S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent dit voor de vraag naar de verschillende nieuwe verzorgd wonen producten? SmartAgent zocht een antwoord op deze vragen en deed onderzoek binnen het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. 

Eén van de mogelijkheden die door zorgpartijen en corporaties wordt ontwikkeld is het 'All-inclusive pension'. Hier betaalt de bewoner zelf voor de woning en diensten, krijgt ondersteuning van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en ontvangt zorg die vanuit de zorgverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigd wordt. Het All-inclusive pension is gelijk ook een alternatieve invulling voor bestaande verzorgingshuizen die met leegstand te maken krijgen. Kenmerken van de bestaande verzorgingshuizen zijn: kleine woonstudio’s (tussen 25-45 m2), een gemeenschappelijke ruimte, maaltijdvoorziening en andere diensten gericht op ouderen.

Leefstijlbenadering

In opdracht van de koplopersgroep All-inclusive pension maakte SmartAgent een onderbouwing over de mogelijke doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is onder anderen gebruik gemaakt van de leefstijlbenadering. Het All-inclusive pension trekt mensen met een bepaalde leefstijl aan. Op basis van het onderzoek kan gesteld worden dat bijna 20% van de ouderen in Nederland positief tegenover het All-inclusive concept staat.

Veilige bekende wereld

De zorggarantie en het gevoel van veiligheid maakt het concept aantrekkelijk. Daarnaast spelen ontmoeting en gezelligheid een rol. Betaalbaarheid en de aanwezige voorzieningen waaronder een maaltijdvoorziening, zijn belangrijker dan het woningoppervlak. De combinatie van wonen, welzijn en verzorging spreekt de doelgroep aan. Het leven wordt voor hen teruggebracht tot een veilige en bekende wereld, waarbij bovendien andere mensen met overwegend gelijke leefstijl wonen.

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis'

Het experiment All inclusive pension is onderdeel van het kennis- en experimentenprogramma Langer thuis. In het experiment All-inclusive pension zoeken Platform31, KCWZ en Actiz van april 2014 tot februari 2015 met 12 koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens in zorgvastgoed. Het verzorgd wonen concept biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening.

Het experiment ondersteunt de koplopers in de (door)ontwikkeling van hun verzorgd wonen product met onderzoek, kennis- en ontwikkelbijeenkomsten, discussies en onderlinge uitwisseling. De kennisvragen gaan over het marktpotentieel, het huishoudboekje van de senior, de exploitatie van de diensten en een verdienmodel voor de plint. Lees meer over het experiment All-inclusive Pension.

17-11-2014 13:45

Meer informatie

D E F