulturhus is een concept waarbij een combinatie van diverse voorzieningen op één plek worden ondergebracht. Het gaat om het delen van één dak, maar ook om gezamenlijke programmering en onderlinge samenwerking. In een Kulturhus zijn functies ondergebracht op ten minste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, educatie, cultuur en maatschappelijke en zakelijke dienstverlening.

Het kan gaan om VVV, bibliotheek, spreekkamers van artsen, kinderopvang, schoolruimte, fysiotherapeuten etcetera. Het van oorsprong Scandinavische model is gericht op het in stand houden van voorzieningen in kleine dorpen, maar ook in stadswijken. Alles over het concept Kulturhus kunt u vinden op de website van het Kennisknooppunt Kulturhusen.

11-09-2009 16:03
Aedes Actiz