Woonzorgcomplexen - productkenmerken

In 1998 heeft een landelijke inventarisatie plaatsgevonden (Survey Woonzorgcomplexen, SEV, 1999) gevolgd door een actualisaties in 2001 en 2003. Het resultaat is een databank van meer dan 1000 woonzorgcomplexen met in totaal meer dan 58.000 woningen. Per januari 2007 is het mogelijk om zelf nieuwe woonzorgcomplexen toe te voegen aan de databank op deze site.

Het merendeel van de woonzorgcomplexen is gebouwd in de sociale huursector en bestaat uit driekamerwoningen. Slechts 2 procent van de complexen is in de koopsector gerealiseerd, in 8 procent is er een mix van huur- en koopappartementen. Ruim 80 procent van de woonzorgcomplexen is in de nabijheid van een zorginstelling gelegen, slechts 15 procent staat 'los' in de wijk.

In de meeste woonzorgcomplexen zijn gemeenschappelijke ruimten en/of zorgruimten aanwezig; in 80 procent is er een recreatieruimte. Het stereotiepe beeld van het woonzorgcomplex als appartementencomplex met atrium klopt niet; slechts een kwart van de complexen heeft een atrium.

In 70 procent van de complexen is een uitgebreid dienstenaanbod beschikbaar. Alarmering, maaltijdservice en recreatieve bezigheden komen het meest algemeen voor.
Ook in 70 procent van de complexen wordt 24-uurs-zorggarantie geboden. Meer dan de helft van de bewoners heeft behoefte aan zorg op afroep of 24 uurs zorg en begeleiding. Woonzorgcomplexen fungeren dus meer en meer als vervanging van verzorgingshuizen en (in mindere mate) verpleeghuizen.

Lees voor meer informatie het rapport Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen (pdf, 166 kb).


zoeken in 118 websites