S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving

Door de toename van het aantal kwetsbare huurders dat langer thuis wil wonen, is het voor woningcorporaties nog belangrijker geworden aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenleven en wonen. Corporaties moeten zich afvragen of de bestaande woningvoorraad geschikt is of geschikt gemaakt kan worden. De onlangs verschenen publicatie 'Huurders met dementie' is een uitnodiging aan woningcorporaties om mee te bouwen aan een dementievriendelijke samenleving.

Een rol in de bewustwording

Bij woningaanpassingen wordt vaak gedacht aan ingrijpende verbouwingen, maar er valt al veel winst te behalen met een paar kleine ingrepen. Zoals meer lichtpunten voor een betere oriëntatie in de woning, uit het zicht halen van de voordeur door er een gordijn voor te hangen (en dwalen tegen te gaan), of het plaatsen van pictogrammen om de inhoud van een kastje of ruimte helder te maken. Huurders zijn vaak onvoldoende bekend met de mogelijkheden van woningaanpassingen en de invloed daarvan op de woonomgeving van mensen met dementie. 

Corporaties kunnen een rol oppakken in de bewustwording van (potentieel) kwetsbare huurders en hen hierbij ondersteunen. "Over mogelijke zorgbehoeften hebben wij bij onze verhuizing totaal niet nagedacht, we waren toen nog kerngezond. Pas toen mijn man ziek werd, zagen we de tekortkomingen in onze woning", vertelt mevrouw Scheffer, partner van een man met dementie.

Toolkit dementievriendelijk ontwerpen

Ook bij het realiseren van nieuwbouw zou het goed zijn om in te spelen op de groeiende groep huurders met dementie. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een praktische toolkit ontwikkeld. In een goed aangepaste woning, wonen huurders prettiger en veiliger en zullen zij langer blijven wonen. Wie wil weten hoe een ruimte wordt ervaren door mensen met dementie, moet met andere ogen kijken. De toolkit laat zien hoe een gezonde woonomgeving voor mensen met dementie gecreëerd kan worden. Met beeldmateriaal, handige links en boekentips.

Niet over maar mét mensen praten

Een dementievriendelijke corporatie sluit zich aan bij of neemt samen met andere partijen een initiatief tot een dementievriendelijk netwerk, werkt samen met specifieke partijen in de directe woonomgeving en brengt in kaart wat de woonwensen zijn van huurders met dementie en hun mantelzorgers. “Het belangrijkste is de kwaliteit van leven voor de huurder. Professionals moeten niet over, maar mét mensen praten. Dit is een verantwoordelijkheid van iedere organisatie”, aldus Jeroen Cools, wijkconsulent.

‘Huurders met dementie’ is een initiatief van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) en Zet, met steun van de provincie Noord-Brabant aan Dementievriendelijke Gemeenten of Gemeenschappen (DVG). Woningcorporatie Casade werkte mee aan het verkennend onderzoek.

27-01-2016 11:27

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F