Zoekresultaten: dementie, "kleinschalig wonen", praktijk

501 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Reportage kleinschalig groepswonen De Stuifberg
Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in De Stuifberg in Amersfoort. 15-07-2009

Maasduinen Staete Fotograaf: Joost Brouwers

Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete 
Bij Zorggroep Noord-Limburg kunnen mensen met dementie in kleinschalige groepswoningen zo normaal mogelijk wonen in een veilige en huiselijke omgeving. In het artikel 'Kleinschalig groepswonen voor dementerende ouderen in Maasduinen Staete' leest u hoe Maasduinen Staete continu nadenkt over het kleinschalig groepswonen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en gewoonten van bewoners. 05-06-2007

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Wonen voor mensen met dementie en hun partner
Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen wonen in een verpleeghuis en thuis wonen met zorg en ondersteuning. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Bij de nieuwe vormen komen er ook meer vormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. 13-04-2009

Beeldje 'Helpende hand' gemaakt door Jackie (www.jackie-beelden.nl) Foto: Ed Nolte

Kleinschalig wonen voor mantelzorgers
De afgelopen jaren hebben verschillende corporaties mantelzorgprojecten gerealiseerd waarin ook kleinschalig wonen een plaats kreeg. 29-04-2010

Databank kleinschalig wonen dementerenden
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 08-10-2009

Charley Toorop Toren in Rotterdam

Charley Toorop Toren in Rotterdam
Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen thuis wonen met zorg en ondersteuning en verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Bij de nieuwe vormen komen er ook meer vormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen.†De Charley Toorop Toren.. 01-12-2006

Huiselijk in de wijk
Publicatie van Vilans met 12 voorbeelden van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Hoe kan de woonomgeving zo ingevuld kan worden, dat kleinschalig wonen voor bewoners de beoogde plek is die rekening houdt met aspecten van beschutting, herkenning en veiligheid. De vormgeving van de woonomgeving, de dagelijkse gang van zaken en de benadering door de begeleiders spelen hierbij een.. 01-11-2007

Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen 
ĎEerst hebben wij courant vastgoed ontwikkeld dat binnen de omgeving en het bestemmingsplan paste. Daarna hebben wij bekeken hoe wij daar intensieve zorg konden leveren.í Deze opmerkelijke volgorde heeft geleid tot Royal Rustique: vier herenhuizen waar kwetsbare ouderen zelfstandig wonen mťt alle benodigde zorg. 07-06-2010

Kaart van Leidsche Rijn.

Intersectoraal samenwerken kan gewoon, maar is nog bijzonder
De Meerstroom is een kleinschalige woonvoorziening in de wijk De Rietvelden in Leidsche Rijn. In de intersectorale woonvorm werken samen: Abrona en Amerpoort Asvz† (beide bieden zorg aan verstandelijk beperkten), Altrecht (GGZ) en De Rijnhoven (ouderenzorg). De woonvorm is gerealiseerd door woningcorporatie Portaal. Het bijzondere aan deze woonvorm is dat de betrokken zorgorganisaties niet naast.. 25-02-2010

De Wingerd in Leuven, BelgiŽ. Foto: Kenniscentrum Wonen-Zorg

De Wingerd in Leuven biedt moderne kleinschalige zorg
De Wingerd in Leuven is†een nieuw woonzorgcentrum en ťťn van de meest moderne Belgische varianten voor kleinschalig genormaliseerd wonen. Dit woon- en zorgcentrum werd integraal gebouwd volgens de principes van het 'Kleinschalig Genormaliseerd Wonen' met groepen van 8 tot maximaal 15 bewoners met dementie. Het is een vertaling van†het streven van De Wingerd naar 'meer kwaliteit van leven' voor.. 15-10-2009

Reportage over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert
Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert.† In Zuyder Waert wonen 168 bewoners met dementie in 24 groepswoningen. Kenmerkend voor Zuyder Waert zijn de kleinschalige woningen van 7 bewoners, allemaal samen in een speciaal daarvoor ontworpen gebouw. 15-07-2009

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Kleinschalig wonen: De Melkweg, Wageningen 
De drie woningen van De Melkweg zijn gerealiseerd in 2002 in een bestaande woonwijk. Ondanks de beperkte ruimte is de opzet ruimtelijk dankzij de vormgeving. De Melkweg is een†woonzorgvoorziening voor licht dementerende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en bevindt zich midden in een woonwijk in Wageningen. De Melkweg is gerealiseerd met scheiden van wonen en zorg. De zorgverlening is een.. 10-07-2009

Koggenlandhuis © Omring Zorggroep

Groepswonen op een A-locatie 
Omring Zorggroep bouwt bij voorkeur op A-locaties zodat bewoners midden in het leven staan. Het Koggenlandhuis is hier een voorbeeld van. Het staat tegenover het winkelcentrum en heeft binnen zijn muren groepswoningen voor mensen met dementie, seniorenwoningen en een steunpunt met wijkfuncties. In een artikel van het Kenniscentrum kunt u meer lezen over het Koggenlandhuis. 10-01-2008

Boerderij Dorpzigt, Korendijk. Foto: Sabina van Egmont

Dorpzigt geknipt voor spontane ontmoeting 
In Zuid-Beijerland is een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie gehuisvest in de monumentale boerderij Dorpzigt. De groepswoning staat ver van de zorginstelling, maar werkt nauw samen met lokale partners in en buiten de boerderij. In het artikel leest u hoe deze woonvorm in het dorp is geÔntegreerd. 31-10-2007

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica bij verpleeghuiszorg thuis
Samenvattende en journalistieke beschrijving van het domoticaproject Zorgpalet Baarn/Soest, verpleeghuis Daelhoven voor thuiswonende cliŽnten met een verpleeghuisindicatie.† 01-01-2007

Woonzorgproject Rundgraafpark

Woonzorgproject Rundgraafpark, Veldhoven 
In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. 01-07-2006

De Meerpaal, Vlaardingen 
Met het bungalowwonen realiseert De Meerpaal in Vlaardingen kleinschalige zorg binnen de muren van een verzorgingshuis. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. 01-04-2005

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Film 'Thuis' op DVD
DVD van NIZW over Simnia kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in Domburg. Deze film biedt een indringend portret van dementerenden die wonen in de kleinschalige woonvorm SIMNIA in het Zeeuwse Domburg. 01-01-2004

