S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Krachtig wonen in de wijk

Verdiepingssessies

Tijdens de studiemiddag Krachtig wonen in de wijk kunt u een zestal verdiepingssessies bijwonen. 
De sessies zijn toegankelijk voor 20-50 personen.

  • 1. Succesvol woonproject

Corporaties bereiden zich voor op een groeiende groep kwetsbare burgers die thuis blijven wonen. Woningcorporatie Portaal heeft al jaren ervaring met het succesvolle woonproject ’t Groene Sticht in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Daar wonen sinds 2003 voormalig dak- en thuislozen tussen andere huurders. Er is een kringloopwinkel, Emmaus Parkwijk, een remake-café en een horecagelegenheid waar mensen met een beperking werkzaam zijn. Ook maken negen koopwoningen deel uit van het project. Het is een levendig buurtje, waarin buren voor elkaar klaarstaan en werken aan een leuke en leefbare buurt. De Tussenvoorziening begeleidt de bewonersvereniging, waar alle bewoners lid van zijn. Dit project is een inspiratiebron geweest voor een ander woonproject, Parana genaamd, in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar heeft Portaal in 2014 een nieuw gebouw van vijf verdiepingen in een bestaande wijk neergezet voor een gevarieerde groep van ‘dragende’ en ‘vragende’ huurders. Goede samenwerking tussen De Tussenvoorziening en de corporatie is van groot belang. Guus Haest van Portaal en Nico Ooms van De Tussenvoorziening vertellen over hun ervaringen.

  • 2. Buurtcirkel

De Buurtcirkel verbindt een groep van 9 tot 12 mensen, deelnemers, die bij elkaar in de buurt wonen. Ze zetten hun talenten en interesses voor en met elkaar in, samen met de wijk. Zo vormen ze met elkaar een netwerk. In Engeland loopt de zogeheten KeyRing-methode al 26 jaar met groot succes. Pameijer organiseert inmiddels Buurtcirkels in twintig verschillende wijken in Nederland. Mensen met een ondersteuningsvraag worden door deze methode actieve wijkbewoners. Hoe faciliteren we deelnemers zodat zij regie krijgen en behouden over het proces en de inhoud van de Buurtcirkel? Miranda Peters, projectleider Buurtcirkels van Pameijer en enkele deelnemers van Buurtcirkels in Rotterdam delen ervaringen en wensen.

  • 3. Woonoverlast: een totaalaanpak is een must

Woonproblemen ontstaan vaak door een verzameling van problemen. Sociale- en of psychische problemen, betalingsproblemen, of bijvoorbeeld omdat de basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen, ontbreken. Francis Saathof van Bureau WoonTalent hanteert verschillende werkwijzen om de problemen aan te pakken. Aan de hand van haar ervaringen gaat zij in op methodes die werken, het belang van de totaalaanpak en de rol van huurders/bewoners, corporaties, gemeenten en zorgorganisaties.

  • 4. Umah-hai, wonen en werken in een ‘groot familiehuis’

Umah-Hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte dagbestedingsprojecten. Begeleiding is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op de arbeidsmarkt. Umah-hai is actief binnen de Provincie Utrecht: Gemeente Utrecht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Driebergen en Doorn. Een groot deel van de medewerkers is ervaringsdeskundig. Maak kennis met dit unieke project dat hoge toppen en diepe dalen kende. Oscar Römer, directiesecretaris en lid van de Raad van Bestuur van Umah-hai, vertelt het verhaal.

  • 5. De Huischmeesters: krachtig vastgoed, sterk in verbinden

Een leegstaand opvanghuis voor verslaafden in Eindhoven is omgezet naar een rendabel woon-werk-leven-project. Een voormalig kinderdagverblijf in Rotterdam wordt ingezet als woonproject voor tienermoeders, een Jongeren- en Ouderen Servicepunt. Zomaar twee voorbeelden van De Huischmeesters. Deze vastgoedbeheerders met een sociaal maatschappelijke insteek zet overtallig vastgoed in om mensen en bedrijven te huisvesten. De Huischmeesters biedt de bewoners ondersteuning door middel van intensief beheer en verbindt zich daarbij aan zorgpartners. De bewoners doen op hun beurt iets terug voor de eigenaar en de omgeving. Zo ontstaat er economisch rendement voor de eigenaar en sociaal-maatschappelijk rendement voor bewoner en omgeving. Aan de hand van een aantal praktijkcasus laat Marc Ketelaar algemeen directeur/eigenaar van De Huischmeesters en bestuurslid van Stichting Sociaal Beheer Steengoed zien hoe talenten van kwetsbare huurders kunnen worden ingezet.

  • 6. Op de juiste plek met de juiste zorg, het kan in Zaanstad

Als gevolg van de ambulantisering wonen meer en zwaardere GGZ- en forensische zorgcliënten in de wijk. Beschermd wonen wordt kleiner én exclusiever. Er ontstaat minder instroom in de intramurale voorzieningen en cliënten stromen waar mogelijk uit. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet tussen wal en schip raken? De organisatie van integrale zorg voor deze kwetsbare groepen kan in ieder geval beter. Dat vereist inzet van veel verschillende partijen omdat de opgave meervoudig en complex is: van zorg en huisvesting tot en met dagbesteding, inkomen en een sociaal netwerk in de wijk. Aan de hand van een casus delen Hugo van der Laan (gemeente Zaanstad) en Christel Scholten en Mia Dieters (DSP-groep) ervaringen, dilemma’s en oplossingen.

15-03-2016 12:17

Maanden

  • alle bijeenkomsten
D E F