Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de onderlinge samenwerking en is deze nog te verbeteren? En wat levert dat op? De film ‘Mantelzorg bij kleinschalig wonen’ van het Expertisecentrum Mantelzorg geeft antwoord op deze vragen en laat zien hoe de samenwerking binnen één locatie vorm krijgt. Verzorgenden, mantelzorgers en experts vertellen over hoe zij binnen het huis met elkaar omgaan en wat zij daarvan vinden.

Vier rollen van mantelzorgers

Specifieke aandacht is er voor de vier rollen die mantelzorgers kunnen spelen: expert (de mantelzorger is deskundige van het leven van de zorgvrager), schaduwcliënt (de mantelzorger kan zelf ook cliënt worden door het zorgen), partner in de zorg (mantelzorgers willen vaak een stukje zorg in handen houden) en familielid (de voorwaarde voor mantelzorg en de relatie waar de zorg op vaart). 'Mantelzorg bij kleinschalig wonen' geeft per rol zicht op de praktijk van het samenwerken van alledag en hoe dit verder geoptimaliseerd kan worden. De film is een audiovisueel hulpmiddel waarmee professionals in zorg en welzijn het samenspel met mantelzorgers beter bespreekbaar kunnen maken.

08-11-2012 11:17

Meer informatie

 

Aedes Actiz