S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Motivatiefilm voor oudere migranten wint Europese prijs

De documentaire 'Actief Oud' van Stichting Voorbeeld is in Brussel bekroond in het kader van het Europese Jaar van Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties. De motivatiefilm voor oudere migranten, waar onder meer het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten aan meewerkte, won de tweede prijs in de categorie Journalistieke audiovisuele producties. 'Actief Oud' gaat over ouderen die, ondanks de cultuurverschillen met het land van herkomst, een positieve manier hebben gevonden om hun oude dag in Nederland in te vullen. Met verhalen over eenzaamheid, wonen, actief in de buurt, vrijwilligerswerk en familie stimuleren zij leeftijdgenoten om met elkaar in gesprek te gaan.

Eenzaamheid taboe

Ouder worden is voor iedereen moeilijk, maar ouder worden in een vreemd land kent zijn eigen uitdagingen. Een deel van de ouderen met een migratie-achtergrond heeft moeite met de dagelijkse invulling van het bestaan. De rol die zij traditioneel als oudste van de familie hadden is veranderd. Het inwonen bij kinderen en meedraaien in dat gezin wordt steeds minder gebruikelijk. Eenzaamheid onder zelfstandig wonende migrantenouderen is - net als onder autochtone ouderen een probleem. Extra complicerende factoren bij (een deel van de) migrantenouderen zijn de taalproblemen en het taboe dat rust op praten over eenzaamheid. Mede hierdoor is er weinig bekend over geïsoleerde migrantenouderen en worden zij vaak slecht bereikt door de voorzieningen.

Focus op vinden van oplossingen

'Actief Oud' neemt een kijkje in het leven van enkele oudere migranten en laat zien hoe zij zich de Nederlandse cultuur eigen proberen te maken. Het verhaal wordt verteld door ouderen, professionals en vrijwilligers uit verschillende etnische groepen. Zij vertellen over de waarde die onder meer vrijwilligerswerk, inloopactiviteiten en woongroepen van migrantenouderen hebben bij het tegengaan van eenzaamheid. Hoewel de ouderen in 'Actief Oud' openhartig vertellen over problemen die zij hebben ervaren, ligt de focus steeds op het vinden van oplossingen.

29-11-2012

Meer informatie

 

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum



Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F