Kleinschalig wonen - praktijk

Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie in Databank Wonen-Zorg

Het landelijk bestand kleinschalig wonen voor dementerenden bestaat sinds 2003 en is in het najaar van 2005 geactualiseerd. Binnen het bestand kunt u zoeken naar voor u interessante projecten op bouwjaar, naam of omvang van het complex, plaats of provincie.

Meld u nu aan voor de Databank

Zoek in Databank Wonen-Zorg naar kleinschalig groepswonen dementerenden »


Voorbeelden kleinschalig groepswonen


Voor mensen met een verstandelijke beperking

's Heerenloo

's Heerenloo beschrijft op zijn website verschillende vormen van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking, van wonen in een woonwijk tot wonen in een beschermde omgeving. Lees meer.

Thomashuizen

Thomashuizen zijn huizen voor mensen met een verstandelijke beperking geleid door een zelfstandig zorgondernemer (een echtpaar). Het echtpaar woont ook in het huis en heeft een franchisecontract met de Stichting Thomashuizen Nederland. De woning is eigendom van een vastgoedmaatschappij of corporatie (er is sprake van scheiden van wonen en zorg) waaronder Vestia. Lees meer.
Thomashuizen maakt samen met Herbergier, ZusterFloor en Impresario deel uit van de landelijke franchiseorganisatie De Drie Notenboomen. Herbergier biedt onder een vergelijkbare franchise-formule wonen met zorg voor mensen met dementie of voor mensen met psychiatrische problemen. Lees meer.


Voor mensen met een lichamelijke beperking

Centrale ruimte in woonvorm Florastate te Leeuwarden Florastate, Leeuwarden

Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking of een somatische verpleeghuisindicatie. Lees artikel Woonvormen voor mensen met een lichamelijke handicap of een somatische verpleeghuisindicatie: voorwaarden voor succes (pdf, 132 kb). Lees meer over Florastate.


Park de Meer te AmsterdamAmstelrade, Amstelveen

is één van de grote woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking. In het kader van de extramuralisering van Amstelrade worden woonprojecten ontwikkeld waarbij naast ADL-assistentie ook intensievere woonbegeleiding mogelijk is. Amstelrade maakt hierbij gebruik van de Fokusregeling. Eén van de projecten is Park de Meer (doc, 789 kb).


Eliasdreef, Poeldijk

bestaat uit 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap in het Westland tussen andere huur- en ook koopappartementen in een nieuw wooncomplex. Naast de woningen is er ook een Trefpunt. Lees artikel (pdf, 168 kb).


Het Palet, Papendrecht

Het Palet (ouder/cliëntinitiatief) woongroep voor 7 zelfstandig wonende jong volwassenen met een handicap. Lees meer.


Fleuroja, Zierikzee

Fleuroja is een initiatief van ouders en cliënten voor 5 bewoners met een meervoudig complexe handicap. Lees meer.


Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH):

De Gantel, Den Haag

De Gantel biedt woonondersteuning aan mensen met hersenletsel na ziekte of ongeval. De woonvorm en aanleunende appartementen bevinden zich in een modern appartementencomplexen in de Schilderswijk, een multiculturele woonwijk, dicht bij het centrum van Den Haag. Lees meer.

Woonvorm Krommenie

Woonvorm Krommenie bestaat uit negen appartementen, voorzien van woon- en slaapkamer, open keuken, douche en toilet, een hobbykamer en een berging. Daarnaast zijn er nog enkele appartementen in de buurt van de woonvorm, waar ambulante begeleiding wordt gegeven. Lees meer.


Voor mensen met dementie

Groepswonen voor mensen met dementie

Maasduinen StaeteMaasduinen Staete, Bergen

Maasduinen Staete omvat vier groepswoningen voor mensen met dementie, 36 eenkamerappartementen voor intramurale AWBZ-zorg en 50 driekamerappartementen voor wonen met zorg. Deze driekamerappartementen worden verhuurd door woningcorporatie Destion. In het artikel leest u hoe Maasduinen Staete continu nadenkt over kleinschalig groepswonen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen en gewoonten van bewoners met behulp van de Kijkpunten. Bekijk Maasduinen Staete in de databank wonen-zorg. Lees artikel Maasduinen Staete (pdf, 263 kb).

Melkweg, Wageningen De Melkweg, Wageningen

De Melkweg is gerealiseerd met scheiden van wonen en zorg. De zorgverlening is een samenwerking tussen kruiswerk, de thuiszorg en het verpleeghuis. De drie woningen zijn gerealiseerd in 2002 in een bestaande woonwijk. Ondanks de beperkte ruimte is de opzet ruimtelijk dankzij de vormgeving. Bekijk het project in de databank wonen-zorg. De Melkweg wordt ook beschreven in een artikel (pdf, 108 kb).

De Hofstee, Rotterdam

De Hofstee is bij de renovatie omgezet in kleinschalig groepswonen. Het concept van De Naber is door de NZR met dezelfde visie vertaald naar 17 groepswoningen voor 143 bewoners. Bekijk het project in de databank wonen-zorg. De Hofstee wordt ook beschreven in het artikel 'Hoe maken we kleinschalige zorg groot?' (pdf, 302 kb)

De Meerpaal, Vlaardingen

Verzorgingshuis De Meerpaal in Vlaardingen (onderdeel van Zorggroep Waterweg Noord) verbouwde intern, veranderde de werkwijze en introduceerde het bungalowwonen. Met het bungalowwonen wordt kleinschalige zorg gerealiseerd binnen de muren van een verzorgingshuis. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. Lees artikel (pdf, 114 kb). Bekjk het project in de databank wonen-zorg.

Klein Rhijnvis, NunspeetZorgboerderijen voor ouderen

In navolging van de zorgboerderijen voor mensen met een verstandelijke beperking worden de laatste jaren ook zorgboederijen voor ouderen ontwikkeld. Deze bieden veelal dagverzorging. Er zijn enkele zorgboerderijen ontwikkeld als groepswoning voor mensen met dementie. Deze zijn opgenomen in de Databank Wonen-Zorg. Lees meer over zorgboerderijen in Vraag en Antwoord.

De Herbergier

Een Herbergier biedt wonen met zorg voor mensen met dementie via een vergelijkbare franchise-formule als de Thomashuizen. Elke Herbergier wordt geleid door twee zorgondernemers. Zij wonen zelf ook in het pand. Zij bieden 24 uur per dag zorg en ondersteuning. Bewoners betalen zelf de woon- en verblijfskosten. De zorg en ondersteuning wordt gefinancierd met een persoonsgebonden budget (PGB). In de zomer van 2007 opende in Arnhem de eerste Herbergier haar deuren. Lees meer.
De Drie Notenboomen (de overkoepelende organisatie) werkt voor realisatie van de woningen samen met lokale woningcorporaties en met Vestia. Lees meer.

Wonen voor mensen met dementie en hun partner

Charley Toorop Toren, Rotterdam

Charley Toorop TorenIn de Charley Toorop Toren hebben de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) en De Stromen Opmaat groep 24 appartementen ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie (met of zonder partner). De woningen zijn verdeeld over twee etages, per etage is een huiskamer. Lees meer.

Hofje van Castellum, Den Haag

De Strijp-Waterhof heeft in Den Haag 19 tweekamerappartementen gerealiseerd waar mensen met dementie (en hun partner) zelfstandig kunnen wonen maar wel de benodigde intensieve begeleiding ontvangen. Lees meer.

Doe maar gewoon, Boekel

Woningcorporatie Peelrand Wonen en zorgorganisatie Welstaete ontwikkelen 18 woningen voor echtparen waarvan één van beiden aan dementie lijdt. De woningen worden gebouwd in drie blokken van zes woningen met een gezamenlijke activiteitenruimte en zijn onderdeel van Zorgpark Sint Petrus een mulitfunctioneel zorg- en dienstencentrum voor 150 bewoners. De woningen zijn in maart 2008 geopend. Lees meer.

Hoge Veld, Den Haag

In woonzorgcomplex WZH Hoge Veld zijn tien groepswoningen voor mensen met dementie én 86 zelfstandige huurwoningen gerealiseerd. De mogelijkheid om dicht bij de partner met dementie te wonen kreeg aandacht in de uitzending van Netwerk op 25 augustus 2008. Lees meer.


Voorbeelden uit het buitenland

Duitsland

In Duitsland is kleinschalig groepswonen extramuraal ontwikkeld door verpleegkundigen voor zowel mensen met dementie als voor mensen met sociale problematiek. De interactie tussen beide groepen vraagt zoveel aandacht dat men hiervan terug komt.
Lees ook:

  • Kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen in Duitsland, artikel (pdf, 168 kb).
  • Verslag van conferentie in Braunschweig (2003) met o.a. praktijkvoorbeelden kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie, artikel (pdf, 506 kb).
  • Databank Duitse woningen voor ouderen en gehandicapten. Lees meer.

België

In 2003 heeft onderzoek geleid tot het boek 'Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie'. Het bevat voorstellen voor beleidsmakers en een draaiboek voor initiatiefnemers. Lees meer.
Eén van de auteurs beschreef de ontwikkelingen in België tijdens het Congres 'Groot(s) in kleinschaligheid' in oktober 2003. Lees artikel (pdf, 142 kb).
Een voorbeeld van kleinschalige zorg in België is Woon- en zorghuis Ten Kerselaere. Meer informatie hierover op de website van de Emmaüs groep bij het onderdeel Ouderenzorg.


zoeken in 118 websites