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002

Hoge Veld heeft bij dementie partner in beeld
In een reportage ziet u hoe in woonzorgcomplex Hoge Veld te Den Haag mensen met dementie en hun partners dicht bij elkaar wonen. De gezonde partners kunnen in Hoge Veld een zelfstandig appartement huren, terwijl hun echtgenoot met dementie in ťťn van de tien groepswoningen woont. Netwerk zond hierover een reportage uit op 25 augustus 2008. U kunt de†uitzending†nog†bekijken via internet. 01-09-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Documentaire toont domotica in groepswonen
Documentair tweeluik 'Een nieuw thuis' toont het leven in kleinschalige groepswoningen in het Leo Polakhuis in Amsterdam ondersteund door domotica. De documentaire werpt een blik op de betekenis van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie en hun familie. De documentare was te zien bij NCRV-document en is te bestellen bij Woonzorg Nederland. 15-10-2007

Verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht
Verpleeghuis Swinhove moet in vier decennia twee keer worden gemoderniseerd. Dat ligt eerder aan veranderende opvattingen in de zorg dan aan het ontwerp van Wim Quist (rijksbouwmeester van 1975-1979). De ingrepen uit 1994 laten weinig ruimte voor nieuwe investeringen in 2009. Toch wordt het verpleeghuis verder getransformeerd tot een voorziening voor kleinschalige zorg met een wijkfunctie voor.. 06-01-2011

Ter Schorre Bachlaan (kleinschalig wonen)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Terneuzen in de provincie Zeeland sinds 2005 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2011

stichting eigentijds wonen met dementie
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergeijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-05-2011

KBWO Brouwhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Helmond in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 03-07-2009

Groepswonen Swinhove
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zwijndrecht in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Boerderij Dorpzigt. Foto: Union.

Boerderij Dorpzigt te Korendijk 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden†tot projecten voor wonen en zorg.† 01-03-2009

Kleinschalig wonen De Hofstee
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tilburg in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 26-01-2011

Kleinschalig Wonen Slagharen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hardenberg in de provincie Overijssel sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 16-12-2010

Herbergier Terborg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oude IJsselstreek in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 16 groepswoningen voor individueel wonen. 07-05-2010

Kleinschalig wonen Mariengaarde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Laarbeek in de provincie Noord-Brabant sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-03-2010

Ouderencentrum Beek en Bos, afdeling Kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heythuysen in de provincie Limburg sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-01-2010

WZH Hoge Veld
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 11-12-2009

Maasduinen Staete
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergen in de provincie Limburg sinds 2002 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-10-2009

De Meerpaal
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlaardingen in de provincie Zuid-Holland sinds 2000 bestaand uit 5 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2009

Libertas Leiden, locatie Robijnhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leiden in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-08-2009

Kleinschalig wonen Maartenshof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groningen in de provincie Groningen sinds 2007 bestaand uit 23 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 07-08-2009

Verpleeghuis Gaasperdam Pilots Kleinschalig Wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 09-07-2009

Zorgcentrum Beatrix
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Culemborg in de provincie Gelderland sinds 2005 bestaand uit 17 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 06-07-2009

Kleinschalig Wonen Leeuwerikweide
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zutphen in de provincie Gelderland sinds 2010 bestaand uit 18 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Project kleinschalig wonen voor dementerenden
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wijdemeren in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 01-07-2009

Kleinschalig wonen dementerenden
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dantumadeel in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Kleinschalig Wonen Damwoude
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dantumadeel in de provincie Friesland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Visvliet
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Winsum in de provincie Groningen sinds 2005 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Stichting Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Oegstgeest
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oegstgeest in de provincie Zuid-Holland sinds ? bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Kleinschalig Wonen in Woonzorgcomplex 't Waellant
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nieuw-Lekkerland in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 22-06-2009

Kleinschalig wonen Cyclaam
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 19-06-2009

Kleinschalig woonproject in De Uiterton
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lelystad in de provincie Flevoland sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Rumah Kita kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wageningen in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Kleinschalig wonen PG
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oss in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

BNS/Gerto Kleinschalig woonproject
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Voorhout in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Kleinschalig wonen-Zuidwolde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Wolden in de provincie Drenthe sinds 2007 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Kleinschalig wonen-Anna Paulowna
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Anna Paulowna in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Woonzorgboerderij de Reigershoeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heemskerk in de provincie Noord-Holland sinds 2013 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-01-2012

Zorgboerderij BuitenGewoon
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Pijnacker-Nootdorp in de provincie Zuid-Holland sinds 2013 bestaand uit 12 groepswoningen voor individueel wonen. 10-01-2012

De Zaaier
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Steenwijkerland in de provincie Overijssel sinds 2012 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 05-01-2012

Hart van Zwaag
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoorn in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 12-12-2011

stichting zajedno
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Terneuzen in de provincie Zeeland sinds 2013 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-12-2011

De volle aandacht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Alkmaar in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-11-2011

Polder Residence
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Anna Paulowna in de provincie Noord-Holland sinds 2011 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 26-09-2011

WarmThuis Klein Suydermeer
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wester-Koggenland in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 24-09-2011

Elsresidentie
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg sinds 2011 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 04-09-2011

de Lijwiekstee
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Menterwolde in de provincie Groningen sinds 2011 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 18-08-2011

afdeling Eelerhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hellendoorn in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-07-2011

Simnia
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veere in de provincie Zeeland sinds 2000 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2011

Adriaan Pauw
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlaardingen in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-04-2011

De Huizen van de Ronde Tafel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hilversum in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 12-04-2011

Huize Petronella
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Beuningen in de provincie Gelderland sinds 2013 bestaand uit 6 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 11-04-2011

Huize ten Donk, particuliere woon- en zorgvoorziening
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2011 bestaand uit 1 groepswoningen voor individueel wonen. 22-03-2011

De Postiljon en De Diligence
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nijmegen in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-03-2011

Judith Leysterhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hardinxveld-Giessendam in de provincie Zuid-Holland sinds 2007 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-02-2011

Zorgresidentie Koetshuys Erica
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hilversum in de provincie Noord-Holland sinds 2011 bestaand uit 19 groepswoningen voor individueel wonen. 17-02-2011

Sonnevanck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Harderwijk in de provincie Gelderland sinds 2010 bestaand uit 8 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 14-02-2011

VillaKeizersKroon Wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Maastricht in de provincie Limburg sinds 2010 bestaand uit 11 groepswoningen voor individueel wonen. 17-01-2011

Zorgresidentie Benvenuta
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hilversum in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 10 groepswoningen voor individueel wonen. 11-01-2011

Zorgresidentie Slingerbosch
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Huizen in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 16 groepswoningen voor individueel wonen. 11-01-2011

Kleinschalige woonvoorziening zorgcentrum Eegelshove
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Someren in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-01-2011

Kleinschalige woonvoorziening Zuyderborgh
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Weert in de provincie Limburg sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-12-2010

naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Goes in de provincie Zeeland sinds 2003 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-12-2010

Vos-dael
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hellendoorn in de provincie Overijssel sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 21-12-2010

Beschermd Wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Langedijk in de provincie Noord-Holland sinds 1996 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-12-2010

Kleinschalige woonvoorziening St.Joseph
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nederweert in de provincie Limburg sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-12-2010

Zorgcentrum Woerden
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Woerden in de provincie Utrecht sinds 2009 bestaand uit 8 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 21-12-2010

Anton Pieckhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 1989 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-12-2010

De Scarabee
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zeewolde in de provincie Flevoland sinds 2000 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 03-12-2010

De Regenboog
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dronten in de provincie Flevoland sinds 2009 bestaand uit 7 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-12-2010

Eldenstaete
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Arnhem in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 29 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-11-2010

Villa Trompstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Velsen in de provincie Noord-Holland sinds 2011 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 16-11-2010

De Huizen van de Ronde Tafel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Soest in de provincie Utrecht sinds 2012 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-10-2010

De Oude Pastorie
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Huizen in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-10-2010

In de Luwte
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ermelo in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 14-10-2010

Herbergier Heerde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heerde in de provincie Gelderland sinds 2010 bestaand uit 16 groepswoningen voor individueel wonen. 14-10-2010

Weideheem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Harderwijk in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-09-2010

Kleinschalige groepswoning 't Slot
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaltbommel in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-09-2010

Swettehiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-09-2010

Woonzorgboerderij D'n Bolle Akker
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eersel in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-09-2010

Herbergier Dronrijp
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Menaldumadeel in de provincie Friesland sinds 2011 bestaand uit 16 groepswoningen voor individueel wonen. 23-08-2010

De Kievitshorst
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tilburg in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2010

De Vleugel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tilburg in de provincie Noord-Brabant sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2010

De Koppel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Utrecht in de provincie Utrecht sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2010

De Zeester
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Helder in de provincie Noord-Holland sinds 2011 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-08-2010

Reggedal
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wierden in de provincie Overijssel sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2010

De Stuvelhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hof van Twente in de provincie Overijssel sinds 2008 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-07-2010

Humanitas
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hengelo in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2010

De Anholtskamp
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hof van Twente in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2010

De Elshof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Almelo in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2010

Horizon
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rijssen-Holten in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-07-2010

De Weijdehof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Almelo in de provincie Overijssel sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2010

Maartenshof (woonzorgcentrum)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tholen in de provincie Zeeland sinds 2005 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2010

Hoffwijck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rijswijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2004 bestaand uit 9 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 16-07-2010

Zorgcentrum Sint Franciscus
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Gilze en Rijen in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2010

Wiekslag Smitsveen (wiekslag 1)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Soest in de provincie Utrecht sinds 1999 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2010

Hof Cruninghe
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Reimerswaal in de provincie Zeeland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 12-07-2010

De Cypressenhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Enschede in de provincie Overijssel sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2010

De Weegbree
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wijchen in de provincie Gelderland sinds 2004 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-06-2010

Piushove
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nijmegen in de provincie Gelderland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 01-06-2010

Woonzorgcentrum Overdorp
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Breukelen in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 07-05-2010

Kamperland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noord-Beveland in de provincie Zeeland sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-05-2010

's Heerenhoek, Theresiaplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Borsele in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-05-2010

Poort van West
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leerdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 26-04-2010

Klein schalig wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lisse in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-04-2010

De Botterhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wierden in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-04-2010

Josephinehof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Geldrop-Mierlo in de provincie Noord-Brabant sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 15-04-2010

Evean Nieuw Groenland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-04-2010

Evean Lishof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oostzaan in de provincie Noord-Holland sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-04-2010

Evean Westwatering
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-04-2010

Evean Festina Lente
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-04-2010

Evean Erasmushuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-04-2010

Huize Statigh, particuliere woon- en zorgvoorziening
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen voor individueel wonen. 31-03-2010

Woonzorgcentrum Overdorp
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Breukelen in de provincie Utrecht sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 29-03-2010

Groepswonen De Regt
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Laarbeek in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-03-2010

Nieuw Clarenberg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Steenwijkerland in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-03-2010

Zorgvilla Decor
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ede in de provincie Gelderland sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-03-2010

Elisabeth Gruytershuis / Judith Helmichhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zwolle in de provincie Overijssel sinds 1988 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-02-2010

Projekt Beschermd Wonen I, Johan Brouwerstraat 10
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heemskerk in de provincie Noord-Holland sinds 1998 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 05-02-2010

Herbergier Steenwijkerwold
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Steenwijkerland in de provincie Overijssel sinds 2010 bestaand uit 16 groepswoningen voor individueel wonen. 04-02-2010

Mr. L.E. Visserhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-02-2010

't Seghe Waert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland sinds 2000 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 29-01-2010

Buytenhaghe
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland sinds 2000 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 29-01-2010

Bijdorp, Domus
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 29-01-2010

De Meridiaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Capelle aan den IJssel in de provincie Zuid-Holland sinds 1995 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 29-01-2010

De Hogeweyk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Weesp in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 23 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-01-2010

Osira woonzorgcentrum Leo Polakhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-01-2010

Osira groepwonen Wolbrantskerkweg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-01-2010

Osira woonzorgcentrum De Klinker
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 20 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-01-2010

Woonzorgcentrum Rietvinck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 7 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 21-01-2010

Osira woonzorgcentrum A.H. Gerardhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Osira woonzorgcentrum De Drie Hoven
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Osira woonzorgcentrum Vreugdehof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 8 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 21-01-2010

de Akkerwinde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Arnhem in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Polderhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Arnhem in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Osira groepswonen Westerstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Osira woonzorgcentrum Het Schouw
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 13 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-01-2010

Nader te bepalen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 13-01-2010

Laurens De Hofstee
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2002 bestaand uit 17 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 08-01-2010

Laurens De Naber
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 1995 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 08-01-2010

Willem Sluyter
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Berkelland in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 05-01-2010

De Woongaard
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amersfoort in de provincie Utrecht sinds 2000 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-01-2010

Landgoed Driessen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Waalwijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-12-2009

Villa de Eik en villa Quercus
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amersfoort in de provincie Utrecht sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 14-12-2009

's Gravenpolder de Zwake
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Borsele in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 11-12-2009

Kleinschalige woonvorm Merelstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haaksbergen in de provincie Overijssel sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 10-12-2009

Arnemuiden, Clasinastraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Middelburg in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-12-2009

Kleinschalige Woonvorm F. Bolstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haaksbergen in de provincie Overijssel sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 09-12-2009

Kranesteyn
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Middelburg in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 08-12-2009

Laurens Borgstede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Barendrecht in de provincie Zuid-Holland sinds 2000 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-11-2009

Laurens De Elf Ranken
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Barendrecht in de provincie Zuid-Holland sinds 2003 bestaand uit 14 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 18-11-2009

Bentelerhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hof van Twente in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 1 groepswoningen met 4 bewoners per woning. 12-11-2009

Korteslag
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heerde in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-11-2009

Osira WIBO-woningen De Vinkhoek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1997 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 20-10-2009

Landelijk wonen met zorg te Baak
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bronckhorst in de provincie Gelderland sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 20-10-2009

Meer en Oever
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 20-10-2009

De Zeven Akkers
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Harderwijk in de provincie Gelderland sinds 2010 bestaand uit 12 groepswoningen voor individueel wonen. 19-10-2009

Smeetsland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2003 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 04-10-2009

De Melkweg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wageningen in de provincie Gelderland sinds 2002 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-10-2009

Koggenlandhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Medemblik in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2009

Dorpzigt- Boerderij in Zuid-Beijerland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Korendijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-10-2009

De Stuifberg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amersfoort in de provincie Utrecht sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-10-2009

Sabina
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oud-Beijerland in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 7 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-10-2009

Egmontshof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oud-Beijerland in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-10-2009

Groepswoning Nieuw Beijerland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Korendijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 01-10-2009

Mijnsheerenland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Binnenmaas in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 01-10-2009

Aernswaert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Werkendam in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-09-2009

Saaftingestraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-09-2009

Naam nog niet bekend - Puttershoek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Binnenmaas in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-09-2009

Plan Vlietzicht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Westland in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-09-2009

Het Polderhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dordrecht in de provincie Zuid-Holland sinds 1997 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-09-2009

BerneZorg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bernheze in de provincie Noord-Brabant sinds 2006 bestaand uit 12 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-09-2009

Heydeborg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hilversum in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-09-2009

Boerderij Kramerhoeve-Koedijk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Alkmaar in de provincie Noord-Holland sinds 2012 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-09-2009

Stellinghaven
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ooststellingwerf in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 8 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 01-09-2009

Woonvormen Luckerheide
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Kerkrade in de provincie Limburg sinds 2004 bestaand uit 5 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 31-08-2009

Verpleeghuiszorg St. Jan de Deo
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Millingen aan de Rijn in de provincie Gelderland sinds 2011 bestaand uit 24 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 31-08-2009

Czaar Peterstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-08-2009

De Vloed
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Son en Breugel in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 27-08-2009

Zorgcentrum Sint Jozef in Gendt
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lingewaard in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 27-08-2009

Tussenhout (groepswoningen)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 25-08-2009

WarmThuis Oterleek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Schermer in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 21-08-2009

Woonzorgpark Bilderdijk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoogeveen in de provincie Drenthe sinds 2006 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-08-2009

Zorgwoningen Balk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Gaasterl‚n-Sleat in de provincie Friesland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-08-2009

De Pastorie
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nijkerk in de provincie Gelderland sinds 2003 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 18-08-2009

Platanenhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Alkmaar in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2009

Transmuraal Centrum Poelpolder
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lisse in de provincie Zuid-Holland sinds 2011 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2009

't Hofje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Stadskanaal in de provincie Groningen sinds 2002 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 12-08-2009

Buitenrust
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Middelburg in de provincie Zeeland sinds 2004 bestaand uit 8 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-08-2009

De IJsvogel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ermelo in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 05-08-2009

Oversingel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Weesp in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 04-08-2009

Groot Hoogwaak
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noordwijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 04-08-2009

De Toonladder, het Menuet
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Almere in de provincie Flevoland sinds 1993 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-08-2009

de Rinnebeek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Bilt in de provincie Utrecht sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 02-08-2009

Eikenlaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Smallingerland in de provincie Friesland sinds 2001 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 30-07-2009

De Zilvermeeuw
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bunschoten in de provincie Utrecht sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 30-07-2009

Plancius
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-07-2009

Villa Saesveldt - Stichting Diaphora
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Arnhem in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 28-07-2009

Het Parkhoff
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dordrecht in de provincie Zuid-Holland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-07-2009

Samen gescheiden (werknaam)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bladel in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-07-2009

Verpleegunit Careaz Dr. Jenny
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Aalten in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-07-2009

Groepswoningen in het Acaciapark
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergen op Zoom in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 27-07-2009

Wissehaege kleinschalige wooneenheden voor demente ouderen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eindhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 12 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 27-07-2009

De Barnte
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Voorst in de provincie Gelderland sinds 2004 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 27-07-2009

De Passaat in Strijp
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eindhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 7 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 26-07-2009

De Wold-Rank
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Winschoten in de provincie Groningen sinds 1992 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-07-2009

De Ameide
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Helmond in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-07-2009

De Antonius Hof Spiegel en Oostereng
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bussum in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 10 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 21-07-2009

De Ark
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Westland in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 21-07-2009

Uitzicht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlaardingen in de provincie Zuid-Holland sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 20-07-2009

Bermensteyn, woon-zorgvleugel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Capelle aan den IJssel in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 20-07-2009

De Zevenster
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zevenhuizen-Moerkapelle in de provincie Zuid-Holland sinds 2012 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-07-2009

Lieven de Key
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hilversum in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-07-2009

Hillamahofje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tytsjerksteradiel in de provincie Friesland sinds 1996 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2009

Berchhiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tytsjerksteradiel in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2009

Osira Groepswonen Scala
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2009

Osira Groepswonen Jatopa
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 16-07-2009

Verpleegunit De Beekdelle
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bronckhorst in de provincie Gelderland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 15-07-2009

Zuyder Waert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heerhugowaard in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 24 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 15-07-2009

Amaliazorg/locatie kempenhaeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veghel in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-07-2009

Woonzorgboerderij de Hagert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wijchen in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-07-2009

Amaliazorg/Locatie Catharinenberg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oisterwijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-07-2009

Muldershof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groningen in de provincie Groningen sinds 2005 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 14-07-2009

Gagelbosch
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eindhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 2011 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 14-07-2009

Swinshoek (nieuwbouw) te Rockanje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Westvoorne in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 13-07-2009

Dijkzicht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rijnwaarden in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 13-07-2009

Ambachtsveld
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlissingen in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 13-07-2009

Thibautstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Middelburg in de provincie Zeeland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 13-07-2009

Woonzorgcentrum Heeze
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heeze-Leende in de provincie Noord-Brabant sinds 2011 bestaand uit 7 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 13-07-2009

Woonzorgcentrum Tiendhove
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Krimpen aan den IJssel in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 13-07-2009

Kwadraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eindhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 1996 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 13-07-2009

De Hanzeborg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lelystad in de provincie Flevoland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-07-2009

Zorgspectrum Het Zand, Wind
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zwolle in de provincie Overijssel sinds 2006 bestaand uit 5 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-07-2009

Huize Anna
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Beemster in de provincie Noord-Holland sinds 1993 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 10-07-2009

Amaliazorg/locatie kempenhaeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oirschot in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-07-2009

De Gooyer-Groepswonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1981 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

De Gooijer I
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1991 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

De Gooijer II
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1991 bestaand uit 1 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 09-07-2009

Blaauw Hofke
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hulst in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 6 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 09-07-2009

Huis ter Haar
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rheden in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 2 bewoners per woning. 09-07-2009

De Ruyterstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Huizen in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

woonzorgcentrum Buitenveldert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1990 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

In 't Zomerpark
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 19 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

Ikenhiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Opsterland in de provincie Friesland sinds 2000 bestaand uit 7 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 09-07-2009

Berkenstede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Diemen in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

Anton de Komplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

Woning Geslechtendijk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hulst in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 09-07-2009

Marke meenthoek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Huizen in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 09-07-2009

Woningen Kloosterzande
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hulst in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 09-07-2009

Heerma State
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Roosendaal in de provincie Noord-Brabant sinds 2004 bestaand uit 19 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 08-07-2009

Leliehof 39, Leliehof 41 en Leliehof 43
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zevenhuizen-Moerkapelle in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 08-07-2009

Meulenvelden te Didam
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Montferland in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Woonzorgcentrum Stanislaus
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oisterwijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Salem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Katwijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Woonzorgcentrum De Bolder
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Huizen in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 13 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

De Hoven
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lelystad in de provincie Flevoland sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Palladium
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Helmond in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Het Hoge Veer
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Geertruidenberg in de provincie Noord-Brabant sinds 2011 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Groepswoningen Meddo
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Winterswijk in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

KSW De Eeuwsels
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Helmond in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2009

Bruggerbosch
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Enschede in de provincie Overijssel sinds 2006 bestaand uit 34 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 06-07-2009

Het Spijk-Eefde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zutphen in de provincie Gelderland sinds 1998 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 06-07-2009

't Jagthuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rheden in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 8 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 06-07-2009

Woonzorgboerderij De Betuwehoeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Culemborg in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 06-07-2009

Royal Rustique
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 7 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 06-07-2009

Het Laurahoes
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Landgraaf in de provincie Limburg sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 06-07-2009

Woonzorgcentrum De Ingelanden
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Utrecht in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 12 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 06-07-2009

Zorgboogcentrum Ruijschenbergh
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 06-07-2009

De Componist
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Utrecht in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Verpleegunit Antoniushove-Lichtenvoorde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groenlo in de provincie Gelderland sinds 2005 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 03-07-2009

Groepswoningen De Rikker
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Winterswijk in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Daelhoven
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Soest in de provincie Utrecht sinds 1997 bestaand uit 15 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Woonzorgcentrum Bosch en Duin
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 03-07-2009

Verpleeghuis Ter Reede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlissingen in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 24 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Verpleeghuis Norschoten, locatie Kweekweg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Barneveld in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 03-07-2009

Sjaan en Marijke
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Hornerheide Care Village en Chalets
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haelen in de provincie Limburg sinds 2007 bestaand uit 16 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Project Ruijsstraat Panningen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Helden in de provincie Limburg sinds 2007 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Den Es
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Oude IJsselstreek in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 16 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 02-07-2009

Aagtekerke, Bouwlust
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veere in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Graaf Florishof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Deventer in de provincie Overijssel sinds 2009 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Borrendamme Allťvo
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland sinds 2009 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

tulpstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veere in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Heinkenszand, Koriander
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Borsele in de provincie Zeeland sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Krekepad
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veere in de provincie Zeeland sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Woonhaven BetingeStaete
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Delfzijl in de provincie Groningen sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 02-07-2009

Nieuwbouw Simeon en Anna "Veldstraat"
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2011 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 02-07-2009

Pampa
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veenendaal in de provincie Utrecht sinds 2003 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 01-07-2009

De kleine Meent
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Renswoude in de provincie Utrecht sinds 1998 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-07-2009

Woonzorgvoorziening Westersypen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Skarsterlan in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 01-07-2009

Parklaan en Kapelstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Schijndel in de provincie Noord-Brabant sinds 2005 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-07-2009

Zorgcentra Maria Oord
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Ronde Venen in de provincie Utrecht sinds 2006 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-07-2009

D'n Aok
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veenendaal in de provincie Utrecht sinds 2002 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 01-07-2009

Jannes van der Sleedenhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoogeveen in de provincie Drenthe sinds 2011 bestaand uit 29 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 01-07-2009

Zilverlinde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 29-06-2009

Brugchelencamp-Zwaagwesteinde
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Dantumadeel in de provincie Friesland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-06-2009

't Suyderhuys - Surhuisterveen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Achtkarspelen in de provincie Friesland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-06-2009

