Diensten en Zorg thuis - meer informatie

Over diensten

Dienstenconcept Compleet Wonen - maart 2007

Artikel van Els de Jong, Bureau voor woononderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Het artikel gaat in op het dienstenconcept 'Compleet Wonen'. Dit nieuwe concept is ontwikkeld door USUS, waarbij woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente in een team werken aan de leefbaarheid voor oudere bewoners. Uitgangspunt daarbij is niet het aanbod van de betrokken partijen, maar de behoeften van de nu zittende ouderen en de hiaten in het al aanwezige aanbod.
Lees het artikel (pdf, 206 kb).

Productenboek welzijnsdiensten - augustus 2003

Rapport van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn in opdracht van de Regionale Commissie Zuid-Holland Noord.
De beschreven welzijnsdiensten in het productenboek vormen het wenselijk minimumpakket, noodzakelijk voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Verkrijgbaar via de website van de Regionale Commissie

Welzijnsdiensten voor ouderen: Partners bij zelfstandigheid - februari 2003

Brochure van de Maatschappelijk Ondernemers Groep, uitgevoerd door Stade Advies te Utrecht.
De brochure geeft een landelijk overzicht van welzijnsdiensten voor ouderen. Het overzicht bestaat uit tien diensten die ieder zijn uitgewerkt in activiteitentypen, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in activiteiten. In het overzicht zijn de verbindingen tussen welzijn en andere sectoren aangegeven: richtingaanwijzers voor samenwerking, afstemming en operationeel samengaan in de vorm van
arrangementen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Lees brochure (pdf, 368 kb).

Woon-Zorgloketten - een inventarisatie - januari 2002

Rapport van Acquest en het Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Inventariserend onderzoek naar woonzorgloketten in Nederland met de centrale vraagstelling: Wat gebeurt er op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering/realisatie van Woon-Zorgloketten en welke zijn de faal- en succesfactoren die hierbij een rol spelen? Het rapport is te downloaden of te bestellen via de iwz-site

State of the Art: Dienstenpakketten / -bemiddeling - februari 2001

Rapport van Johan van der Leeuw.
Ontwikkelingen, succes- en faalfactoren bij dienstenpakketten en -bemiddeling. Lees rapport (pdf, 341 kb)

Over alarmering

Financiering personenalarmering - oktober 2006

Artikel van DaniŽlle Harkes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Overzicht van de huidige organisatie en financiering personenalarmering.
Lees artikel.

Personenalarmering in Nederland - februari 2003

RIGO rapport in opdracht van Project!mpuls.
Onderzoek naar de huidige en gewenste situatie rond personenalarmering. Hoofdrapport (pdf, 240 kb) en achtergronden (pdf, 544 kb).

Professionele alarmopvolging bij personenalarmering - juni 2002

Rapport van Johan van der Leeuw, Innovatieprogramma Wonen Zorg.
Een landelijke verkenning. Lees rapport (pdf, 139 kb)

Over zorg thuis

Extramurale zorg: draagvlak voor steunpunten - november 2004

Steeds meer verzorgings- en verpleeghuizen stichten kleinschalige dependances in wijken en dorpen. Deze steunpunten voor 24-uurs zorg passen in de trend naar spreiding en extramuralisering. Niettemin signaleert Arcares in toenemende mate problemen rond het draagvlak voor exploitatie. Lees rapport (pdf, 39 kb)

Keuzevrijheid in relatie tot zorg en diensten - september 2004

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Dienstenpakketten, alarmering en collectieve ruimten zijn onderdelen waar nogal wat organisaties mee te maken krijgen. Wat mag je bij de klant in rekening brengen en hoe leg je dat vast? In dit artikel (pdf, 43 kb) wordt dat uiteengerafeld.

Extramurale 24-uurs zorg; plaatsbepaling en arrangementen - juni 2003

Arcares notitie op basis van RIGO-onderzoek (oktober 2002).
Geeft een typologie en plaatsbepaling van extramurale zorg en geeft inzicht in de wijze van bekostiging. Het gaat om projecten waarin een flink deel van de voorheen intramurale zorg nu extramuraal wordt aangeboden. Duidelijk wordt, welke knelpunten de groei van extramurale zorg belemmeren en welke oplossingen al zijn gevonden. Lees notitie (pdf, 156 kb)

GeŽxtramuraliseerde verzorgingshuizen - oktober 2002

Rapport van RIGO Research en Advies in opdracht Arcares (nu: Actiz).
Aanbevelingen inzake Extramurale 24-uurs zorg, rapportnummer 82580, te bestellen via RIGO. Dit rapport bevat 16 factsheets van projecten extramurale zorg.

Verpleeghuiszorg thuis in Noord Limburg - juli 2002

Artikel van DaniŽlle Harkes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De zorgorganisatie Boncura uit Horst, inmiddels opgegaan in de Zorggroep Noord-Limburg biedt vanaf 1995 op grote schaal verpleeghuiszorg thuis aan. Visie, organisatie en kosten worden nader toegelicht. Lees artikel (pdf, 78 kb)

Voorbeeld zorgleveringsovereenkomsten - november 2004

Voorbeeld-overeenkomsten door Arcares en LOC.
Arcares heeft samen met LOC zes voorbeeldovereenkomsten opgesteld voor zorgarrangementen. Eťn daarvan betreft zorg zonder verblijf. Voor leden van Arcares is deze informatie te vinden op het Ledennet, rubriek Beleiden bedrijf/Kwaliteit/Richtlijnen en protocollen


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites