In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig

17-10-2007

Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot.

De cijfers zijn gebaseerd op een recente analyse van de Databank Wonen-Zorg. In 2006 kende de databank 10.834 geplande plaatsen voor kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie in 2010. Daaruit blijkt dat tussen juli 2006 en september 2007 52 nieuwe plannen voor 1.253 plaatsen ontwikkeld en in de Databank Wonen-Zorg aangemeld zijn.

Deze cijfers zijn eerder gepresenteerd tijdens de conferentie 'Dorp en wijk, een goede plek?' op 27 september 2007 te Haarlem. Het congres werd georganiseerd in samenwerking met de provincie Noord-Holland ter afronding van het werkprogramma Wonen met Dementie. Dit werkprogramma van Aedes, ActiZ en Alzheimer Nederland had als doel kleinschalig wonen te stimuleren. Lees meer.

Aandeel kleinschalig wonen voor mensen met dementie

2005 4.346 plaatsen 9,7% van behoefte psychogeriatrische verpleeghuiszorg
2010 12.087 plaatsen 24,8% van geschatte behoefte

Toename dementie

Tussen 2005 en 2030 groeit het aantal mensen met dementie in Nederland met 65% van 193.000 naar 319.000. De variatie in de groei tussen de provincies loopt uiteen van 48% (Zuid-Holland) tot 86% (Noord-Brabant). Alleen Flevoland - als jongste provincie - valt daarbuiten met een groei van 170%, verklaarbaar door haar groeifunctie op het gebied van wonen en werken.

Kleine locaties vormen grootste deel van kleinschalig groepswonen

Kleine locaties (tot en met 48 plaatsen) blijven meer dan de helft van het aantal plaatsen bieden van alle plaatsen in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In 2010 is bovendien nog steeds meer dan eenderde deel van de plaatsen gerealiseerd in de zeer kleine locaties (tot en met 24 plaatsen).

Provinciale verschillen

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen. Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de verschillende provincies zijn er provinciale factsheets. Lees meer.

Lees meer


zoeken in 118 websites