Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht.

Lokale Kracht in Beeld

In de serie 'Lokale Kracht in Beeld' belichten we naar aanleiding van het congres 'Lokale Kracht' op 19 maart 2014 negen projecten. Sommige zijn op voorgaande congressen aan bod gekomen, enkele presenteerden zich op 19 maart. De artikelen van Els de Jong van Bureau WONO geven een indruk van de burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn.

Een aantal initiatieven zijn coöperaties van en voor burgers, andere zijn voorzieningen ontstaan door burgers maar met hulp van professionals vormgegeven. Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie.

Aflevering 1: Het toverwoord is loslaten

Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor
oudere migranten. Een belangrijk project was “Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten”. De methodiek die gevolgd is gaat sterk uit van eigen kracht en werkt volgens de principes van het nieuwe welzijn.
Lees het artikel 'Het toverwoord is loslaten'

Aflevering 2: De ‘zorgmantel’ even ophangen

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar even aan de kapstok kunnen hangen, als degene voor wie zij zorgen enige tijd in het logeerhuis kan verblijven.
Lees het artikel 'De ‘zorgmantel’ even ophangen'

Aflevering 3: Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie, een woonproject voor mensen met schizofrenie, een wijkservicepunt, het kantoor van de thuiszorg van Cordaan en dagbesteding voor mensen met lichte dementie of een kleine beperking. Al deze functies zijn gehuisvest in een gerenoveerd, oud schoolgebouw, gecombineerd met nieuwbouw, ontwikkeld door woningcorporatie Ymere.
Lees het artikel 'Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam'

Aflevering 4: Zorgcoöperatie Tot uw Dienst: initiatief bij de cliënt

Acht jaar geleden nam Don van Sambeek het initiatief voor de zorgcoöperatie Tot uw Dienst, uit onvrede met de reguliere thuiszorg. Na vijf jaar was de coöperatie selfsupporting; nu is de organisatie klaar voor groei en druk bezig met de toekomst. “Hoe we het in de toekomst gaan regelen met de zorgverzekering en de gemeente? Wij zullen streven naar een maximale vrijheid om de zorg zelf in te richten en te regelen.”
Lees het artikel 'Vraaggestuurd en initiatief bij de cliënt'

Aflevering 5: De Zorg Samen Buurt genereert energie

Kitty Hesen en José Bielderman organiseerden 60+ bijeenkomsten in hun buurt in Eindhoven en op de eerste startavonden kwamen 135 mensen af. Nu, twee jaar later bloeit het project. “We wonen met elkaar in een buurt, en je hebt elkaar ook nodig in zo’n buurt. Oud worden doe je niet alleen met een groep ouderen.”
Lees het artikel 'De Zorg Samen Buurt genereert energie'

Aflevering 6: Zorg in het Dorp schoolvoorbeeld lokale kracht

In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum “d’Ouw School”. Deze ontmoetingsruimte in zelfbeheer functioneert nog steeds.
Lees het artikel 'Zorg in het Dorp schoolvoorbeeld lokale kracht'

Aflevering 7: Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak

'Wonen met Gemak', een initiatief van vrijwilligers uit de gemeente Prinsenbeek, biedt een complete formule die er voor zorgt dat de eigen woning van ouderen en mensen met een beperking wordt aangepast en geschikt gemaakt om prettig en comfortabel te wonen. Een belangrijk hulpmiddel is hierbij de 'woonscan', die wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Lees het artikel 'Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak'

Aflevering 8: 'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

ONS, een ‘buurthuis 3.0’ in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. Woningcorporatie Allee Wonen is actief betrokken bij de ontwikkeling van ONS. De corporatie kocht het leegstaande oude buurthuis in de wijk en begeleidt het bewonersbedrijf in de startfase. 
Lees het artikel 'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

Aflevering 9: 'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

Het Leidense DyNaMo BV, een initiatief van De Binnenvest (een organisatie voor Maatschappelijke Opvang) en Movens (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg) beheert drie vergaderruimtes, runt een wijkrestaurant en bemant de receptie van een multifunctioneel gebouw. Het project is bijzonder omdat het ‘consumer run’ is. Dat betekent dat het vanaf het allereerste begin en in alle geledingen gedragen wordt door drie partijen: medewerkers, vrijwilligers en cliënten.
Lees het artikel 'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

15-09-2014 15:12
Aedes Actiz