Waterrijck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heemskerk in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 24-06-2009

Torendael in Amsterdam - Fotograaf Joost Brouwers i.o.v. Kenniscentrum Wonen-Zorg ©

Torendael
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2002 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Waterlandplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Aldenhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg sinds 2008 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Flevohuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1997 bestaand uit 14 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Woonzorgcentrum De Vlietstede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Katwijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 7 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Project Rundgraafpark
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veldhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 2005 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

St. Barbara
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ede in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

De Luwte
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amstelveen in de provincie Noord-Holland sinds 2003 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Zorgcentrum Beatrix fase 2
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Culemborg in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

De Tuinen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bleiswijk in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 7 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Samenklank
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2002 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Verpleeghuis Boerhaave
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 7 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

Groepswoning Aalten
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Aalten in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Bloesemhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Montfoort in de provincie Utrecht sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Libertas Leiden, locatie Lorentzhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leiden in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Samarja
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Waalwijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Leidschenveen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2007 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Gewoonhuis I
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Alphen aan den Rijn in de provincie Zuid-Holland sinds 1994 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Verpleeghuis Het Houtens Erf
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Houten in de provincie Utrecht sinds 2000 bestaand uit 12 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Het Menuet
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Almere in de provincie Flevoland sinds 1993 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Hoornwerk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Deventer in de provincie Overijssel sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Gregoriushuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Brunssum in de provincie Limburg sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

De Globe
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nijmegen in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 3 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 22-06-2009

De Pleinen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Ede in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Breda in de provincie Noord-Brabant sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Grootegast in de provincie Groningen sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Menno Simonshuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1999 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Groepswonen Waldeck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 1998 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Wiekslag-De Biltse Hof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Bilt in de provincie Utrecht sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

Meesplein (voorlopige bouwnaam locatie)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leerdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

De Archipel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Almere in de provincie Flevoland sinds 2000 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Arendshorst
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Assen in de provincie Drenthe sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

Sociowoningen WZDC Menno Simons
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2000 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

De Boerderij
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Borger-Odoorn in de provincie Drenthe sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Ypenburg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Clara Feyoena Heem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hardenberg in de provincie Overijssel sinds 2003 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Pieter Eiffhuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Eindhoven in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Zorgcentrum Skilhiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarderadeel in de provincie Friesland sinds 2003 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 22-06-2009

Zorgcentrum Prins Hendrik te Egmond aan Zee
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergen in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Troelstrastraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Berkelland in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Buitenzorg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1999 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

De Kompanije
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heerenveen in de provincie Friesland sinds 2010 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

De Stekkerhoek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bernheze in de provincie Noord-Brabant sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Watering West
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 15 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Zorgcentrum Korte Akkeren
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Gouda in de provincie Zuid-Holland sinds 1999 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

De Woonhaven Marum
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Marum in de provincie Groningen sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 22-06-2009

Driezorg Zwolle
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zwolle in de provincie Overijssel sinds 2007 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

ZorgThuis Booven Paede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Opmeer in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veghel in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 14 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Hofzicht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Den Haag in de provincie Zuid-Holland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Kadoeler Breek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Beschermd Wonen I en II en Groepswonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2000 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

d'Amandelboom
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Bilt in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Molenkwartier
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Maassluis in de provincie Zuid-Holland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 22-06-2009

Verpleegunit De Blije Borgh
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hendrik-Ido-Ambacht in de provincie Zuid-Holland sinds 2003 bestaand uit 6 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

Botenmakerstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zaanstad in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 22-06-2009

Libertas Leiden, locatie Zijloever
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leiden in de provincie Zuid-Holland sinds 2010 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 22-06-2009

MariŽngaarde - Bosscheweg 20-1
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Laarbeek in de provincie Noord-Brabant sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 22-06-2009

Spijk Bungalows
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Lochem in de provincie Gelderland sinds 1999 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Someren in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

AA straat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Sneek in de provincie Friesland sinds 1994 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Gloxiniastraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Aalsmeer in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

De Marene
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Cuijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

De Meridiaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Westervoort in de provincie Gelderland sinds 1999 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Charley Toorop Toren
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2005 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

afdeling De Wiekslag, verzorgingshuis De Koperwiek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in De Bilt in de provincie Utrecht sinds 1999 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Zorgboerderij Klein Rhijnvis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nunspeet in de provincie Gelderland sinds 2000 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Blauw Druifje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Winschoten in de provincie Groningen sinds 2000 bestaand uit 3 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Woonzorgservicecentrum de Leyenhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haaren in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Hoogkerk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groningen in de provincie Groningen sinds 2001 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

De Riethorst
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Waalwijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amstelveen in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in West Maas en Waal in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Villa Julia
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rheden in de provincie Gelderland sinds 2001 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Verpleeghuis Ter Reede (nieuwbouw) Koudekerkseweg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlissingen in de provincie Zeeland sinds 2008 bestaand uit 9 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Verpleegunit
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Appingedam in de provincie Groningen sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

De Vijf Havens
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Molenhofje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2002 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Huis Welgelegen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zutphen in de provincie Gelderland sinds 2006 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

Waterkwartier in Zutphen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zutphen in de provincie Gelderland sinds 2007 bestaand uit 3 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Mozaiekhofje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 1998 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Roombeek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Enschede in de provincie Overijssel sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

IJwijk-centrum
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 6 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Karel van Manderhof
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Uithoorn in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Het Bosje
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rhenen in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Project De Bahreinstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 1990 bestaand uit 5 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 19-06-2009

Meander begeleid wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Veendam in de provincie Groningen sinds 2002 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Diamantlaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groningen in de provincie Groningen sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

De Blinkert
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2000 bestaand uit 4 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

Groenelaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amstelveen in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Schiehoven-Wilgenplas
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2004 bestaand uit 6 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 19-06-2009

naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Rotterdam in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

Liduina
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Warmond in de provincie Zuid-Holland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 19-06-2009

De Klaarbeek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Epe in de provincie Gelderland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 19-06-2009

De Batting
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Harlingen in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 12 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 18-06-2009

Middelwijck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Beemster in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 18-06-2009

Overspaarne
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 13 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 18-06-2009

Het Kristal
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Apeldoorn in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 18-06-2009

Meckama State
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Kollumerland en Nieuwkruisland in de provincie Friesland sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 18-06-2009

De Veken-Abbekerk
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noorder-Koggenland in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 18-06-2009

Janskliniek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2003 bestaand uit 12 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 18-06-2009

Hubertus-Drieschoten
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Apeldoorn in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 15-06-2009

Staalmanplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 11 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 11-06-2009

Andreas Ensemble
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

De Woonhaven Leek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leek in de provincie Groningen sinds 2001 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 10-06-2009

Jan van Galen Sportpark
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

Groepswoning Klaaswaal
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Cromstrijen in de provincie Zuid-Holland sinds 2009 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 10-06-2009

De Oever
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wester-Koggenland in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

De Weel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoorn in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 10-06-2009

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Geldrop-Mierlo in de provincie Noord-Brabant sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-06-2009

Zuidland Weidevenne
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Purmerend in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-06-2009

Hoogstaete
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg sinds 2007 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

De Woonhaven Grootegast
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Grootegast in de provincie Groningen sinds 2004 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 10-06-2009

De Notaris
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zeevang in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

Bennema State
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tytsjerksteradiel in de provincie Friesland sinds 2007 bestaand uit 10 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

De Schut-se
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergeijk in de provincie Noord-Brabant sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 2 bewoners per woning. 10-06-2009

Sorghvliet
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Andijk in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 10-06-2009

De Woonhaven Zuidhorn
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zuidhorn in de provincie Groningen sinds 1993 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 10-06-2009

Bree-Peperstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Beverwijk in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

De Wijngaard
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zeist in de provincie Utrecht sinds 2006 bestaand uit 11 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 10-06-2009

August Allebťplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

Woonvorm Kerkpoortstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Harlingen in de provincie Friesland sinds 2000 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

Groepswoningen De Molenberg
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Groenlo in de provincie Gelderland sinds 2005 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 10-06-2009

Ter Reede
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Vlissingen in de provincie Zeeland sinds 2003 bestaand uit 15 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-11-2006

Woonzorgservicecentrum Haarensteyn
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haaren in de provincie Noord-Brabant sinds 2009 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-11-2006

De Berghoeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hellendoorn in de provincie Overijssel sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-11-2006

Gewoonhuis II
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Alphen aan den Rijn in de provincie Zuid-Holland sinds 2000 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 25-07-2006

Ewout en Elisabeth Gasthuis
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht sinds 2008 bestaand uit 8 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-07-2006

Villa Vos
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hellendoorn in de provincie Overijssel sinds 2002 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 20-01-2006

Woonvorm De Wadden-Zorgcentrum Erasmushiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 2004 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 05-01-2006

Woonvorm De Roef-Zorgcentrum Abbingahiem
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 2004 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 05-01-2006

Europiaan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Purmerend in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

De Tien Gemeenten
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Purmerend in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

Dependance-Schalkwijk van Verpleeghuis Boerhaave
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlem in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 2 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 30-12-2005

Wheermolen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Purmerend in de provincie Noord-Holland sinds 2008 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

Projekt Beschermd Wonen II, Westerheem 242
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Heemskerk in de provincie Noord-Holland sinds 1999 bestaand uit 1 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 30-12-2005

Seevanck
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Zeevang in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

Park Zuiderzeezicht
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Edam-Volendam in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

de Rusthoeve
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Purmerend in de provincie Noord-Holland sinds 2006 bestaand uit 3 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 30-12-2005

De Bongerd
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Amsterdam in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 28-12-2005

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Drechterland in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 29-11-2005

Naam nog niet bekend (nabij gemeentehuis)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Venhuizen in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 29-11-2005

Naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wognum in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 29-11-2005

Bosstraat
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Obdam in de provincie Noord-Holland sinds 2010 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 29-11-2005

Oude Havengebied
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Medemblik in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 23-11-2005

Centrumplan
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wervershoof in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 23-11-2005

Wonen met Begeleiding
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 1995 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 20-11-2005

Eijkenplein
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 5 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 08-11-2005

Woonvorm It Foarein-Zorgcentrum Nieuw Mellens
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 04-11-2005

naam nog niet bekend
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht sinds 2007 bestaand uit 2 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 02-11-2005

Woonzorgboerderij Dodewaard
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Culemborg in de provincie Gelderland sinds 2008 bestaand uit 2 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 07-10-2005

Lutjeborgh-Lutjebroek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Stede Broec in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 8 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 04-10-2005

Rigtershof te Grootebroek
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Stede Broec in de provincie Noord-Holland sinds 2002 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 04-10-2005

Overvest
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Enkhuizen in de provincie Noord-Holland sinds 2005 bestaand uit 6 groepswoningen met 7 bewoners per woning. 04-10-2005

De Kade
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoorn in de provincie Noord-Holland sinds 1990 bestaand uit 2 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2005

Valbrug
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Medemblik in de provincie Noord-Holland sinds 1999 bestaand uit 1 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 04-10-2005

Twiskerland
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noorder-Koggenland in de provincie Noord-Holland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2005

Lindendael
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoorn in de provincie Noord-Holland sinds 2007 bestaand uit 23 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2005

De Schakel
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Opmeer in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 4 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 04-10-2005

Project 3-B
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland sinds 2008 bestaand uit 21 groepswoningen met 8 bewoners per woning. 27-09-2005

Streektuinen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Hoorn in de provincie Noord-Holland sinds 2009 bestaand uit 24 groepswoningen met 5 bewoners per woning. 13-09-2005

It AchterhŻs (Nieuw Mellens)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Leeuwarden in de provincie Friesland sinds 2005 bestaand uit 1 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 17-08-2005

BelvťdŤre (Nieuw Toutenburg)
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Tytsjerksteradiel in de provincie Friesland sinds 2004 bestaand uit 4 groepswoningen met 6 bewoners per woning. 11-08-2005

Rondom - Dement in huis
Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met zowel cliŽnten met dementie als hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte met verschillende vormen en stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met veel onzekerheid, emoties en twijfel gepaard. Bij iedere vorm hoort een specifieke aanpak en behandeling. Het is van belang dat zorgverleners hier.. 07-03-2011

Kornputkazerne in Steenwijk
De uit 1938 daterende Kornputkazerne is in 2010 getransformeerd tot woonplek voor autistische jongeren aan de rand van een nieuwe wijk. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud van bebouwing die alle Steenwijkers kennen. Fysiek is het geheel er slecht aan toe, de kwaliteit schuilt in de identiteit 06-01-2011

