Woongroepen voor ouderen in trek

18-09-2008

Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen.

Diverse woongroepen

Niet alleen de belangstelling groeit, ook worden de woongroepen steeds diverser van samenstelling. Zo zijn er groepen voor homo-ouderen, voor spirituele ouderen, maar ook woongroepen voor meerdere leeftijden, woongroepen voor mensen met ecologische interesse en natuurlijk woongroepen voor mensen met eenzelfde etnische achtergrond. Verder komen er steeds varianten op het groepswonen, zoals het gestippeld wonen. Bij gestippeld wonen zijn de wooneenheden verspreid over een appartementengebouw. Het is een flexibele vorm van gemeenschappelijk wonen. De groep kan krimpen en groeien. En kan desgewenst ook zelf zorg- en welzijnsdiensten gecoördineerd inkopen.

Woongroepen voor oudere migranten

De woongroepen zijn in het gehele land te vinden, hoewel het merendeel in steden. In Amsterdam zijn al meer dan vijftig woongroepen van ouderen. Begin dit jaar heeft corporatie Stadgenoot een Turkse woongroep geopend. In de Amsterdamse wijk Slotervaart komt een woongroep voor Marokkaanse ouderen. De gemeente helpt de Marokkaanse ouderen in Slotervaart bij het opzetten van de woongroep en de corporatie zorgt voor het gebouw. 'Dar es Salaam' (Huis van Vrede) is de allereerste woongroep voor Marokkaanse ouderen. Deze woongroep is sinds een paar jaar operationeel in Den Haag met medewerking van corporatie Haag Wonen en het GDO, Groepswonen door Ouderen. 

Interactieve woongroepen

De Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is helemaal gespecialiseerd in gemeenschappelijk wonen. De corporatie gaat samen met de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) en de SEV drie pilot-projecten in Vogelaar-wijken starten. In samenwerking met een lokale corporatie gaan interactieve woongroepen van start. Deze woongroepen streven een actieve wisselwerking met de buurt na. Het intensiveren van contact met de buurt kan door gemeenschappelijke voorzieningen ook open te stellen voor de buurt (ateliers, buitenschoolse opvang, extra huiskamer). De FGW en WBVG willen ook samen corporaties gaan ondersteunen die nog weinig ervaring hebben met gemeenschappelijk wonen.

Meer informatie


zoeken in 118 websites