S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Organisaties bundelen krachten voor betere leefomgeving ouderen

Tijdens het congres 'Ruimte voor Gezondheid', onderdeel van het Europees Jaar van het Actieve Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012, hebben elf organisaties het convenant 'Urban Strategic Planning for Active and Healthy Ageing' ondertekend. USP Age onderzoekt hoe slimme ingrepen op het gebied van stedenbouw, woningbouw en inrichting van de publieke ruimte kunnen helpen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, en ontwikkelt praktische oplossingen voor partijen in Nederland en Europa. Initiatiefnemer van het convenant is TNO. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is samenwerkingspartner.

Ingrijpende demografische veranderingen

Vernieuwing in de stedenbouw en ruimtelijke ordening heeft in de negentiende en vroege twintigste eeuw een enorme bijdrage geleverd aan de publieke gezondheid. Denk hierbij aan de aanleg van riolering, sociale woningbouwprogrammas, ruimtelijke scheiding van wonen en vervuilende industrie en de aanleg van publiek toegankelijke parken. Door ingrijpende demografische veranderingen staat dit vakgebied opnieuw voor een uitdaging. Niet alleen in de grote stad, maar ook in de zogenaamde krimpgebieden moeten creatieve oplossingen worden bedacht om de maatschappelijke infrastructuur in stand te houden.

Maatschappelijk isolement

Door slechte huisvesting, een ongeschikte leefomgeving in de wijk, een inactieve levensstijl en gebrek aan passende zorg verslechtert de gezondheid van ouderen. Ze komen in een maatschappelijk isolement, waarbij ze toenemend afhankelijkheid zijn van gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. USP Age gaat de uitdaging aan om met stedenbouwkundige en gebiedsgerichte innovaties de gezondheid, het welbevinden en de maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen.

Onderzoek, beleid én praktische hulp

Het consortium USP Age bundelt de krachten op het gebied van onderzoek en beleidsontwikkeling, én ontwikkelt praktische experimenten voor vernieuwing op lokaal niveau. Doel van het consortium is om richtlijnen, beleidsinstrumenten en praktische hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee partijen door heel Europa aan de slag kunnen om hun eigen lokale leefomgeving op de demografische verandering voor te bereiden. USP Age gaat van start met experimenten en proeftuinen in de gemeentes Rotterdam en Groningen en zet zich er voor in zo snel mogelijk meer steden en regios te laten aanhaken. Het einddoel van USP Age is een Europees netwerk van steden en regios dat gezamenlijk werkt aan de verbetering van de leefomgeving van en voor ouderen.

Samenwerkende partijen

USP Age brengt partijen bij elkaar uit verschillende werelden en met verschillende disciplines. Universiteiten en hogescholen (Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool); kennis- en innovatie-instituten (TNO, RIVM, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), architectuur en stedenbouw (Platform Gras), de medische onderzoekswereld (Universitair Medisch Centrum Groningen), stedelijke regios (gemeentes Rotterdam en Groningen) en lokale en regionale stakeholders waaronder het bedrijfsleven (Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland).

Meer informatie

15-11-2012
D E F