iStockphoto

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden minder snel achteruitgaan en langer zelfstandig blijven wonen dan ouderen in 'gewone' woonomgevingen. Het onderzoek is vrijdag 21 september gepresenteerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het woonservicegebied staat al enige tijd ter discussie. Dat is begrijpelijk want het opzetten ervan kost veel inspanningen en de effecten ervan waren tot nu toe onduidelijk.

Experiment Woonservicegebieden

In het experimentenprogramma Proeftuinen Woonservicegebieden van Platform31/SEV (een organisatie die onderzoek doet naar vernieuwing en verbetering van stad en regio) is gekeken wat in het aanbod van woonservicegebieden nog te verbeteren valt. Ter aanvulling onderzochten de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen gezamenlijk of woonservicegebieden inderdaad het beoogde effect hebben op het leven van kwetsbare ouderen. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Langer stabiel en langer zelfstandig

Uit het effectenonderzoek blijkt dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden minder snel achteruitgaan en langer zelfstandig blijven wonen dan ouderen in referentiegebieden. Dat komt omdat ouderen zich in een woonservicegebied geborgen voelen vanwege de geboden achtervang. Daardoor stijgt hun kwaliteit van leven en dalen de kosten voor huisvesting, zorg en welzijn.
Om deze effecten te bereiken is het belangrijk dat woonservicegebieden zich richten op wat deze ouderen in hun specifieke omgeving nodig hebben. Zo voorkom je overbodige zorg en dienstverlening.

Meer informatie

  • De volledige onderzoeksrapportage en de presentaties van de conferentie zijn te downloaden op www.wonenouderen.nl 
  • Lees ook het interview met George de Kam over het onderzoek in het e-magazine E-Zin& Zorg (pag. 8)
  • Bekijk het KCWZ-dossier Woonservicegebieden

27-09-2012