Huis te Lande in Rijswijk

Huis te Lande in Rijswijk
Woningcorporatie Vestia is bereid een kantoor van het ministerie van VROM en de Huurcommissie te transformeren tot woonvoorziening voor cliŽnten van Steinmetz | de Compaan. Dat hoort bij de maatschappelijke rol van de sociale onderneming. De architect slaagt er in om van een typisch bedrijfspand een appartementencomplex te maken waar mensen met forse rolstoelen bewegingsvrijheid hebben. Ook de.. 06-01-2011

Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad
Twintig jaar na oplevering slinkt de animo voor een plaats in verzorgingshuis De Hoven. Ouderen geven hun woning pas op als intensievere zorg nodig is dan de Hoven kan bieden. Voor huurder Coloriet en eigenaar Centrada dreigt leegstand. Het probleem is opgelost als de Hoven ondersteuning kan gaan bieden aan omwonenden en daarnaast verpleeghuiszorg voor wie het thuis niet redt. Die oplossing.. 06-01-2011

Zorgcentrum De Plataan in Amersfoort
Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg graag bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Maar het lukt wel om de Theo Thijssenschool aan te kopen. Net als bij een andere dependance blijkt dat kleinschaligheid een ondergrens heeft. Door een nieuwe vleugel aan te bouwen kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een.. 06-01-2011

Seniorencomplex Odapark in Sittard
Ouderen woonden graag in het uit 1973 daterende Odacomplex, maar de woningen waren aan toe aan een opknapbeurt. Als architect Jo Coenen voor de herstructurering van de buurt een nieuw stedenbouwkundig plan maakt, past het complex daar niet goed in. Dat is een argument om over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Eigenaar ZO Wonen voelt er echter weinig voor om een goed lopend complex te slopen. Het.. 06-01-2011

Huize Eykenburg Den Haag

Verzorgingshuis Huize Eykenburg in Den Haag
Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn zeldzaam. Verzorgingshuizen ontstonden vooral nŠ de Tweede Wereldoorlog. Huize Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon in 1929 als katholiek ouderenpension voor de gegoede middenklasse. Sindsdien is er veel veranderd en verbouwd maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van het complex zijn gebleven. 06-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
Het historische Bartholomeus Gasthuis gaat in de twintigste eeuw deel uitmaken van het nationale zorgstelsel. Toch blijft men hechten aan zelfstandigheid en aan de combinatie van het eeuwenoude gebouw en de eeuwenoude functie. De nieuwe tijd laat zijn sporen na in het monumentale complex: een serie bouwprojecten culmineert in 1987 in de oplevering van een splinternieuwe afdeling voor honderd.. 06-01-2011

Woonzorgcentrum Van Haarenstaete
Het klooster uit 1912 heeft onderdak geboden aan een kleuterschool en een meisjesschool, maar uiteindelijk blijven slechts enkele hoogbejaarde religieuzen over. De congregatie vertrekt met een gerust geweten als een maatschappelijke functie voor het gebouw wordt gevonden. Dat er nu dementerende ouderen worden verzorgd weerspiegelt zowel de vergrijzing als de ontkerkelijking. Het treft, dat de.. 06-01-2011

Topos Architecten

Zorghotel De Vier Ambachten in Spijkenisse
Verzorgingshuis De Vier Ambachten is in 1983 opgeleverd en al in 2002 worden de eerste studies verricht naar de mogelijkheden voor herontwikkeling. Het gebouwd voldoet niet meer, alleen al omdat de norm voor verblijfseenheden in verzorgingshuizen omhoog ging van 25 m2 naar 45 m2. Omvorming tot verpleeghuis, dat is de oplossing waar eigenaar (woningcorporatie WoonzorgNederland) en huurder.. 06-01-2011

Odensehuis: tussen diagnose en zorg 
Dementie sluipt erin. Langzaam maar zeker gaat de ziekte een steeds grotere rol spelen in het leven van de dementerende ťn diens omgeving. Tussen de diagnose en professionele zorg verstrijkt gemiddeld zeven jaar. Dat zijn moeizame jaren voor de persoon in kwestie, maar zeker ook voor zijn dierbaren. Het Amsterdamse Odensehuis biedt hen een plek en een stem. 26-05-2010

Franchiseformule Thomashuizen
De Stžchting Thomashuizen is begonnen als ouderinitiatief, maar is inmiddels uitgegroeid tot een franchiseformule. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening, waar zes tot acht mensen met een beperking kunnen wonen. 23-06-2009

Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat†ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een.. 01-04-2009

Oliemolen te Delft. Foto Jos Sikkink en Staedion.

De Oliemolen te Delft 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden†tot projecten voor wonen en zorg.† 01-03-2009

Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk
RIBW's (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan wonen, zorg en welzijn in de wijk. In Midden-Brabant is de positie van de RIBW in de wijk de laatste jaren sterk veranderd. In een artikel beschrijft RIBW Midden-Brabant haar bijdrage aan leefbaarheid in de wijk in een aantal projectvoorbeelden. 28-08-2007

RIBW-bemoeizorg in beeld
Onlangs heeft de RIBW Alliantie de publicatie 'RIBW-bemoeizorg in beeld' uitgebracht. Deze publicatie beschrijft de bemoeizorg, zoals die anno 2007 ontwikkeld en uitgevoerd wordt door de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW's) in Nederland. Woningcorporaties en andere zorgorganisaties zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners. 16-05-2007

Omgekeerde integratie in Noordwijkerhout
In Noordwijkerhout realiseerde Stichting Het Raamwerk samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua op het terrein van de voormalige Stichting De Bollenstreek twee appartementencomplexen voor mensen met en zonder beperking. De complexen De Strandwal en De Veranda zijn daarmee een recent voorbeeld van omgekeerde integratie. 20-03-2006

Eliasdreef, Poeldijk  
De Eliasdreef in Poeldijk bestaat uit 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap in het Westland. 10-08-2004

Florastate © KCWZ

Florastate, Leeuwarden 
Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking of een somatische verpleeghuisindicatie. 10-01-2004

De Elsenhoeve te Lekkerkerk

De Elsenhoeve: wonen en werk op maat
07-08-2007

Databank zorghotels
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009

Databank woonservicegebieden
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009

Databank woonzorgcomplexen
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009